Ricke fick jobbet som bilmekaniker

Ricke hade läs- och skrivsvårigheter och problem med arbetsminnet. Hans mål var att få ett arbete på en bilfirma vilket vi genom riktade insatser lyckades med.

Läs mer

Tina arbetar i bowlinghall

Tina hade varit långtidssjukskriven på grund av en whiplashskada. Vi hjälpte henne med hjälpmedel och minnesträning till en fast anställning.

Läs mer

Jens klarade utbildningen

Jens hade en trasslig bakgrund med stora utmaningar och en misslyckad skolgång. Vi utredde honom och föreslog en utbildning som Jens klarade på ett utmärkt sätt.

Läs mer