Ricke fick jobbet som bilmekaniker

Ricke hade läs- och skrivsvårigheter och problem med arbetsminnet. Hans mål var att få ett arbete på en bilfirma vilket vi genom riktade insatser lyckades med.

Läs mer

vårdnära serviceutbildning

vårdnäraservice utbildning

Svensk vård och omsorg kommer att behöva tusentals nya medarbetare de närmaste åren.

Läs mer

Tina arbetar i bowlinghall

Tina hade varit långtidssjukskriven på grund av en whiplashskada. Vi hjälpte henne med hjälpmedel och minnesträning till en fast anställning.

Läs mer