Individuellt Pedagogiskt Stöd vid Utbildning – IPSU

Har du svårt att koncentrera dig, problem med att läsa och skriva, eller är det något annat som gör att du tvekar att börja studera? Då kan du få kompletterande stöd.
På uppdrag av Arbetsförmedlingen genomför Iris stödtjänsten IPSU. Här finns mer information.

Jenny fick hjälp att hitta sina styrkor

Jenny

Jenny hade en trasslig uppväxt och blev placerad i särskola i 3:e klass. Trots att hon under hela skoltiden befann sig en miljö som inte utmanade henne. alls, hade hon en dröm om att utbilda sig till undersköterska.

Läs mer

Fortsatt förtroende från AF

Aktivitetsbaserade utredningsplatser

Iris utökar sin verksamhet med att utreda arbetssökandes arbetsförutsättningar. Med det nya avtalet ”Aktivitetsbaserade utredningsplatser” genomför vi utredningar på 25 leveransområden från norr till söder.

Läs mer

Våra tjänster ger
effekt

Våra tjänster ger effekt

Många av deltagarna i vår tjänst FAM har haft svårt att klara av grund- och gymnasieskolan.
Med hjälp av stöd från Iris klarar mer än 350 av dem att genomföra sin arbetsmarknadsutbildning.

Läs mer