Ägare

Irisgruppen-logo

Iris – en del av Irisgruppen

Iris är en del av Irisgruppen som är en kvalitetsdriven, rikstäckande utbildningsanordnare med ett brett spektrum av tjänster – alla med målet att hjälpa människor till arbete och egen försörjning. Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades stiftelse och till 91 procent av Anthon B Nilsen Utdanning. 50 procent av Anthon B Nilsen Utdanning ägs av Reidar og Gunnar Holsts legat.