Ledning

Irisgruppens olika verksamheter har gemensam styrning och ledning. Det ger oss unika möjligheter till konstruktivt nytänkande över bolagsgränserna och förädling av redan väl fungerande verksamheter.

Företagsledning

Anders Hvarfner
VD Irisgruppen
Tel direkt: 08 - 410 184 43
Mobil: 070 - 377 45 79
Annika Malmqvist
Ekonomichef
Tel direkt: 08 - 39 92 21
Mobil: 070 - 549 92 21
Marcus Lindborg
Verksamhetschef Götaland
Tel direkt: 08 - 588 982 68
Mobil: 076 - 391 80 17
Jenny Stegmar Silfver
Verksamhetschef Svealand
Tel direkt: 0155 - 40 10 22
Mobil: 073 - 310 70 31
Marie Eriksson
Verksamhetschef Norrland
Tel direkt: 0612 - 49 00 11
Mobil: 070 - 869 74 21
Roger Jakobsson
Verksamhetschef Stockholm
Tel direkt: 08 - 39 94 29
Mobil: 076 - 677 85 98
Lena Andreis
Personaldirektör
Tel direkt: 08 - 39 91 80
Mobil: 076 - 526 68 83
Helena Didehvar
Chef Marknad & Kommunikation
Tel direkt: 08 - 39 91 81
Mobil: 076 - 526 68 95
Yvonne Nilsson
Anbudschef
Tel direkt: 08 - 39 93 66
Mobil: 070 - 874 40 15
Lars Anderberg
Administrativ chef
Tel direkt: 040 - 630 35 81
Mobil: 070 - 589 19 49
Anne Lindgren
Affärsutvecklingschef
Tel direkt: 0155 - 40 10 21
Mobil: 070 - 370 56 48
John-John Ernstsson
Utvecklingschef Medlearn & Competens
Mobil: 0736- 87 84 13