Ledning

Irisgruppens olika verksamheter har gemensam styrning och ledning. Det ger oss unika möjligheter till konstruktivt nytänkande över bolagsgränserna och förädling av redan väl fungerande verksamheter.

 


 

Företagsledning

Patrik Nystedt
VD
Annika Malmqvist
Ekonomichef
Marcus Lindborg
Verksamhetschef Götaland
Jenny Stegmar Silfver
Verksamhetschef Svealand
Marie Eriksson
Verksamhetschef Norrland
Roger Jakobsson
Verksamhetschef Stockholm
Lena Andreis
Personaldirektör & Kommunikation/

marknad

Yvonne Nilsson
Anbudschef
Lars Anderberg
Administrativ chef
Anne Lindgren
Affärsutveckling-

schef

John-John Ernstsson
Utvecklingschef Medlearn & Competens