Ledning

Iris är en del av Irisgruppen som även omfattar Competens och Medlearn. Irisgruppens olika verksamheter har gemensam styrning och ledning. Det ger oss unika möjligheter till konstruktivt nytänkande över bolagsgränserna och förädling av redan väl fungerande verksamheter.


Företagsledning

Patrik Nystedt
VD Irisgruppen
Annika Malmqvist
Ekonomichef
Jenny Stegmar Silfver
Utbildnings-direktör Iris
Lena Andreis
Personaldirektör & Kommunikation/

marknad

Marcus Lindborg
Utbildnings-direktör, Medlearn
Roger Jakobsson
Utbildnings-direktör, Competens
Yvonne Nilsson
Anbudschef
Lars Anderberg
Chef IT/ fastigheter/ kvalitet