Arbetsplatsanpassningar

En anpassning av arbetsplatsen kan medföra att man kan behålla sitt jobb, även om man har en funktionsnedsättning. Det kan också betyda att man kan arbeta i högre omfattning och med fler arbetsuppgifter.

Iris har utvecklat ett koncept för detta. Vi ger verktyg och individuell kompetensutveckling för att arbetssituationen ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

Målet med en arbetsplatsanpassning

Målet kan vara att säkerställa att den anställde kan klara sina arbetsuppgifter, utföra andra arbetsuppgifter och kanske även utöka arbetsomfattningen.

Iris Hadars koncept innehåller 4 steg:

Steg 1: Analys
Steg 2: Utprovning (och utbildning)
Steg 3: Installation, driftsättning och utbildning
Steg 4: Uppföljning och support

Analys

Vår analys ger information om vilken typ av anpassningar som kan användas för att kompensera de hinder som finns i arbetssituationen.

Utprovning och utbildning

Utprovning, utbildning och träning på strategier och hjälpmedel genomförs både till individen, och vid behov till arbetsledare och omgivning.

Installation, driftsättning och utbildning

Vi ser till att hjälpmedlen är rätt installerade och integrerade i arbetsmiljön, så att hela anpassningen fungerar utifrån medarbetarens behov.

Uppföljning och support

Vi kontrollerar efter en tid att lösningen fungerar tillfredsställande, annars åtgärdar vi det.

Hur gör jag?

Kontakta oss så hjälper vi dig genom processen.

Om du har varit anställd mer än 1 år och inte har lönebidrag så är det Försäkringskassan som du ska vända dig till.

Om du precis har börjat en anställning eller har lönebidrag, så är det Arbetsförmedlingen som du ska vända dig till.

Iris Hadar kan arbetsplatsanpassningar

Våra kunder finns över hela Sverige och är verksamma inom en rad olika branscher såsom handel, industri och tjänsteföretag. Vi har gjort arbetsplatsanpassningar både för grupper av anställda och för enskilda medarbetare på större företag med stor framgång. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Kontaktperson

Hans.persson@iris.se
Hans Persson
011-400 00 72
0708-85 92 57

Kontaktperson

Jacob.Nyman@iris.se
Jacob Nyman
040-630 36 55
070-827 40 58