Arbetsmarknadsutbildning

Behöver du komplettera med något för att få det jobb du vill ha?

Vill du gå en yrkesutbildning eller en teknisk utbildning? Vi har olika yrkesutbildningar som vi hoppas passar dig.
Du kan välja hur du vill studera –klassrumsundervisning eller på distans.

Våra lärare utgår alltid från dina förutsättningar och tillsammans gör ni upp en studieplan som utgår från dig och dina behov. Allt för att du på bästa sätt ska lyckas med dina studier.