Svenskt teckenspråk för asylsökande

En-kille-tittar-på-skärmen

På uppdrag av Migrationsverket erbjuder Iris Hadar ett särskilt mottagande av döva och hörselskadade asylsökande i Göteborg, Malmö och Örebro.

Läs mer

Jenny fick hjälp att hitta sina styrkor

Jenny

Jenny hade en trasslig uppväxt och blev placerad i särskola i 3:e klass. Trots att hon under hela skoltiden befann sig en miljö som inte utmanade henne. alls, hade hon en dröm om att utbilda sig till undersköterska.

Läs mer

Utbildning för personer med synnedsättning

Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning

Iris arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning riktar sig till personer med synnedsättning som exempelvis söker arbete, funderar på att utbilda sig eller starta eget.

Läs mer