Svenskt teckenspråk för asylsökande

En-kille-tittar-på-skärmen

På uppdrag av Migrationsverket erbjuder Iris Hadar ett särskilt mottagande av döva och hörselskadade asylsökande i Göteborg, Malmö och Örebro.

Läs mer

Fortsatt förtroende från AF

Iris utökar sin verksamhet med att utreda arbetssökandes arbetsförutsättningar. Med det nya avtalet ”Aktivitetsbaserade utredningsplatser” genomför vi utredningar på 25 leveransområden från norr till söder.

Läs mer

Jenny fick hjälp att hitta sina styrkor

Jenny

Jenny hade en trasslig uppväxt och blev placerad i särskola i 3:e klass. Trots att hon under hela skoltiden befann sig en miljö som inte utmanade henne. alls, hade hon en dröm om att utbilda sig till undersköterska.

Läs mer