Jenny fick hjälp att hitta sina styrkor

Jenny

Jenny hade en trasslig uppväxt och blev placerad i särskola i 3:e klass. Trots att hon under hela skoltiden befann sig en miljö som inte utmanade henne. alls, hade hon en dröm om att utbilda sig till undersköterska.

Läs mer

Fortsatt förtroende från AF

Iris utökar sin verksamhet med att utreda arbetssökandes arbetsförutsättningar. Med det nya avtalet ”Aktivitetsbaserade utredningsplatser” genomför vi utredningar på 25 leveransområden från norr till söder.

Läs mer

Arbetsmarknads-
ministern på besök

Iris Övningsföretag är en unik utbildning som bygger på Learning by doing. Den 7 mars fick arbetsmarknadsminister Ylva Johansson en visning av utbildningskonceptet på Iris i Södertälje.

Läs mer