i Magasinet, SFI

100% i arbete efter talangkoncept på Iris SFI i Göteborg

Konceptet Talang öppnar upp arbetsmöjligheter för elever inom svenska för invandrare (SFI) och på svenska grundläggande nivå. Samtliga Iriselever som deltog i Talang under hösten 2023 har fått jobb efter avslutat program.

Talang – arbetsmarknadsinriktad insats i kombination med branschsvenska

Talang är ett koncept i samarbete med näringslivet med syfte att ge språkelever möjlighet att utveckla språket, få yrkesrelaterade kunskaper och att knyta kontakter inom branschen. Deltagarna får en arbetsmarknadsinriktad insats i kombination med branschsvenska, vilket ska resultera i en anställning inom branschen. Målsättningen är att 90 % av antagna deltagare ska fullfölja insatsen och att 70% ska erhålla anställning inom branschen.

Samtliga fick jobb efter avslutat Talangprogram

Under hösten 2023 genomförde Iris SFI och komvux talangkonceptet ”Talang Handel och livsmedel” och ”Talang Restaurang” på Iris i Göteborg. Av de elever som deltog har samtliga, dvs 100% som avslutade Talang, fått någon form av anställning.

Talangdeltagare, Ali och Beena, berättar om programmet och dess positiva inverkan på deras yrkesliv.

Ali delar sin resa från SFI till heltidsarbete på Willys

100% i arbete efter ”Talang Handel och livsmedel” och ”Talang Restaurang” på Iris SFI i Göteborg | Iris.se

Hej jag heter Ali!

Jag har bott i Sverige i 9 månader och studerar SFI på Iris. Via skolan sökte jag kursen Talang Handel och Livsmedel.

Jag fick en praktik på Willys där jag fick möjlighet att lära mig arbetet som butiksbiträde samtidigt som jag övade svenska. På praktiken fick jag lära mig att plocka varor, baka bröd och prova sitta i kassan.

Mina kollegor har varit mycket hjälpsamma och har lärt mig nya ord på svenska. Efter praktiken fick jag heltidsarbete och är mycket glad och tacksam!

Tack Iris för hjälpen!

Beena berättar om sin väg från studier och praktik till anställning på Subway

100% i arbete efter ”Talang Handel och livsmedel” och ”Talang Restaurang” på Iris SFI i Göteborg | Iris.se

Hej jag heter Beena!

Jag studerar SFI och via skolan sökte jag till kursen Talang Restaurang.

På kursen blandar vi teori och praktik på Subway. På min praktik övar jag mycket svenska med mina kollegor. Jag har fått lära mig preppa kött, baka bröd och göra smörgåsar. Jag står även i kassan och hjälper kunderna.

Mina kollegor är mycket hjälpsamma och jag har roligt på min praktik.

Efter min praktik har jag nu fått arbete på Subway!

Tack Iris skolan för all hjälp jag fått!

Iris SFI-utbildningar, även för personer med syn- eller hörselnedsättningar

Iris har en lång historia som springer ur synskaderörelsen och än idag ägs en del av Iris av Synskadades Stiftelse.

100% i arbete efter ”Talang Handel och livsmedel” och ”Talang Restaurang” på Iris SFI i Göteborg | Iris.se

Translate »