0

10. Om målfokus och förmågan att hitta sitt inre mixerbord med Sofia Lilja