0

62. Så uppnår du en livslång förändring

0

61. Ålderism, vad är det? Om ålder och kompetens med Palle Gustafsson