i Magasinet, Med målet i sikte

Avsnitt 68 av –
Med målet i sikte:
Om fördomar,
normer och bemötande
med Poorya Rafiee
på Ernst & Young

I avsnitt 68 av Med målet i sikte gästas Charlotte och Lisa av Poorya Rafiee. Han är en framgångsrik fastighetsrevisor. Han är också rörelsehindrad. Det är ett faktum som ofta får oproportionerligt stort fokus men som också sätter ljuset på normer, fördomar, stigman och hur vi bemöter varandra. Det blir ett spännande samtal där Poorya delar med sig av sin historia, sina erfarenheter från livet och arbetslivet. Hur man tar tillvara på sina lärdomar och drar nytta av dem. Han tipsar också om hur arbetsgivare kan bli mer inkluderande, attraktiva och lönsamma. Det visar sig också att Poorya och Charlotte har en alldeles särskild koppling och historia tillsammans.

Veckans gäst är fastighetsrevisorn Poorya Rafiee från Ernst & Young (EY) i Stockholm. För cirka 30 år sedan började programledare Charlotte Olsson sin yrkesbana som barnsköterska. Under sin praktik på Sachsska barnsjukhuset, tog hon hand om en liten pojke på neonatalavdelningen, som fick en speciell plats i hennes hjärta. Sedan dess har hon ofta tänkt på hur det gick för honom. Den lilla pojken var Poorya, som hon nu träffar igen efter 30 år.

Poorya är liksom Charlotte rullstolsburen men är, till skillnad från Charlotte, rörelsehindrad sedan födseln. Så hur har det gått för honom?

Rörelsehinder och bemötande

Poorya studerade på Stockholm Business School och har en Masterexamen i Corporate Finance från Cass Business School (numera Bayes Business School) i London, en välrenommerad skola med profil kring tillgänglighet. I London är, menar han, attityden kring inkludering mer naturlig.

– En insikt jag tog med mig från London är hur bemötandet av personer med funktionsvariationer skiljer sig mellan Stockholm och London. Med en mycket större mångkulturell befolkning är Londonborna mer vana att se människor som sticker ut från mängden, förklarar Poorya.

Utmaningar och självinsikt

Efter examen var Poorya arbetssökande under en längre period, med kortare tjänster här och var. Han upplevde att det inte fanns arbetsgivare som helhjärtat ville anställa honom. Självkänslan fick sig en törn men erfarenheten menar Poorya gav honom nya insikter om sig själv och andra som gjorde att han kunde förbereda sig bättre inför nya möjligheter.

På frågan på vad som var de största utmaningarna när han sökte jobb efter examen berättar Poorya att det många gånger inte var tålamod eller självförtroende som var mest utmanande. Ofta var det rent praktiska förutsättningar som exempelvis trappor eller avsaknad av hiss som kunde bidra till att han inte kunde söka vissa jobb. Att granska de yttre förhållandena via Google Maps blev en nödvändig rutin i jobbsöket.

Andra utmaningar har varit att bemöta fördomar. Han berättar om HR-chefen som uttryckte att hon inte kunde se hur någon som använder rullstol kan arbeta som konsult. Eller rekryteraren som ansåg att rörelsehindrade tar längre tid på sig att göra sig i ordning på morgonen.

– Om jag behöver femton minuter extra på morgonen, så går jag väl upp femton minuter tidigare, säger han och skrattar.

Men han delar också positiva upplevelser från rekryteringssituationer som när han på grund av trappor inte kunde ta sig in byggnaden. Efter ett kort telefonsamtal med rekryteraren, föreslog hon att de istället höll intervjun på cafét på andra sidan gatan. Det var enkelt och okomplicerat, ett föredömligt sätt att hantera och lösa situationen säger Poorya och understryker att det viktigaste när det gäller bemötande, är att se personen och inte hindret. Att se likheterna istället för olikheterna.

Inkludering är attraktivt och lönsamt

Poorya understryker att det finns flera arbetsgivare som är medvetna och tillser mångfald och inkludering som en del i sin företagskultur. Något som också bevisligen ökar attraktiviteten som arbetsgivare och påverkar lönsamheten positivt. Han ger ett exempel i sin nuvarande arbetsgivare Ernst & Young, ett multinationellt revisions- och konsultföretag.

– Inkludering genomsyrar både den fysiska arbetsmiljön och finns i företagets värderingar. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade med många hissar, lågt placerade skrivare, anpassade toaletter och miljövänligt. EY:s värderingar inom laganda, gemenskap, teamwork, respekt och integritet, bidrar också till att skapa en inkluderande kultur och stor arbetsglädje, positivt för både medarbetare och företag vittnar Poorya.

Nyttja din unicitet och ha tålamod

Charlotte avslutar med att fråga Poorya om han har tips på hur man kan närma sig arbetsmarknaden till lyssnare som kan känna igen sig i hans situation?

– Om du har möjlighet, utbilda dig och bygg upp din kompetens genom en praktikplats eller en tidsbegränsad anställning. Det är även viktigt att nätverka, men se till att inte påverkas av vad du tror att andra tycker och tänker om dig. Var inte rädd för att ta vara på möjligheter som dyker upp men som inte känns 100 procent rätt till en början. Du kommer att få många avslag och det kan du inte påverka. Men låt inte avslaget bli ett bakslag. Kom ihåg, ibland kan möjligheter presentera sig till dig just för att du sticker ut i mängden avslutar han.

Med målet i sikte – finns där poddar finns

Kan du känna igen dig i Pooryas situation, och vill få inspiration inför ditt nästa steg i livet eller karriären? Är ni ett bolag som vill ta ert nästa steg i resan mot en mer tillgänglighetsanpassad verksamhet och ett mer inkluderande bemötande? Lyssna då på avsnitt 68 av Med målet i sikte.

Som vanligt hittar du podcasten via Simplecast, Spotify, Itunes och i din podcastapp!

Translate »