i Magasinet, Med målet i sikte

Avsnitt 72 av Med målet i sikte: Om hur vi får varandra att känna oss inkluderade.

Detta avsnitt tillägnas psykiatrikern och eldsjälen Ing-Marie Wieselgren som deltog i Iris rundabordssamtal om inkludering under Almedalsveckan 2022.

Avsnittet spelades in innan Ing-Marie blev utsatt för ett våldsbrott och knivdödades under Almedalsveckan. Ing-Marie var en nyckelperson i arbetet för att kraftsamla samhällets insatser för bättre psykisk hälsa. Hon arbetade med att stötta de mest utsatta i samhället. Vi hedrar minnet av Ing-Marie genom att tillägna avsnittet till henne.  

I säsongens sista avsnitt av podden Med målet i sikte diskuterar Lisa och Charlotte ämnet inkludering. Detta tillsammans med Iris HR-specialist Anna-Maria, som bland annat ger sin syn hur chefer borde resonera vid exempelvis en rekrytering.

– Man borde då ta en funderare på vem som inte är anställd hos oss för tillfället. Vi behöver olika styrkor på en arbetsplats, säger Anna-Maria.

Inledningsvis i podden talar Anna-Maria om att det finns olika typer av inkludering, men att den kanske allra viktigaste aspekten kring detta är aspekten om vårt arbetsliv, som även spiller över på de sociala sammanhang vi hamnar i. Inte sällan, när nya människor möts, är första frågan ”Vad jobbar du med?”, vilket kan leda till en exkludering, redan innan samtalet har dragit igång.

Våga fråga

Anna-Maria talar om att en ideal arbetsplats utnyttjar allas förmågor, därför att den bästa arbetsplatsen är den där vi är olika. Men vems ansvar är det egentligen att få oss att känna oss inkluderade på en arbetsplats då? Anna-Marias svar är tydligt:

– Det är allas ansvar. Chefen ska uppmana till att det är okej att vi tycker olika. Är två personer av samma åsikt, är den ena egentligen onödig. Medarbetaren i sin tur behöver våga fråga ”Hur mår du”? och tala om när något inte känns rätt, säger Anna-Maria.

Omedveten exkludering

Charlotte nämner i sin tur ett exempel på, när hon på senare tid känt sig exkluderad vid vissa tillfällen, på grund av att hennes förutsättningar att gå i trappor förändrats.

– Det räcker med att en affär som inte har en ramp in. Min son hade hittat en boll där men varken jag eller han kan gå in och köpa den. Även om det inte är något medvetet från affären så blir det en form av exkludering, säger Charlotte

Iris i Almedalen – med tema inkludering

I år var Almedalsveckan äntligen tillbaka efter två års pandemiuppehåll och Iris var givetvis där, med en rundabords-aktivitet på temat inkludering. Lisa berättar att Iris strävat efter att få med så många perspektiv som möjligt när det är dags för samtal runt borden. När en politiker, en arbetstagare, en arbetsgivare samt personal på Iris som har bred erfarenhet kring matchning möts, ja det är då samtalen blir intressanta på riktigt.

– Det var vårt mål att få med så många perspektiv som möjligt vid samma bord. Sen är det så viktigt att vi verkligen lyssnar på de som inte har jobb. Vi behöver inte alltid sitta på svaren, säger Lisa.

Med målet i sikte – finns där poddar finns

Vill du höra mer på vilka konkreta tips du kan ta med dig för att bidra mer till en inkluderande vardag? Vad kan man själv göra om man känner sig exkluderad?
Lyssna på avsnitt 72 av Med målet i sikte. Som vanligt hittar du podcasten  via SimplecastSpotifyItunes och i din podcastapp!

Translate »