Iris – din väg till
utbildning och arbete

Iris – din väg till utbildning och arbete

För dig som är arbetsgivare

För dig som är arbetsgivare

Iris Flex – Med målet i sikte

Har du personal med nedsatt arbetsförmåga eller en funktionsvariation? Iris Flex kompenserar en nedsatt arbetsförmåga genom anpassat stöd och skapar en fungerande arbetssituation för alla.

Här kan du läsa mer om hur du kan ta del av Iris Flex i din organisation!

Vi söker arbetsgivare

Söker ditt företag personal?
Vill du och ditt företag stärka andra personer och samtidigt göra samhällsnytta? Iris arbetar med utbildning, stödinsatser och jobbmatchning.

Här kan du läsa mer om hur du kan använda Iris när din organisation ska rekrytera.

Jobbra

Jobbra.se underlättar matchningen mellan arbetsgivare och sökande samt bidrar till en mer effektiv rekryteringsprocess.

Tjänsten matchar arbetsgivare och arbetssökande utan att gå omvägen via ett traditionellt CV och du som arbetsgivare får snabbt en känsla för den sökandes förmågor och drivkrafter. Jobbra.se främjar mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

En lång historia fylld av entreprenörskap och uppfinningsrikedom

En lång historia fylld av entreprenörskap och uppfinningsrikedom

Iris historia sträcker sig tillbaka till slutet av 1880-talet. Vårt uppdrag är att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela Sverige. På dina villkor.

Iris är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Hos oss får du ett individanpassat lärande med hjälp av engagerade medarbetare i hela landet. Vi erbjuder vuxenutbildningar (komvux), SFI, arbetsmarknadsutbildningar, utredningar, anpassningar, stöd och matchning samt företagsutbildningar.

Vår historia börjar när en grupp synskadade i slutet av 1800-talet tog saken i egna händer och skapade sina egna jobb. Sedan dess har vi arbetat med att utgå från individens förmåga istället för att se begränsningar.

14000-deltagare-om-aret

Översätt »