fbpx

Kurslitteratur

Här hittar du litteraturlistan för våra kurser.
I listan kommer först kursnamn, kurskod, digital bok, vanlig bok och ISBN.

Böcker som vi använder i våra kurser

Majoriteten av våra kurser ger tillgång till gratis, digital bok som du som elev når via vår lärportal Itslearning. Vissa kurser saknar dock digital litteratur och du som elev kan då istället se i listan nedan vilken ev. vanlig bok som vi rekommenderar.

Notera att du som elev kan logga in i Itslearning för att nå den digitala kurslitteraturen först på kursens första dag. Du hittar detta datum i din kallelse. Kallelser skickas per mail senast två veckor före kursstart.

► Denna symbol betyder (gratis kurslitteratur)

Namn Kurskod Digital bok
( ► gratis via lärportal)
Vanlig bok, titel ISBN
Administration 1 ADMADM01 Administration 1 – Thelin förlag 97891-7379-325-4
Administration 2 ADMADM02 Administration 2 – Thelin förlag 97891-7379-402-2
Personaladministration ADMPER0 Personaladministration – Thelin förlag 97891-7379-379-7
Receptions- och konferensservice ADMREC0 Konferens och reception – Liber förlag 97891-4707-753-3
Affärskommunikation engelska AFFAFÄ00E
Affärskommunikation AFFAFÄ00S
Bildteori BIDBIT0 Ingen bok – Eget material
Biologi 1 BIOBIO01 ► Iris Biologi 1 97891-4067-975-8
Biologi 2 BIOBIO02 ► Iris Biologi 2 97891-4068-408-0
Datorsamordning och support DAODAT0
Digital kommunikationsteknik DAODIG0 ► Meta Dator och kommunikationsteknik 97891-4068-018-1
Design 1 DESDES01 Design 1 97891-4068-436-3
Design 2 DESDES02 Design 1 97891-4068-436-3
Digitalt skapande 1 DIGDIG01 Digitalt skapande – Thelin förlag 97891-7379-332-2
Digitalt skapande 2 DIGDIG02 Ingen bok – Eget material
Engelska 5 ENGENG05 ► Pick & Mix 1 97891-4068-509-4
Engelska 6 ENGENG06 ► Pick & Mix 2 97891-4068-911-5
Engelska 7 ENGENG07 ► Viewpoints 3 97891-4068-661-9
Entreprenörskap ENTENR0 ► Entreprenörskap 97891-4068-653-4
Estetisk kommunikation 1 ESTEST01 Estetisk kommunikation 1 – Thelin förlag 97891-7379-385-8
Estetisk kommunikation 2 ESTEST02 Ingen bok – Eget material
Filosofi 1 FIOFIO01 ► Filosofi 97891-4068-472-1
Filosofi 2 FIOFIO02 ► Filosofi 97891-4068-472-1
Fotografisk bild 1 FOTFOT01 Fotografisk bild 1 Lärobok, från – Thelins förlag 97891-7379-409-1
Fotografisk bild 2 FOTFOT02 Fotografisk bild 1 Lärobok, från – Thelins förlag 97891-7379-409-1
Fysik 1a FYSFYS01a ► Impuls Fysik 1 97891-4067-968-0
Fysik 1b1 FYSFYS01b1 ► Impuls Fysik 1 97891-4067-968-0
Fysik 1b2 FYSFYS01b2 ► Impuls Fysik 1 97891-4067-968-0
Fysik 2 FYSFYS02 ► Impuls Fysik 2 97891-4068-396-0
Entreprenörskap och företagande FÖRENT0 ► Entreprenörskap 97891-4068-653-4
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 ► Balans Företagsekonomi 1 97891-4069-236-8
Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 ► Balans Företagsekonomi 2 97891-4069-650-2
Marknadsföring FÖRMAD0 ► Marknadsföring 97891-4068-463-9
Redovisning 1 FÖRRED01 ► Balans Företagsekonomi 1 97891-4069-236-8
Redovisning 2 FÖRRED02 ► Balans Företagsekonomi 2 97891-4069-650-2
Personlig försäljning 1 FÖSPER01 Personlig försäljning 1 –  Thelin förlaget 9789173793193EP
Personlig försäljning 2 FÖSPER02 Ingen bok – Eget material
Servicekunskap FÖSSEV01 Servicekunskap – Liber 97891-4712-375-9
Geografi 1 GEOGEO01 Geografi 1 och 2 (online version) – Liber 97891-4710-340-9
Geografi 2 GEOGEO02 Geografi 1 och 2 (online version) – Liber 97891-4710-340-9
Grafisk kommunikation 1 GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 Lärobok, från – Thelins förlag 97891-7379-405-3
Grafisk kommunikation 2 GRAGRA02 Grafisk kommunikation 1 Lärobok, från – Thelins förlag 97891-7379-405-3
Grafisk illustration GRAGRI0 Grafisk illustration Lärobok, från Thelins förlag och rekommenderat: Grafisk kokbok 3.0, från Arena förlag 97891-7843-224-0
Grundläggande Biologi GRNBIO2 ► Biologi 7‒9 97891-4068-242-0
Engelska, nationell delkurs 1 GRNENGA ► Engelsk 7-9 97891-4068-604-6
Engelska, nationell delkurs 2 GRNENGB ► Engelsk 7-9 97891-4067-927-7
Engelska, nationell delkurs 3 GRNENGC ► Engelsk 7-9 97891-4068-362-5
Engelska, nationell delkurs 4 GRNENGD ► Engelsk 7-9 97891-4067-930-7
Grundläggande Geografi GRNGEO2 ► Geografi 7‒9 97891-4068-233-8
Grundläggande Historia GRNHIS2 ► Historia 7–9 97891-4068-229-1
Matematik, nationell delkurs 1 GRNMATA ► Gleerups matematik 7-9 97891-4068-238-3
Grundläggande Matematik – nationell delkurs 1 GRNMATA ► Matematik 7 97891-4068-238-3
Matematik, nationell delkurs 2 GRNMATB ► Gleerups matematik 7-9 97891-4068-238-3
Grundläggande Matematik – nationell delkurs 2 GRNMATB ► Matematik 7 97891-4068-238-3
Matematik, nationell delkurs 3 GRNMATC ► Gleerups matematik 7-9 97891-4068-349-6
Grundläggande Matematik – nationell delkurs 3 GRNMATC ► Matematik 8 97891-4068-349-6
Matematik, nationell delkurs 4 GRNMATD ► Gleerups matematik 7-9 97891-4067-928-4
Grundläggande Matematik – nationell delkurs 4 GRNMATD ► Matematik 9 97891-4067-928-4
Grundläggande Religionskunskap GRNREL2 ► Religion 7–9 97891-4068-358-8
Samhällskunskap grundläggande GRNSAM2 ► Samhällskunskap 7–9 97891-4068-225-3
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1 GRNSVAA ► Svenska/Svenska som andraspråk 7–9 97891-4068-266-6
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2 GRNSVAB ► Svenska/Svenska som andraspråk 7–9 97891-4068-266-6
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3 GRNSVAC ► Svenska/Svenska som andraspråk 7–9 97891-4068-266-6
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 GRNSVAD ► Svenska/Svenska som andraspråk 7–9 97891-4068-266-6
Svenska grundläggande, nationell delkurs 1 GRNSVEA ► Svenska/Svenska som andraspråk 7–9 97891-4068-266-6
Svenska grundläggande, nationell delkurs 2 GRNSVEB ► Svenska/Svenska som andraspråk 7–9 97891-4068-266-6
Svenska grundläggande, nationell delkurs 3 GRNSVEC ► Svenska/Svenska som andraspråk 7–9 97891-4068-266-6
Svenska grundläggande, nationell delkurs 4 GRNSVED ► Svenska/Svenska som andraspråk 7–9 97891-4068-266-6
Gränssnittsdesign GRÄGRÄ0
Affärsutveckling och ledarskap HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap – Thelin förlag 97891-7379-286-8
Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01 Praktisk marknadsförin 1 –  Thelin förlag 97891-7379-292-9
Praktisk marknadsföring 2 HANPRA02 Ingen bok – Eget material
Historia 1a1 HISHIS01a1 ► Perspektiv på historien 1b 97891-4067-988-8
Historia 1a2 HISHIS01a2 ► Perspektiv på historien 1b 97891-4067-988-8
Historia 1b HISHIS01b ► Perspektiv på historien 1b 97891-4067-988-8
Historia 2a HISHIS02a ► Perspektiv på historien 2–3 97891-4068-180-5
Historia 2b – kultur HISHIS02b ► Perspektiv på historien 2–3 97891-4068-180-5
Miljö- och energikunskap HÅLMIJ0 ► Miljö- och energikunskap 97891-5110-188-0
Politik och hållbar utveckling HÅLPOL0 Hållbar utveckling – människa, miljö och samhälle 97891-4413-924-1
Information & kommunikation 1 INFINF01 ► Kommunikation Kommunikation
Information och kommunikation 2 INFINF02 Ingen bok – Eget material
Programhantering INFPRG0 Programhantering (bok och arbetsbok) Digital version 97891-7379-289-9
Inköp 1 INKINK01 Inköp 1 – Thelin förlag 97891-7379-322-3
Inköp 2 INKINK02 Inköp 1 – Thelin förlag 97891-7379-322-3
Logistik 1 INKLOG01 Logostik, fakta och övningar 97891-4712-560-9
Logistik 2 INKLOG02
Affärsjuridik JURAFF0 ► Lex Affärsjuridik 97891-4068-466-0
Privatjuridik JURPRI0 ► Lex Privatjuridik 97891-4068-009-9
Rätten och samhället JURRÄT0 ► Lex Rätten och samhället 97891-4068-648-0
Kemi 1 KEMKEM01 ► Syntes Kemi 1 97891-4067-971-0
Kemi 2 KEMKEM02 ► Syntes Kemi 2 97891-4068-404-2
Film och TV-kunskap KOSFIL0 Ingen bok – Eget material
Kultur- och idéhistoria KOSKUL0 ► Perspektiv på historien 2–3 97891-4068-180-5
Komvuxarbete handels- och administrationsprogrammet KVARHA Ingen förvald litteratur. Eleven väljer litteratur i samråd med webbläraren.
Komvuxarbete naturvetenskap/teknik KVARNT Ingen förvald litteratur. Eleven väljer litteratur i samråd med webbläraren.
Komvuxarbete samhällsvetenskap/humaniora KVARSH Ingen förvald litteratur. Eleven väljer litteratur i samråd med webbläraren.
Ledarskap och organisation LEDLED0 ► Ledarskap och organisation 97891-4068-650-3
Matematik 1a MATMAT01A ► Prefix 1a 97891-4067-959-8
Matematik 1b MATMAT01B ► Prefix 1b 97891-4069-183-5
Matematik 1c MATMAT01C ► Exponent 1C 97891-4067-965-9
Matematik 2a MATMAT02A ► Exponent 2a 97891-4068-367-0
Matematik 2b MATMAT02B ► Prefix 1b 97891-4069-272-6
Matematik 2c MATMAT02C ► Exponent 2c 97891-4069-109-5
Matematik 3b MATMAT03B ► Exponent 3b 97891-4068-383-0
Matematik 3c MATMAT03C ► Exponent 3c 97891-4069-197-2
Matematik 4 MATMAT04 ► Exponent 4 97891-4068-391-5
Matematik 5 MATMAT05 ► Exponent 5 97891-4068-634-3
Journalistik, reklam och information 1 MEEJOU01 ► Kommunikation 97891-4068-036-5
Journalistik, reklam och information 2 MEEJOU02 ► Arena 123 97891-4068-003-7
Textkommunikation MEETET0 ► Insikter i svenska 2-3 97891-4068-499-8
Medier, samhälle och kommunikation 1 MERMEE01 ► Arena 123 97891-4068-004-4
Medier, samhälle och kommunikation 2 MERMEE02 ► Arena 123 97891-4068-004-4
Tyska 1 MODDEU01 ► Tyska 6‒9 97891-4069-671-7
Tyska 2 MODDEU02 ► Tyska 6‒9 97891-4069-671-7
Tyska 3 MODDEU03
Tyska 4 MODDEU04
Tyska 5 MODDEU05
Moderna språk franska 1 MODFRA01 Génial 1 Natur och Kultur 97891-2741-497-6
Moderna språk franska 2 MODFRA02 Génial 2 Natur och Kultur 97891-2741-498-3
Moderna språk franska 3 MODFRA03 Génial 3 Natur och Kultur 97891-2741-499-0
Moderna språk franska 4 MODFRA04 Génial 4 Natur och Kultur 97891-2741-500-3
Moderna språk franska 5 MODFRA05 Ingen bok Eget material
Moderna språk franska 6 MODFRA06 Ingen förvald litteratur. Eleven väljer litteratur i samråd med webbläraren
Moderna språk franska 7 MODFRA07 Ingen förvald litteratur. Eleven väljer litteratur i samråd med webbläraren
Moderna språk 1 -Spanska MODSPA01 ► Spanska 6‒9 97891-4069-270-2
Moderna språk 2 -Spanska MODSPA02 ► Spanska 6‒9 97891-4069-270-2
Moderna språk 3-Spanska MODSPA03 ► Excelente 3 97891-4069-324-2
Moderna språk 4 -Spanska MODSPA04 ► Excelente 4 97891-4069-326-6
Moderna språk 5 -Spanska MODSPA05 ► Excelente 4 97891-4069-326-6
Nätverkssäkerhet NAINAE0 97891-6360-953-4
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 ► Synpunkt 1b 97891-4067-981-9
Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2 ► Synpunkt 1b 97891-4067-981-9
Naturkunskap 1b NAKNAK01b ► Synpunkt 1b 97891-4067-981-9
Naturkunskap 2 NAKNAK02 ► Synpunkt 2 97891-4068-412-7
Näthandel 1 NÄTNÄT01 H2000 Näthandel 1 Fakta och uppgifter 97891-4712-553-1
Programmering 1 PRRPRR01 Programmering 1 med C++ V2018 – Lärobok eBooks 978-91-7379-373-5EP
Programmering 2 PRRPRR02 Programmering 2 med C# – Lärobok Spelprogrammering med XNA och Monogame eBooks 978-91-7379-255-4EP
Psykologi 1 PSKPSY01 ► Psykologi 1 97891-4068-725-8
Psykologi 2a PSKPSY02a ► Psykologins vägar 97891-4068-459-2
Psykologi 2b PSKPSY02b
Reception 1 RECREC01 Hotell, konferens och evenemang av Eva lönn
Religionskunskap 1 RELREL01 ► En människa, tusen världar 97891-4069-030-2
Religionskunskap 2 RELREL02 ► En människa, tusen världar 97891-4069-030-2
Marknadsföring och försäljning RESMAS0 ► Marknadsföring 97891-4068-464-6
Internationell ekonomi SAMINE0 ► Arena Internationell ekonomi 97891-4068-636-7
Internationella relationer SAMINR0 Internationella relationer skriven 97891-4068-210-9
Internationella relationer SAMINR0 ► Arena Internationella relationer 97891-4068-768-5
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 ► Reflex 50 97891-4068-455-4
Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2 ► Reflex 50 97891-4068-455-4
Samhällskunskap 1b SAMSAM01b ► Arena 123 97891-4068-003-7
Samhällskunskap 2 SAMSAM02 ► Arena 123 97891-4068-003-7
Samhällskunskap 3 SAMSAM03 ► Arena 123 97891-4068-003-7
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 ► Etnicitet och kulturmöten 97891-4067-905-5
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 ► Språket och berättelsen 1 97891-4068-791-3
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 ► Språket och berättelsen 2 97891-4069-250-4
Svenska som andraspråk 3 SVASVA03 ► Insikter i svenska 2–3 97891-4068-500-1
Retorik SVERET0 ► Insikter i svenska 2-3 97891-4068-499-8
Svenska 1 SVESVE01 ► Språket och berättelsen 1 97891-4068-791-3
Svenska 2 SVESVE02 ► Språket och berättelsen 2 97891-4069-250-4
Svenska 3 SVESVE03 ► Insikter i svenska 2-3 97891-4068-500-1
Teknik 1 TEKTEK01 ► Teknik 1 97894-4068-663-3
Teknik 2 TEKTEK02
Webbserverprogrammering 1 WESWEB01 Webbserverprogrammering 1 med PHP – Lärobok
Webbserverprogrammering 1 med PHP – Arbetsbok
97891-7379-241-7
97891-7379-242-4
Webbserverprogrammering 2 WESWEB02 Webbserverprogrammering 1 med PHP – Lärobok
Webbserverprogrammering 1 med PHP – Arbetsbok
97891-7379-241-7
97891-7379-242-4
Webbutveckling 1 WEUWEB01 Webbutveckling 1 från Thelins förlag 97891-7379-342-1
Translate »