Administration 2

Vuxenutbildning

Kursen administration 2 är för den som vill fördjupa kunskaperna inom administration. Valet av Iris ger dig det du behöver för lyckas inom administrationsyrket! Administration som yrkesområde efterfrågas inom nästan alla organisationer och företag. Kursen administration 2 bidrar till breddade samt fördjupade kunskaper inom ämnet administration som del av det administrativa arbetet på ett företag. Administration 2 bygger även på kursen administration 1. Kursen administration 2 är på 100 poäng. Kurskod ADMADM02.

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen administration 2:

Administration 2 är tillskillnad från kursen administration 1 en kurs där du får ytterligare fördjupning inför det framtida yrket som administratör. Genom praktiska och teoretiska moment övas förmågan upp i utförandet av olika administrativa uppgifter. Under denna administrationskurs får eleverna lära sig modern teknik, programvaror, arbetsrättsliga lagar och andra bestämmelser som är relevanta inom ämnet administration.

En bred arbetsmarknad väntar den som väljer att utbilda sig inom administrationsyrket. Det är även därför som administration kan passa många som ett yrkesval. Iris erbjuder kurser inom ämnet administration där du lär dig administrativa rutiner samt det administrativa arbetet inom företag och organisationer.

Då administrationsämnet greppar över flera yrkesområden är kursinnehållet anpassat efter en rad branscher, vilket ska öka karriärmöjligheterna både i Sverige och utomlands. Att välja kursen administration 2, innebär därför att du utöver grundläggande ämneskunskaper inom administration, även får en mer fördjupad inblick i administrationsyrket.

Att planera, organisera samt prioritera bland arbetsuppgifter är en central del när det kommer till administration. Därför kommer stor vikt, i den här kursen, utöver teori även ligga på den logistiska delen av arbetet som administratör. Eleverna kommer genom verklighetsförankrade uppgifter, öva förmågan att hantera den kombination av arbetsuppgifter som är vanliga inom administrationsyrket, men som dock kan vara av stor komplexitet när det kommer till innehåll. Vilket exempelvis inkluderar strategier som kan förenkla prioriteringsordningen mellan arbetsuppgifter, så som planering, organisering, presentation, utvärdering av projekt samt kvalitetssäkring och internkontroller. Administration 2 bygger på att du som elev ska kunna planera och utföra administrativt arbete, administrativa rutiner samt kunna hantera modern teknik.

Undervisningens centrala delar i kursen administration 2 ska ge förutsättningar att utveckla följande innehåll:

  • Handläggning av ärenden, till exempel sammanställning och uppföljning av ansökningar.
  • Arbetsmarknad som till exempel att söka arbete, vägar till arbete och att arbeta utomlands.
  • Användning av modern teknik och programvara inom olika administrativa och arbetskommunikativa arbetsuppgifter.
  • Serviceinriktat arbete och bemötande samt den egna rollen i mötet med exempelvis kunder och medarbetare.
  • Genom arbetsuppgifter ska eleven arbeta med metoder för planering, genomförande, presentation och utvärdering av projekt.
  • Register, regler, lagar och andra bestämmelser inom administration, som exempelvis offentlighetsprincipen och sekretessregler.
  • Ergonomi, arbetsrättslagar och övriga bestämmelser samt arbetsmiljöfrågor, som exempelvis psykosociala frågor eller hur man planerar en ergonomiskt hållbar arbetsplats både ur ett fysiskt och psykiskt hälsoperspektiv.
  • Kvalitetssäkring och internkontroll inom företag.
  • Under kursen ska eleven få en fördjupad insyn i offentlighetsprincipen och sekretessreglerna som är elementära inom administrationsyrket.

Vem kan läsa administration 2?

Administration 2 är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen administration 2. Andra kurser inom ämnet administration du kan studera på Iris är administration 1.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »