Ägare

Irisgruppen-logo

Iris – en del av Irisgruppen och Intendia Group

Iris är en del av Irisgruppen som är en kvalitetsdriven, rikstäckande utbildningsanordnare med ett brett spektrum av tjänster – alla med målet att hjälpa människor till arbete och egen försörjning. I Irisgruppen ingår, förutom Iris, även Competens och Medlearn.

Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades stiftelse och till 91 procent av Intendia Group, en av Skandinaviens ledande utbildningskoncerner med verksamhet i Sverige och Norge.Intendia ägs i sin tur till 50 procent av Gunnar og Reidar Holst Legat, en allmännyttig stiftelse.

Intendia Group omfattar totalt tolv starka och självständiga varumärken och varje år utbildas och utvecklas över 40 000 elever och deltagare i de olika verksamheterna. Genom ett växande antal internationella samarbeten och partnerskap finns verksamheten också representerad på många olika platser runt om i världen, till exempel i USA, Australien, Tanzania och Etiopien, utöver ett flertal länder i Europa.

Förutom Irisgruppen med Competens, Iris och Medlearn bedriver koncernen även Berghs School of Communication i Sverige. I Norge bedrivs verksamhet genom Bilder Nordic School of Photography, Bjørknes Høyskole, Bjørknes Privatskole, Joblearn, Junglemap, NKI, SoFI School of Fashion Industry och Treider.

Synskadades Stiftelse verkar för ett samhälle som inte sätter gränser för synskadades rätt att leva fullvärdiga liv. Stiftelsen har genom åren startat, utvecklat och avyttrat företag som syftar till att personer med funktionsvariationer ska kunna ha egen försörjning. Delar av Irisgruppen härstammar från stiftelsen.

Iris Hadar AB är medlem i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.