i Magasinet, SPS YH

Amalia, dyslektiker och medicinsk sekreterare med stöd från Iris

Evalena Habel är IKT-pedagog med 20 års erfarenhet av kognitiva hjälpmedel. Läs hennes berättelse om före detta eleven Amalia som idag jobbar som medicinsk sekreterare efter avklarad yrkeshögskoleutbildning med specialpedagogiskt stöd från Iris.

Uppsala juni 2019

Amalia pratar lugnt och eftertänksamt där hon sitter mittemot mig i ett litet samtalsrum på Iris. Jag har fått i uppdrag av hennes utbildningsanordnare att göra en kartläggning och ta reda på vilka svårigheter Amalia upplever att hon har i sina studier på grund av sin dyslexi. Kartläggningen innebär också att vi ska ta reda på vilka styrkor vi ska fokusera på.

Amalia har en intensiv och nyfiken blick och ger ett intryck av att vara både ödmjuk och bestämd på samma gång. Hon vet vad hon vill. Hon sitter här för att hon själv har tagit reda på vilka rättigheter till stöd hon har i sin utbildning.

Amalia är i 31 år, hon klarade intagningen men kände stor oro inför den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen till medicinsk sekreterare. Hon berättar att det under grundskoletiden tog ungefär dubbelt så lång tid för henne att läsa en text, jämfört med för övriga klassen. Det skapade stress och medförde att hon oftast fick läsa klart hemma efter skolan. För att klara av gymnasiet behövde Amalia gå ett extra år för att göra klart i sin egen takt. Än idag är långa texter en utmaning. Långa frågeställningar och komplexa resonemang i skrift är svårt. Att komma vidare om man fastnat är den utmaning som tar mest energi. Idag har hon dock verktyg och strategier för att hantera det.

– Jag har kämpat mig igenom hela skoltiden. Det var så tufft. Jag hade extra lektioner, sommarlovsskola, extra mattelärare hemma, ingen förstod att jag hade dyslexi. Vi gick till och med till optikern för att kolla om jag såg dåligt och därför inte kunde läsa, men jag hade perfekt syn. Att diskutera och prata under lektionerna var inga problem. Att däremot läsa in text och göra skriftliga prov var mycket svårt. Tänk om det stöd jag fått på Iris hade funnits när jag växt upp, säger Amalia.

Tekniska verktyg och pedagogiskt stöd
Efter kartläggningssamtalet visade jag ett urval av tekniska verktyg som jag trodde att Amalia skulle ha nytta av. Valet föll på en smartpenna hon kunde spela in med samtidigt som hon antecknade och ett kraftfullt rättstavningsprogram. I tillägg till de tekniska verktygen fick hon pedagogiskt stöd med en pedagog på Iris fyra timmar i veckan.

Nyutexaminerad medicinsk sekreterare – jobb direkt
Nu har det då gått två år sen hon satt där på trästolen i Iris lokaler. Idag sitter vi mer bekvämt mitt emot varandra på en restaurang i centrala Uppsala. Amalia är nyutexaminerad medicinsk sekreterare. Hon sökte två jobb i slutet av utbildningen och båda ville anställa henne. Knappt en vecka efter examen började arbetslivet som medicinsk sekreterare.

Hur kommer man på att man vill bli medicinsk sekreterare när man har dyslexi?

Amalia skrattar!

– Ja, hur kom jag egentligen på det? Jag har alltid varit intresserad av medicin. Samtidigt gillar jag också administration, att hålla ordning och reda och att vara spindeln i nätet. Jag har en storebror med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och autism som idag bor på en gruppbostad. Så därför har jag lärt mig mycket om LSS. Först ville jag bli lärare, eftersom jag har jobbat som fritidspedagog/elevassistent i skolan under många år. Egentligen visste jag inte ens att det fanns ett yrke som hette medicinsk sekreterare. Det var när min svägerska berättade att hon gått den utbildningen som jag direkt kände att det skulle passa mig, säger Amalia.

Du pluggade på distans, hur har det gått?

– Det har passat mig bra, säger Amalia. Utbildningen var på distans med några fysiska träffar per termin. Vi hade lektioner via Skype flera gånger i veckan. Lektionerna spelades in och jag kunde lyssna på dem i efterhand. För mig skulle det vara jobbigare att sitta i en lektionssal hela dagen och sen behöva plugga även när jag kommit hem. Nu kunde jag plugga i min egen takt och när jag behövde hjälp bokade jag en tid med min pedagog från Iris.

Vilken kurs var svårast när du gick utbildningen?

– Anatomin och Medicinsk dokumentation. Där hade jag tusen latinska glosor att lära mig utantill. Jag jobbade mycket med minnesteknik. Man associerar, grupperar och lär sig utantill med repetitioner. Till exempel så betyder ordet adipos – fetma. Jag visualiserade en bild av en påse som jag adderade med mat och på så sätt kunde jag lättare minnas – adipos. Min lärare var så stolt över mig för att jag klarade VG i kursen, säger hon.

Hur känns det att vara anställd som medicinsk sekreterare?

– Det är fantastiskt att vara anställd. Jag har ett tuffare utgångsläge på grund av min dyslexi. Allt tar lite längre tid för mig och det kan påverka mig negativt. Men samtidigt vet jag att jag kommer att bli snabbare på till exempel diktering när jag fått öva mer. Jag är en driven person och älskar utmaningar och för mig är det viktigt att bevisa för omgivningen att jag kan bli lika bra som alla andra.

Hon fortsätter.

– Jag har styrkor som andra kanske inte har. Jag ger aldrig upp, jag är kreativ och klurig och väldigt lösningsfokuserad, och har en känslighet inför andra människors behov som gör mig hjälpsam och det tror jag har att göra med min dyslexi.

Finns det några bra hjälpmedel du kan använda dig av i ditt yrke som medicinsk sekreterare?

– Att diktera innebär att läkaren spelar in en ljudfil och att jag sen renskriver det. Då är det viktigt att ha bra hörlurar som inte släpper igenom annat ljud, under tiden jag jobbar. Distraherande bakgrundsljud stjäl energi i onödan och tröttar ut mig.

Var jobbar du idag?

– Jag jobbar på en vårdcentral i Uppsala där jag är en av tre medicinska sekreterare. Jobbet innebär även att man ska stå i kassan. Det var en utmaning. Att förstå alla siffror och läsa av rätt.

Har du även dyskalkyli? (Svårighet med siffror)

– Jag var 25 år när jag gjorde min dyslexiutredning och då skrev logopeden ”eventuellt dyskalkyli” i min utredning, det blev aldrig utrett, men jag tror att jag har det också. Nu har jag i alla fall fått hård, intensiv träning så det känns tryggt att använda kassan på vår mottagning.

Vad har Iris pedagogiska stöd betytt för dig?

 Amalia blir tyst en stund. Jag ser att hon tänker. Så ler hon och säger.

– Tack vare min pedagog i Uppsala började jag tro på mig själv och min egen förmåga. Jag tror inte att jag skulle ha klarat av utbildningen utan just pedagogen som stöttade mig. Nu har jag hittat mina styrkor, och fått med mig nya strategier och en självkänsla som gör att jag känner mig rustad inför arbetslivet!

– Och om kungafamiljen kan sköta sina uppdrag med dyslexi så kan jag jobba som medicinsk sekreterare, säger hon och skrattar.

Läs mer om särskilt pedagogiskt stöd vid yrkeshögskoleutbildning på Iris här. 

Artikeln är skriven av Evalena Habel
IKT-pedagog med 20 års erfarenhet av kognitiva hjälpmedel

Translate »