i Magasinet, Omställning

Anpassat studiestöd i omställning lät Martin sadla om

Efter en längre tids sjukdom och med pedagogiskt stöd från Iris, lyckades Martin genomföra en utbildning till elevassistent efter att ha fått möjlighet till Omställning via Omställningsfonden, trots sina svårigheter med dyslexi.

Efter en längre tids sjukdom gavs Martin möjlighet till omställning och att utbilda sig mot ett nytt yrke. Då Martin har grav dyslexi var han orolig för om han skulle klara av studierna. Med pedagogiskt stöd från Iris lyckades Martin fullgöra samtliga moment i utbildningen med god marginal och idag jobbar han i sitt nya yrke, som elevassistent.

Efter en längre tids sjukskrivning från jobbet som ”Anläggare” och flera försök att hitta nya arbetsuppgifter på sin tidigare arbetsplats gavs Martin möjlighet till omställning via Omställningsfonden. När han fick chansen att lära sig ett nytt yrke tog han den, trots att det skulle innebära en stor utmaning. Han var tydlig mot Omställningsfonden med att han skulle behöva stöd för att kunna studera. Omställningsfonden kontaktade då Iris, som ordnade pedagogiskt stöd för Martin under utbildningen.

Omställningsfonden kontaktade Iris för pedagogiskt anpassat studiestöd

Martin fick sin dyslexidiagnos i vuxen ålder, men för honom hade det länge varit tydligt att han har svårt att studera och framför allt att läsa sig till information. Samtidigt hade han länge velat jobba med människor och att hjälpa andra med deras utmaningar. När hans anställning blev till ett omställningsärende stod han plötsligt inför nya möjligheter men också en stor utmaning. För att kunna arbeta med sin passion skulle han först behöva ta sig igenom ett år av studier, men han lät sig inte avskräckas. Utbildningsanordnaren, Valjevikens Folkhögskola, erbjöd redan vissa anpassningar, men Martin behövde mer personligt stöd. Omställningsfonden valde därför att kontakta Iris i Blekinge.

Iris pedagog hjälpte Martin att lyckas med studierna genom anpassat studiestöd

Efter specialistens kartläggning av Martins styrkor och stödbehov tilldelades en han en pedagog som anpassade hans studiesituation och stöttade honom i studierna. Han fick även låna digitala hjälpmedel, såsom en iPad med tillhörande mjukvara och en SmartPen, ett verktyg som gör det möjligt att spela in föreläsningar. Martin använde sig även av dikteringshjälpmedel och kursböcker som lästs in som ljudfiler, av Inläsningstjänst (ILT).

Effekten blev synbar för alla inblandade. Valjevikens Folkhögskola var väldigt nöjda med Martins studiesituation, och berättar att Martin klarade precis allt som ingick i utbildningen på utsatt tid. Även Omställningsfonden uttrycker glädje över att det gått så bra för Martin, och vill gärna följa upp insatsen för att ta med sig lärdomar inför framtiden.

Vad säger Martin själv?
–  Jag är väldigt nöjd! Det har fungerat perfekt, och jag har fått mycket bra hjälp.

Var du orolig innan studierna började?
– Inte när jag väl visste att jag skulle få stöd och hjälpmedel. Jag valde dessutom medvetet ett yrke där fokus ligger på mina styrkor, snarare än på min skrivförmåga.

Vad har du för råd till andra som befinner sig i en liknande situation?
– Bara kör! Våga anta utmaningen, men våga även tala om vilka svårigheter du har. Det är inget att skämmas för. Men du kan behöva stå på dig när du begär stöd och hjälpmedel.

Är det något särskilt du tar med dig från Iris insats?
– Ja, absolut! På samma sätt som Iris pedagogen lade upp insatsen med mig, vill även jag jobba i min nya roll. Det är väldigt viktigt att man som assistent ger människor vägledning utan att ge dem svaren. Att ge dem förutsättningarna att klara av sina egna utmaningar, och inte bara göra sakerna åt dem.

Fick jobb direkt som elevassistent efter utbildningen genom anpassat studiestöd

Martin är idag klar med sin utbildning och har precis börjat jobba som elevassistent på en skola i Kristianstad.

– Jag var aldrig orolig att jag inte skulle hitta något jobb efter utbildningen och har nu en tillsvidareanställning som elevassistent. Jag stormtrivs med mitt nya arbete och är stolt och glad att jag antog utmaningen.

Iris omställningserbjudanden

Omställning syftar till att stödja och underlätta övergången till en ny fas i arbetslivet för personer som står inför arbetslöshet eller som behöver byta karriärbana.

Iris erbjuder behovsanpassade lösningar inom omställning som ger resultat.

Läs mer om Iris omställningstjänster »
Läs mer om Förstärkt stöd vid omställning »

Translate »