i Iris Terapi, Magasinet, Rehabilitering

Att förebygga stress genom att hitta balansen mellan arbete och privatliv

Vart går gränsen mellan arbetsliv och privatliv när det gäller stress?
Det är vanligt att fylla fritiden med aktiviteter och det finns mycket att hinna med. Många har höga förväntningar på vad fritiden ska fyllas med: gemensamma familjeaktiviteter, barnens fritidsaktiviteter och även du själv vill hinna med ”egen tid” där du vill träffa vänner eller syssla med en hobby eller träning.

Utöver detta kommer det praktiska sysslor som trädgårdsarbete, städning, renovering och årets traditionsbundna aktiviteter. Fritiden bjuder även på en del skärmtid. De flesta använder mycket tid med TV, dator eller mobilen för att underhålla sig eller för att söka information och planera.

Även arbetet kan ta plats på fritiden. Det kan handla om att kolla mejl, ha arbetstelefonen öppen eller gråzoner som att ha koll på Linkedin flödet eller läsa tidningar och artiklar som är yrkesrelaterade.

Att förebygga stress när livet blir för fullt

I vår serie av stressrelaterade artiklar, träffar vi återigen Carmen Faunbäck, som är stressrådgivare på Iris och delar med sig av sin kunskap i att förebygga stress.

– Igen och igen ser vi som arbetar med rehab att en stressad medarbetare också har ”för många järn i elden” på sin fritid. Det kan vara en krävande familjesituation, fritidsaktiviteter för barn, renoveringsprojekt eller en generellt hög ambition om att hinna en massa. Ett fullt liv kan ibland bli för fullt, uttrycker Carmen.

Det är i arbetsgivarens intresse att medarbetarna kommer pigga och utvilade till jobbet. Men vart går gränsen för vad en arbetsgivare kan påverka när det gäller hur medarbetaren använder sin fritid?

– En arbetsgivare kan såklart inte bestämma hur en medarbetare använder sin fritid. Men eftersom det är samma människa så påverkar fritid och arbete ju varandra ständigt. En arbetsgivare kan öka den generella förståelsen om vad stressorer och återhämtning är vilket innebär att se över sitt liv i stort, förklarar Carmen.

Hur bygger man en kultur med mål att förebygga stress?

– Som arbetsgivare ska man inte vara rädd för att prata om arbetsplatskulturen. I personalrummet, på fikarasten eller i de spontana mötena mellan människor pratas det ju mycket om fritiden. Finns det en tendens att man ska ”vara duktiga” på fritiden eller att prata om hur mycket man har presterat? Finns det plats att prata om vilken återhämtning man har prioriterat? Hur värderas att vila, ”bara vara”, läsa en bok eller inte ha något planerat?, poängterar Carmen.

Det finns inget som är rätt eller fel för alla, men en ökad förståelse för vad en stressad kropp och hjärna behöver kan hjälpa människor att börja fundera på deras val och prioritera om.

– Ska vi bygga nya vanor behöver vi känna en klar motivation och ett ”varför” – en arbetsgivare kan bidra med utbildning om stress och återhämtningens betydelse. Andra viktiga drivkrafter när nya vanor ska byggas är beröm och upprepning. Det är därför av betydelse om arbetskulturen inbjuder till beröm som går bortom prestation. Också att man i arbetsgruppen skapar plats för mikropauser, ett redskap för återhämtning som kan användas både på och utanför jobbet berättar Carmen.

Så kan Iris hjälpa till att åtgärda sjukfrånvaro, ohälsa och förebygga stress på arbetsplatsen

Iris bidrar med utbildning och redskap för att kartlägga hela människans aktivitetsnivå. Målet är att skapa mer medvetenhet kring att våra val är med att skapa våra liv – både arbetsmässigt och privat.

Iris utbildningar inom stresshantering ger redskap till hur reell återhämtning ska kännas. Hur man kan välja att planera sin fritid på ett sätt som inte innebär överbelastning, utan i stället njutning, avslappning och en massa roligt.

Sjukskrivningar som bottnar i stress och psykisk ohälsa ökar. Detta är kostsamt ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. En investering i löpande utbildning inom området bidrar till att förebygga ohälsa och ge organisationen det språk som behövs för att lyfta dessa frågor innan de blir till problem.

Lästips: Vad är skillnaden på livsstress, arbetsrelaterad stress och akut stress? »

Iris Terapi erbjuder psykoterapi både för privatpersoner och arbetsgivare

Iris Terapi är en professionell samtalspartner för ditt psykologiska välmående. Utmaningar i livet kan påverka oss på olika sätt och att det kan vara svårt att hantera dem själv. Oavsett om du kämpar med ditt personliga eller professionella liv kan Iris digitala psykoterapi vara till hjälp.

Läs mer om Iris Terapi här och hur vi kan hjälpa er – Det första samtalet är gratis »

För att veta mer om hur Iris kan stötta er er i att hantera och förebygga stress på er arbetsplats, ber vi er att kontakta Anna Tallwe, ansvarig för omställning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Relaterade länkar

Iris erbjudanden i urval

Translate »