i Iris YH, Magasinet

Automationsingenjör processindustri och Vätgasingenjör kommer inte starta på Iris YH 2024

Yrkeshögskoleutbildningarna till Automationsingenjör processindustri och Vätgasingenjör kommer inte starta på Iris Yrkeshögskola 2024

Iris YH har tvingats att fatta beslutet att ställa in starten av yrkeshögskoleutbildningarna till Automationsingenjör inom processindustri och Vätgasingenjör 2024. Årskurs två för Automationsingenjör kommer dock läsa sitt avslutande år på utbildningen som planerat. Hösten 2024 erbjuder Iris YH den korta kursen Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen.

För lågt studerandeantal för start, årskurs två läser som planerat på Automationsingenjör

Det har varit svårt att fylla klasserna till utbildningen Automationsingenjör processindustri. Tyvärr fortsätter trenden med få sökanden. Ansökningskraven är höga för utbildningen och cirka 40% av de sökande uppfyller ansökningskraven. Utfallet från våra tidigare starter visar också att hälften av de som erbjuds plats tackar nej och även efter utbildningsstart förekommer avhopp. Mot bakgrund av detta uppskattar vi att antalet studerande kommer bli för få och vi har beslutat att inte starta utbildningen 2024. Årskurs två kommer dock läsa sitt avslutande år på utbildningen som planerat.

Ingen start för Vätgasingenjör 2024

Vätgasingenjör är en utbildning i framkant, men också en utbildning med höga antagningskrav. Vi har haft svårt att få tillräckligt många sökande och vi väljer därför att stänga ansökan för detta år tyvärr.

– Det är tråkigt att vi inte startar utbildningarna men nu när vi ser årets ansökningar är vår uppskattning att vi som bäst skulle kunna fylla knappt hälften av utbildningsplatserna, säger Maria Virtanen, utbildningschef och fortsätter;

– Vi behöver nu tillsammans med ledningsgrupperna analysera antagningskraven, hur vi kan göra utbildningarna mer attraktiva för dem som söker och hur vi uppfyller branschernas behov av utbildad personal, avslutar hon.

För mer information kontakta utbildningschef Maria Virtanen på: maria.virtanen@medlearn.se

Translate »