Branscher

Behöver du hjälp med bemanning och rekrytering av personal inom en specifik bransch?

Vi hjälper dig hitta människorna som tar din verksamhet framåt inom flertalet branscher.

Gå direkt till våra branscher »

Behöver du
rekrytera eller
hyra personal?

Kontakta oss och
begär offert »

Behöver du rekrytera eller hyra personal? Kontakta oss och begär offert »

De branscher Iris är verksamma inom är tjänstemannasektorn och arbetssektorn. Iris hjälper dig att hitta tjänstemannaroller och arbetarroller inom flera olika sektorer som exempelvis:

Det finns få saker som ger sådan förståelse som att ha egen erfarenhet från en bransch. På Iris känner vi till detta och har därför byggt vår verksamhet därefter. Hos oss är det erfarna rekryterare som rekryterar erfarna personer.

Iris Bemanning och rekrytering är vägen till de människor och kompetenser din verksamhet behöver. Behöver du utöka ditt team? Välkommen till oss.

Branscher och yrkesområden

Genom vår breda verksamhetsinriktning, med anställda som själva har erfarenhet inom de branscher och yrkesområden som de rekryterar till, har vi erfarenheten och kunskapen att hitta rätt kandidat just för din verksamhet. Vi har valt att jobba så för att vi vet att det ger dig som kund ett mycket bättre resultat.
På Iris strävar vi efter att vara den självklara partnern när våra kunder har personalbehov, kortsiktigt som långsiktigt. Vår ambition är att finnas till hands både när behovet kommer plötsligt och kunna förutse framtida behov, både i upp- och nedgång.

Pålitlig och långsiktig partner för dina personalbehov inom flertalet branscher

För att uppnå denna ambition använder vi strategier och metoder som gör att vi kan vara flexibla och anpassa oss till förändringar på arbetsmarknaden. Genom att ha en djup förståelse för branschtrender och arbetsmarknadsförhållanden kan vi identifiera potentiella behov och vara förberedda för att kunna tillgodose dem när de uppstår.

Vi använder sig av olika verktyg och resurser för att kunna förutse framtida behov hos våra kunder. Genom att analysera marknadstrender, ekonomisk prognos och förväntad tillväxt inom olika branscher kan vi förutspå behovet av specifika kompetenser och personal inom olika yrkesområden. Genom att vara proaktiva och ha en långsiktig strategi kan vi erbjuda våra kunder en förutsägbar och hållbar personalplanering.

Likaså strävar vi efter långsiktiga relationer med våra kunder genom att skapa förtroendefulla samarbeten och kontinuerligt utvärdera personalbehoven. I vårt engagemang med att erbjuda en helhetslösning för personalrekrytering och arbetsplatsbehov finns vi till hands både vid akuta och långsiktiga behov.

Iris Bemanning och rekrytering – vi hjälper våra kunder att bygga starka och framgångsrika team som kan möta dagens utmaningar och framtida tillväxt.

Vi hjälper till med bemanning och rekrytering inom flertalet branscher

Vi är behjälpliga med personallösningar samt kring att urskilja vilken typ av kompetens som krävs för att utföra arbetet.
Som bemannings- och rekryteringsföretag inriktar vi oss inom följande branscher:

Bemanning och rekrytering inom Byggbranschen | Personallösningar inom Byggindustrin | Iris.se

Byggbranschen

Vi har en djupgående kunskap vid skräddarsydda rekryterings- och bemanningstjänster inom byggbranschen.

Bemanning och rekrytering inom Elbranschen | Personal inom El | Elbemanning | Iris.se

Elbranschen

Vi är experter på att leverera skräddarsydda rekryterings- och bemanningstjänster inom elbranschen.

Bemanning och rekrytering inom Flygbranschen | Personallösningar inom Flygindustrin | Iris.se

Flygbranschen

Vi har en gedigen kompetens vid skräddarsydda rekryterings- och bemanningstjänster inom flygbranschen.

Bemanning och rekrytering inom Hotellbranschen | Hjälp med personal inom Hotellsektorn | Iris.se

Hotellbranschen

Vi har en djupgående kunskap vid skräddarsydda rekryterings- och bemanningstjänster inom hotellbranschen.

Bemanning och rekrytering inom IT-branschen | IT-personal | IT-verksamhet | IT-bolag | IT-bemanning och IT-rekrytering | Iris.se

IT-branschen

Vi är specialiserade när det gäller att erbjuda skräddarsydda rekryterings- och bemanningstjänster inom IT-branschen.

Bemanning och rekrytering inom Lagerbranschen | Lagerpersonal | Lagerarbetare | Iris.se

Lagerbranschen

Vi har en gedigen kompetens vid lösningsorienterade rekryterings- och bemanningstjänster inom lagerbranschen.

Bemanning och rekrytering inom Restaurangbranschen | Hjälp med personal inom Restaurangsektorn | Iris.se

Restaurangbranschen

Vi har en gedigen kompetens vid skräddarsydda rekryterings- och bemanningstjänster inom restaurangbranschen.

Iris erbjuder bemanning och rekrytering inom Skolbranschen. Vi hittar rätt skolpersonal som matchar dina behov för din skolverksamhet. Kontakta oss idag för offert!

Skolbranschen

Vi erbjuder specialiserade samt lösningsorienterade rekryterings- och bemanningstjänster inom skolbranschen.

Bemanning och rekrytering inom Vård- och Omsorgsbranschen | Vårdbemanning och Vårdrekrytering | Vård och Omsorg | Iris.se

Vård- och Omsorgsbranschen

Vi har enastående kompetens vid skräddarsydda rekryterings- och bemanningstjänster inom vård- och omsorgsbranschen.

Saknar du en bransch eller verksamhetsområde?
Kontakta oss så undersöker vi om vi kan vara er till tjänst.

Industri

• Verkstad
• Livsmedel
• Skogsbruk och massabruk
• Lagerarbete
• Tillverkning inom fordonsindustrin

Offentligt finansierad verksamhet

• Skola
• Vård och omsorg
• IT-sektor inom offentlig verksamhet

Handel

• Butik
• Kiosk
• Lagerarbetare
• Blomsterhandel
• Trädgård

Service och andra tjänster

• Hotell och restaurang
• Terminalarbetare
• Lagerarbetare
• Fastighetsarbetare
• Städarbetare
• Transporter

Flygbranschen

• Tekniker
• Mekaniker
• Catering
• Ramppersonal
• Säkerhetspersonal

Byggbranschen

• Maskinförare
• Målare
• Sanering

Gröna näringar

• Jordbruk
• Skogsbruk
• Trädgårdsodling
• Landskapsvård

Translate »