Bemanning och rekrytering inom Gröna näringar

Behöver du hjälp med bemanning och rekrytering av personal inom Gröna näringar?

Vi hjälper dig hitta människorna för att uppnå en hållbar framtid med en bättre miljö och en välbalanserad samhällsutveckling.

Behöver du
rekrytera eller
hyra personal?

Kontakta oss och
begär offert »

Behöver du rekrytera eller hyra personal inom Gröna näringar? Kontakta oss och begär offert »

Välkommen till vår samlingssida för sektorer inom Gröna näringar. Som arbetsgivare ser du exakt vilka roller vi i första hand hjälper till med och rekryterar och bemannar. Hittar du inte den roll du behöver hjälp med? Kontakta oss, så har vi en vidare dialog. Som arbetssökande hittar du information och lediga jobb inom olika sektorer inom industrin. Oavsett om du är intresserad av jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling eller landskapsvård, så har vi samlat allt du behöver veta för att hitta ditt drömjobb.

Bemanning och rekrytering inom Gröna näringar

Vi rekryterar och bemannar inom följande sektorer inom Gröna näringar

Genom att förstå och främja dessa näringar kan vi uppnå en hållbar framtid med en bättre miljö och en välbalanserad samhällsutveckling.

Jordbruksbranschen

Jordbruk innefattar hållbar odling av grödor och uppfödning av djur för livsmedelsproduktion. Det omfattar bland annat spannmålsodling, grönsaksodling, djurhållning och mejeriproduktion. Jordbruket spelar en viktig roll för att tillgodose samhällets behov av livsmedel och bidrar till en hållbar och säker matförsörjning. Läs mer – kommer snart »

Skogsbruksbranschen

Skogsbruk handlar om att hållbart förvalta skogar och deras resurser. Det innefattar plantering, skötsel och avverkning av träd för att producera trävaror och biomassa. Skogsbruket bidrar till att tillgodose behovet av träprodukter samtidigt som det främjar bevarandet av skogens ekosystem och bidrar till klimatreglering. Läs mer – kommer snart »

Trädgårdsodling

Trädgårdsodling syftar till hållbar odling av växter för prydnad, mat eller medicinala ändamål. Det inkluderar blomsterodling, grönsaksodling, fruktodling och växthusodling. Trädgårdsodling bidrar till att skapa vackra miljöer, förse oss med färska grönsaker och frukt, samt bidra till biologisk mångfald genom att bevara och främja olika växtarter. Läs mer – kommer snart »

Landskapsvård

Landskapsvård handlar om att bevara och vårda landskapets kulturhistoriska och biologiska värden på ett hållbart sätt. Det inkluderar exempelvis skötsel av parker, naturreservat och grönområden, samt restaurering av naturområden och våtmarker. Landskapsvård bidrar till att bevara den naturliga och kulturella mångfalden i vårt landskap och främjar en hållbar och trivsam miljö. Läs mer – kommer snart »

 

På varje undersida för Gröna näringar kan du hitta mer detaljerad information om yrkena och tjänsterna inom respektive område. Likaså tar vi upp vilka kvalifikationer som krävs, arbetsmiljön; allt du behöver för att ta nästa steg i din karriär. Vi erbjuder lediga jobb, information om löner, utbildning och karriärmöjligheter inom olika sektorer inom Gröna näringar. Låt oss hjälpa dig att hitta ditt drömjobb inom Gröna näringar!

Rehabmöte och rehabiliteringsplan | Kartläggning & Utredning | Iris.se

Bygg

XXX
XXX

XXXXX

Arbetsförmågebedömning | Utredning av arbetsförmågan | Iris.se

Catering

XXX
XXX

XXXXX

Arbetsplatsanpassning | Anpassning av arbetsplatsen | Iris.se

Handel

XXX
XXX

XXXXX

Rehabmöte och rehabiliteringsplan | Kartläggning & Utredning | Iris.se

Bygg

XXX
XXX

XXXXX

Arbetsförmågebedömning | Utredning av arbetsförmågan | Iris.se

Catering

XXX
XXX

XXXXX

Arbetsplatsanpassning | Anpassning av arbetsplatsen | Iris.se

Handel

XXX
XXX

XXXXX

Saknar du en bransch eller verksamhetsområde?
Kontakta oss så undersöker vi om vi kan vara er till tjänst.

Translate »