Bemanning och rekrytering inom Lagerbranschen

Behöver du hjälp med bemanning och rekrytering av personal inom Lagerbranschen?

Vi hjälper dig hitta människorna som tar din lagerverksamhet framåt.

Behöver du
rekrytera eller
hyra personal?

Kontakta oss och
begär offert »

Behöver du rekrytera eller hyra personal inom Lagerbranschen? Kontakta oss och begär offert »

Välkommen till vår samlingssida för lagerpersonal inom lagerbranschen. Som arbetsgivare ser du exakt vilka roller vi i första hand hjälper till med och rekryterar och bemannar. Hittar du inte den roll du behöver hjälp med? Kontakta oss, så har vi en vidare dialog. Som arbetssökande hittar du information och lediga jobb inom olika sektorer som lagerarbetare. Lager och lagerarbetare utgör en central del av många verksamheter och företag som hanterar varor och produkter. Detta arbetsplatsområde är avgörande för att säkerställa en effektiv och smidig logistikkedja från produktion till kund. 

Lediga jobb inom lager

Vi rekryterar och bemannar lagerpersonal inom handelssektorn, industrisektorn och servicesektorn

En medarbetare inom lager är avgörande för en verksamhets framgång genom att säkerställa att lagret fungerar smidigt och att produkter är tillgängliga för försäljning eller distribution. Deras roller omfattar en mängd olika uppgifter som är avgörande för att effektivt hantera företagets varuflöde och upprätthålla hög kundnöjdhet. Nedan tar vi upp branschspecifika lagerroller som inte nödvändigtvis är begränsade till just den branschen.

Lagerroller inom handelsbranschen

Lagerarbetare: En lagerarbetare ansvarar för att ta emot, sortera och lagra varor på ett säkert och effektivt sätt. De hanterar också orderplockning och försändelse av produkter till kunder. Läs mer – kommer snart »

Lagerchef: En lagerchef har övergripande ansvar för lagerverksamheten. Det inkluderar att optimera lagerhållning, leda personalen och säkerställa smidiga leveranser. Läs mer – kommer snart »

Lagertruckförare: En lagertruckförare kör olika typer av truckar för att hantera, transportera och stapla varor inom lagret. Deras arbete är avgörande för att effektivisera materialhanteringen. Läs mer – kommer snart »

Leverantörssamordnare: En leverantörssamordnare är ansvariga för att hantera kommunikationen och samarbetet med leverantörer för att säkerställa en smidig försörjningskedja. Läs mer – kommer snart »

Logistiksamordnare: En logistiksamordnare planerar och övervakar logistikprocesser, inklusive transport och lagerhållning, för att säkerställa effektivitet och kostnadsbesparingar. Läs mer – kommer snart »

Frakt och orderplockare: Dessa medarbetare är specialiserade på att plocka produkter och förbereda dem för transport, och de hanterar också fraktarrangemang. Läs mer – kommer snart »

Lagerroller inom industribranschen

Lagertekniker: En lagertekniker utför underhållsarbete och reparationer på maskiner och utrustning i ett industriellt lager för att säkerställa att allt fungerar smidigt. Läs mer – kommer snart »

Lagerplanerare: En lagerplanerare ansvarar för att utveckla strategier för att optimera lagerhållningen och försörjningskedjan inom industrin. Läs mer – kommer snart »

Lagerproduktionsplanerare: En produktionsplanerare ansvarar för att utforma och optimera produktionsplaner för att uppfylla efterfrågan och minimera överflöd. Läs mer – kommer snart »

Lagerroller inom restaurangbranschen

Livsmedelslagerchef: En livsmedelslagerchef hanterar lager av färskvaror och förpackade produkter som används i restauranger. De ser till att lagerhållningen följer säkerhetsstandarder och att inga produkter blir över datum. Läs mer – kommer snart »

Restauranglagerarbetare: Dessa arbetare ansvarar för att ta emot och lagra leveranser av matvaror samt hanterar förbrukningsvaror i restaurangen. Läs mer – kommer snart »

Lagerroller inom hotellbranschen

Servicekoordinator: En Servicekoordinator är ansvarig för att säkerställa att olika tjänster och resurser tillhandahålls effektivt inom hotellet, inklusive lagerhantering av förråd. Läs mer – kommer snart »

Lager- och förrådsförvaltare: Dessa förvaltare ansvarar för att hantera hotellets lager och förråd, inklusive att ta emot leveranser, hålla reda på inventariet och se till att det finns tillräckligt med förråd av nödvändiga artiklar, såsom handdukar och sängkläder, för att möta gästernas behov. Läs mer – kommer snart »

Logistikkoordinator: En Logistikkoordinator inom hotellbranschen ansvarar för att hantera flödet av förnödenheter och varor, inklusive förråd, för att säkerställa att allt är tillgängligt när det behövs och att inga flaskhalsar uppstår i lagerhanteringen. Läs mer – kommer snart »

Lagerroller inom fastighetsbranschen

Fastighetsförvaltare med lageransvar: En fastighetsförvaltare med lageransvar är ansvarig för att hantera och underhålla lagerutrymmen i fastigheter, såsom förråd, garage eller lagerrum. De ser till att lagerutrymmena är säkra, rena och uppfyller hyresgästernas behov. Deras arbete kan inkludera att hantera leveranser till och från lagerutrymmet, inventering och säkerställande av att alla lagerregler och säkerhetsföreskrifter följs. Läs mer – kommer snart »

Fastighetsinspektör med lagerinriktning: En fastighetsinspektör med lagerinriktning utför inspektioner av fastigheter med fokus på lagerutrymmen. De bedömer lagerutrymmenas skick, säkerhet och efterlevnad av relevanta föreskrifter. Deras rapporter kan användas av fastighetsägare och förvaltare för att göra nödvändiga förbättringar och underhåll av lagerutrymmen. Läs mer – kommer snart »

Lagerroller inom transportbranschen

Lager- och logistikchef: En lager- och logistikchef har övergripande ansvar för att hantera och optimera lager- och förrådsverksamheten inom transportföretaget. De övervakar lagerhantering, planerar och schemalägger transporter och säkerställer att varor finns i rätt mängd och på rätt plats för smidig leverans. Deras arbete inkluderar även att optimera lagringskostnader och övervaka följsamhet med regler och föreskrifter. Läs mer – kommer snart »

Fordonsservice- och underhållskoordinator: En Fordonsservice- och underhållskoordinator inom transportbranschen ansvarar för att hantera lager och förråd av reservdelar och material som krävs för underhåll och reparation av transportfordon. De planerar lagerutrymmet, säkerställer att lagernivåerna är adekvata genom inventering och beställningar, och följer säkerhetsföreskrifter för lagret. Dessutom hanterar de leverantörsrelationer, dokumenterar lageraktiviteter och säkerställer att fordonen hålls i gott skick genom att tillhandahålla nödvändiga resurser. Läs mer – kommer snart »

 

På varje undersida för tjänster inom lager kan du hitta mer detaljerad information om yrkena. Likaså tar vi upp vilka kvalifikationer som krävs, arbetsmiljön; allt du behöver för att ta nästa steg i din karriär. Vi erbjuder lediga jobb, information om löner, utbildning och karriärmöjligheter inom olika sektorer för lagerpersonal. Låt oss hjälpa dig att hitta ditt drömjobb inom lagerbranschen!

Rehabmöte och rehabiliteringsplan | Kartläggning & Utredning | Iris.se

Bygg

XXX
XXX

XXXXX

Arbetsförmågebedömning | Utredning av arbetsförmågan | Iris.se

Catering

XXX
XXX

XXXXX

Arbetsplatsanpassning | Anpassning av arbetsplatsen | Iris.se

Handel

XXX
XXX

XXXXX

Rehabmöte och rehabiliteringsplan | Kartläggning & Utredning | Iris.se

Bygg

XXX
XXX

XXXXX

Arbetsförmågebedömning | Utredning av arbetsförmågan | Iris.se

Catering

XXX
XXX

XXXXX

Arbetsplatsanpassning | Anpassning av arbetsplatsen | Iris.se

Handel

XXX
XXX

XXXXX

Saknar du en bransch eller verksamhetsområde?
Kontakta oss så undersöker vi om vi kan vara er till tjänst.

Translate »