Bemanning och rekrytering inom IT-branschen

Behöver du hjälp med IT-bemanning och IT-rekrytering?

Vi hjälper dig hitta IT-personal som tar din IT-verksamhet framåt.

Behöver du
rekrytera eller
hyra personal?

Kontakta oss och
begär offert »

Behöver du rekrytera eller hyra personal inom IT-branschen? Kontakta oss och begär offert »

Välkommen till vår sida för IT-branschen inom offentlig sektor som är en av våra inriktade verksamhetsområden. Som arbetsgivare ser du exakt vilka roller vi i första hand hjälper till med och rekryterar och bemannar. Hittar du inte den roll du behöver hjälp med? Kontakta oss, så har vi en vidare dialog. Som arbetssökande hittar du information och lediga jobb inom olika delar av IT-branschen. Oavsett om du är intresserad av jobb som databasadministratör, IT-administratör, nätverksadministratör eller systemadministratör så har vi samlat allt du behöver veta för att hitta ditt drömjobb.

Lediga jobb inom IT

Jobbmöjligheter inom IT-branschen inom offentlig sektor – Hitta lediga IT-jobb

Inom offentlig sektor finns det en mängd spännande jobbmöjligheter att utforska. Här finns möjligheter inom administrativa tjänster samt specialiserade roller inom områden som socialt arbete och teknik.

Exempel på IT-jobb inom offentlig sektor

 

Administratör

Som administratör inom IT-branschen kan du jobba som databasadministratör, IT-administratör, nätverksadministratör eller systemadministratör. En administratör ansvarar för drift och underhåll av IT-plattformen, antingen delvis eller i sin helhet. En viktig uppgift är att identifiera behovet av uppgraderingar i ett tidigt skede.

Databasspecialist eller informatiker

IT-utbildade personer kan specialisera sig på att bygga och förvalta databaser som hanterar stora mängder information, såsom artikelarkiv, kundregister och statistiska data. Informatiker spelar en central roll inom utvecklingen av metoder för att sammanställa, analysera och presentera stora datamängder. Inom området bioinformatik kan IT-utbildade personer med matematisk skicklighet och kunskap inom biologi arbeta som bioinformatiker. Många systemvetare arbetar också som databasspecialister.

Dataingenjör

Dataingenjörer med IT- eller datautbildning arbetar ofta med att konstruera och utveckla datorsystem, både inom mjuk- och hårdvara.

Datasäkerhetsansvarig

Inom IT-området har datasäkerhet blivit allt viktigare. Idag är alla verksamheter i hög grad beroende av kompetens inom detta område. Datasäkerhetsansvariga analyserar riskerna som informationen i datasystemen är utsatt för och utvecklar lämpliga säkerhetslösningar för att skydda mot dataintrång, säkerhetskopiera data och liknande. De ser till att verksamheten inte drabbas av driftstopp eller att känslig information kommer i orätta händer.

Datatekniker eller drifttekniker

Datatekniker ansvarar ofta för drift och underhåll av en organisations IT-plattform. De installerar hård- och mjukvara samt erbjuder användarstöd och teknisk support.

IT-arkitekt

IT-arkitekter ansvarar för den tekniska designen av hela eller delar av IT-projekt eller system. De har en övergripande översikt och ser till att IT-infrastrukturens olika komponenter bildar en fungerande helhet.

IT-konsult

Inom IT-branschen arbetar många som konsulter. Det innebär att de utför uppdrag för olika kunder, ofta i form av projekt. Projekten kan variera i längd från några dagar till flera år.

IT-samordnare eller IT-ansvarig

En IT-samordnare har det övergripande ansvaret för en organisations IT-plattform. De säkerställer att behoven av IT-stöd tillgodoses, uppgraderar programvaror och vid behov utvecklar eller inför nya system, antingen genom egenutveckling eller inköp. De ser också till att datorer och mjukvara är tillgängliga.

IT-strateg

En viktig roll är att analysera behoven av IT och planera för långsiktig utveckling av organisationens IT-plattform.

Programmerare

Programmerare arbetar med att ge datorn instruktioner för att skapa de funktioner som beställaren önskar. Ofta får programmeraren instruktioner från en systemutvecklare som har genomfört en behovsanalys och utarbetat en kravspecifikation. Programmeraren bestämmer i vilken ordning systemet ska utvecklas och översätter instruktionerna till programmeringsspråk. Det finns många olika språk och programmeraren är ofta specialiserad inom några av dem. Eftersom utvecklingen inom området går snabbt är det viktigt att kontinuerligt uppdatera sina kunskaper. Gränsen mellan systemutvecklare och programmerare kan vara flytande och det är vanligt att arbeta med båda rollerna.

Testledare

En testledare arbetar med att leda tester och kvalitetssäkra IT-program eller IT-system.

Utvecklare

Inom IT-området finns det många olika typer av utvecklare, såsom apputvecklare, databasutvecklare, dataspelsutvecklare, webbutvecklare och systemutvecklare. Deras arbete innebär att analysera behoven, utforma och programmera lösningar samt testa och utbilda användare.

Webbmaster
En webbmaster ansvarar för externa webbplatser och interna intranät och liknande system. De säkerställer att servrarna fungerar, hanterar informationslänkar, skapar och publicerar webbsidor samt utvecklar funktioner och applikationer efter användarnas behov.

IT-bemanning och IT-rekrytering

Att arbeta inom IT-branschen inom offentlig sektor kan vara både givande och välbetalt. E-hälsa är en viktig del av digitaliseringen inom offentlig sektor. Genom att använda digitala verktyg och tjänster kan vården och omsorgen för medborgarna förbättras. Inom området e-hälsa och offentlig sektor utvecklas ständigt nya lösningar, vilket skapar spännande möjligheter att utforska.

Sök jobb inom IT hos Iris för att hitta ditt drömjobb som t ex IT-administratör, IT-konsult eller IT-ansvarig. Vi erbjuder lediga jobb på heltid och deltid med konkurrenskraftig lön och förmåner och hjälper dig att hitta karriärmöjligheter som passar dina behov och mål. Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig att hitta ditt nästa jobb inom IT-branschen.

Rehabmöte och rehabiliteringsplan | Kartläggning & Utredning | Iris.se

Bygg

XXX
XXX

XXXXX

Arbetsförmågebedömning | Utredning av arbetsförmågan | Iris.se

Catering

XXX
XXX

XXXXX

Arbetsplatsanpassning | Anpassning av arbetsplatsen | Iris.se

Handel

XXX
XXX

XXXXX

Rehabmöte och rehabiliteringsplan | Kartläggning & Utredning | Iris.se

Bygg

XXX
XXX

XXXXX

Arbetsförmågebedömning | Utredning av arbetsförmågan | Iris.se

Catering

XXX
XXX

XXXXX

Arbetsplatsanpassning | Anpassning av arbetsplatsen | Iris.se

Handel

XXX
XXX

XXXXX

Saknar du en bransch eller verksamhetsområde?
Kontakta oss så undersöker vi om vi kan vara er till tjänst.

Translate »