Om oss

Vår ambition som bemannings- och rekryteringsföretag är att förse ditt företag eller organisation med den kompetens som ni behöver, tillfälligt eller permanent. Vi erbjuder kvalificerad personal inom både tjänstemannasektorn och arbetssektorn.

Behöver du
rekrytera eller
hyra personal?

Kontakta oss och
begär offert »

Behöver du rekrytera eller hyra personal? Kontakta oss och begär offert »

Iris har arbetat med utbildning och arbetsmarknadsfrågor länge, vår historia sträcker sig över 100 år tillbaka. Därför vågar vi påstå att vi känner arbetsmarknaden och villkoren där bättre än de flesta. Sedan 10 år tillbaka matchar Iris företag och organisationer med nya medarbetare genom tjänsterna Rusta och matcha (KROM) och Stöd och matchning (STOM) via Arbetsförmedlingen. Med vår erfarenhet inom jobbmatchning och stora kandidatbank över hela landet väljer vi nu att utöka vårt erbjudande med bemanning och rekrytering.

Iris som bemannings- och rekryteringsföretag

Iris är en kvalitetsdriven utbildningsanordnare som finns över hela Sverige. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster – alla med målet att få människor att utvecklas och ta nästa steg i livet. Våra medarbetare följer en lång tradition av att stödja människor in på, tillbaka till eller vidare på arbetsmarknaden.

Vår vision är att vi även ska vara det självklara valet vid personaluthyrning och rekrytering på tjänstemannasidan och arbetsmannasidan, oavsett konjunkturläge. Genom vår närvaro i hela landet har vi en stor kandidatbank. Iris är också en engagerad arbetsgivare med ett högt medarbetarindex. Engagemang, effektivitet och hög kvalitet kännetecknar vår verksamhet.

Vi erbjuder våra kunder – inom såväl privat som offentlig sektor – beprövade och kvalitetssäkrade processer samt ett professionellt partnerskap i bemanningsfrågor.
Iris Bemanning och Rekrytering finns idag representerat på 8 orter i Sverige, med fler på gång. Huvudkontoret är placerat i Liljeholmen i Stockholm.

Iris är ett auktoriserat matchnings- utbildnings- och omställningsföretag och som nystartat bemannings- och rekryteringsföretag är siktet inställt på att bli ett auktoriserat bemanningsföretag inom ett år. Naturligtvis har vi kollektivavtal, både med IF-Metall, LO-sidan och Unionen TJM.

Iris erbjuder hög kompetens inom nyckeltjänsterna bemanning och rekrytering. Tjänsterna bemanning och rekrytering är i sin tur uppdelade i följande branscher:
Industri, Offentligfinansierad verksamhet, Handel, Service och andra tjänster, Byggindustri, Flygbranschen samt annan verksamhet.

Välkommen till Iris Bemanning och Rekrytering!

Translate »