0

Med mentorstöd klarade Erik sin examen och fick jobb

0

Från arbetslös med dyslexi till yrkesutbildad elektriker

0

Från arbetslös till utbildning och anställning