0

Med mentorstöd klarade Erik sin examen och fick jobb