0

Med mentorstöd klarade Erik sin examen och fick jobb

0

Amalia, dyslektiker och medicinsk sekreterare med stöd från Iris