i Magasinet

Competens blir Iris

Den 3 januari 2020 fusionerades utbildningsföretaget Iris Competens AB med moderbolaget Iris Hadar AB. Iris Competens AB upphör därmed som företag och i samband med fusionen byts varumärkesnamnet från Competens till Iris.

Fusionen medför inga förändringar i bolagets ägande, bemanning, styrning, ledning eller verksamhet. All verksamhet finns kvar i samma lokaler på flera orter i landet med samma kursutbud, samma personal och skolledning.

Syftet med fusionen och varumärkesförändringen är att möjliggöra en effektivare drift av verksamheten och kommunikationsarbetet. Samtliga leverantörer och kunder har informerats.

Varumärkesbyte – Competens blir Iris

Den 14 januari sker det officiella varumärkesbytet.

– Det är oerhört spännande att vi, efter en lång tids förberedelse, nu genomför förändringen. Jag är övertygad om att det kommer att stärka vår attraktivitet och konkurrenskraft. Från och med den 14 januari är Iris en aktör med större tjänsteutbud och bredare expertis, med fler kunder och verksamheter. Vi är experter på utbildning, stödinsatser, matchning och anpassningar. Genom att vi öppnar dörrar till jobb och inkludering skapar vi de bästa förutsättningarna för att människor ska nå sin fulla potential säger Jenny Stegmar- Silfver, VD Irisgruppen.

Irisgruppen består av Iris Hadar AB och Medlearn AB och är en kvalitetsdriven, rikstäckande utbildningsanordnare med ett brett spektrum av tjänster. Alla med målet att hjälpa människor att ta nästa steg i livet och att öppna dörrar till jobb och inkludering. Har du frågor om fusionen? Kontakta Ulrika Rattfeldt, marknadschef, på ulrika.rattfeldt@irisgruppen.se.

Translate »