Datorsamordning och support

Vuxenutbildning

Är du intresserad av att läsa datorsamordning och support? Välj iris!

Kursen datorsamordning och support omfattar färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer, färdigheter i att utföra optimering, administration och diagnostisering av, samt åtgärda fel i, dator- och kommunikationssystem, ha förmågan av att använda sig av instruktioner och manualer på svenska respektive engelska. Men även dokumentera det egna arbetet. Man ska även kunna använda sig av förmågan att ge stöd och support till användare på ett serviceinriktat sätt. Med en särskild betoning på den sistnämnda. Kursen datorsamordning och support är på 100p. Kurskod: DAODAT0.

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen datorsamordning och support

Utbildningen datorsamordning och support ger eleven möjlighet att skapa och utveckla IT-produkter samt kunskap inom kundmottagning. Eleven ska även utveckla en förmåga att kunna läsa och utgå utifrån olika manualer och på vilket sätt.

Kursen datorsamordning och support lär eleven utveckla en viss lärdom att arbeta med hård och mjukvara. Det är också grundläggande inom ämnet dator och kommunikationsteknik. Kursen är som sagt byggd på ämnet dator och kommunikationsteknik. Eleven ska få möjlighet att utveckla kundmottagningsförmågan, hitta olika sätt att läsa och förstå manualer samt även lära sig använda grundläggande tekniker inom olika innehåll. Eleven ska även kunna utveckla förmågan att utgå från och använda mjukvara som ett arbetsverktyg.

Undervisningen i ämnet dator- och kommunikationsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Grundläggande felsökningsmetodik.
  • Systemintegration.
  • Teknisk dokumentation av datorsystem.
  • Kundmottagning och ärendehantering, till exempel muntlig kundmottagning, kundmottagning med e-post och andra typer av ärendehanteringssystem.
  • Analysera användarkrav och översätta dem till konkreta lösningar.
  • Pedagogisk handledning av IT-system. Det pedagogiska tankesättet och kunskaper om tekniker för pedagogisk handledning, till exempel fjärrstyrning av muspekare.
  • Licenstyper och licenshantering.
  • Utvärdering och val av IT-produkter på marknaden i dagsläget.
  • Manualer och annan hjälpdokumentation för användare, till exempel enkel text, hypertext, bilder, filmer, inspelade musrörelser och menyhantering.

 Vem kan läsa kursen?

Datorsamordning och support är en del av ämnet Dator- och kommunikationsteknik och är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen Datorsamordning och support.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »