i Iris YH, Magasinet

Det finns fem jobb för varje utbildningsplats som automationsingenjör

”För varje plats på utbildningen finns fem jobb på arbetsmarknaden”

Många känner till att yrkeshögskole-utbildningar leder till jobb. Enligt den senaste mätningen hamnade 89% av studenterna i rätt jobb under 2020, trots pandemin. Man skulle nästan kunna säga att en yh-utbildning garanterar ett jobb – förutsatt att du går klart hela utbildningen. Men hur kommer det sig att utbildningarna är ett säkert kort?

Jobben på arbetsmarknaden styr vilka YH-utbildningar som blir beviljade

En av de vanligaste frågorna vi får från sökande till yh-utbildningar är ”finns det några jobb?”. Det enkla svaret på frågan är: Ja, annars skulle inte utbildningen finnas! Det är antalet arbetstillfällen på arbetsmarknaden som styr vilka yh-utbildningar som blir beviljade. Om det inte finns ett tydligt behov av de yrkesroller som utbildningen leder till så finns det heller ingen anledning att starta utbildningen. Och det är väldigt noggrant! För varje yh-utbildning som söks räknas antalet jobb ut exakt. Det är en del av arbetet som görs när vi tar fram och designar utbildningen.

Utbildningen till Automationsingenjör skapades utifrån framtidens behov på arbetsmarknaden

När vi tar fram en yh-utbildning så börjar vi titta på framtidens behov på arbetsmarknaden, både i dialog med branschorganisationer, arbetsgivare och egen research. Det är viktigt att de jobb som finns även finns på lång sikt. Det viktigaste när vi skapar en utbildning är samarbetet och dialogen med arbetsgivarna. Arbetsgivarna hjälper till att skräddarsy utbildningen genom att ange vilka kurser som ska ingå och vilka kompetenser man ska ha när man gått utbildningen. Målet är att arbetsgivarna ska vilja anställa direkt från utbildningen. Om vi vill starta en utbildning med 35 platser så är det redan när vi skapar utbildningen som vi säkerställer att det finns jobb för de som tar examen!

För varje plats på utbildningen till Automationsingenjör finns fem jobb på arbetsmarknaden

När vi skapade utbildningarna till Automationsingenjör säkerställde vi just detta. 58 företag och arbetsgivare var med och skapade utbildningarna. Sammanlagt uppgav de att det kommande år skulle finnas mellan 263-381 jobb på arbetsmarknaden för de som gått utbildningen. Och det gäller ju bara för de företag vi har haft kontakt med. Det finns så klart fler arbetsgivare som vill anställa i framtiden!

Så grattis till dig som tittar på att välja en yh-utbildning. För varje utbildningsplats på Automationsingenjör finns fem jobb på arbetsmarknaden!

Translate »