Våra tjänster för dig som arbetsgivare

Iris Flex – kartläggning och anpassning i arbete eller utbildning

Har du personal med nedsatt arbetsförmåga eller med en funktionsvariation? Genom Iris Flex får din personal det stöd den behöver för att klara sin arbetssituation. Stödet utformas individuellt.

Rehab och RTW (Return To Work)

Vi har lång erfarenhet av att jobba med olika tjänster inom rehabilitering, omställning, stöd och karriärplanering. Vi erbjuder skräddarsydda tjänster för arbetsgivare som söker nya möjligheter för sina anställda.

Arbetsplatsanpassningar

En anpassning av arbetsplatsen kan göra att dina medarbetare kan få bättre förutsättningar att utföra sitt arbete. Vi erbjuder arbetsplatsanpassningar i hela Sverige och inom en rad olika branscher.

Övningsföretag

Övningsföretag drivs som ett riktigt företag – i en fiktiv miljö. Övningsföretag bidrar till personal som har koll på helheten och som har ett tydligt lösningsfokus i sina arbetsuppgifter. Vilka kompetensutmaningar har din verksamhet?

Jobbra

Jobbra.se matchar arbetsgivare och arbetssökande utan att gå omvägen via ett traditionellt CV och du som arbetsgivare får snabbt en känsla för den sökandes förmågor och drivkrafter. Jobbra.se främjar mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

Vi söker arbetsgivare!

Söker ditt företag personal? Vill du och ditt företag stärka andra personer och samtidigt göra samhällsnytta? Iris arbetar med utbildning, stödinsatser och jobbmatchning. Vi kan hjälpa er att hitta arbetskraft och praktikanter med rätt kompetens.

Ett gott bemötande ger fler och nöjdare kunder – boka en bemötandeutbildning

Ett gott bemötande ger fler och nöjdare kunder – boka en bemötandeutbildning

Iris har den längsta erfarenheten på marknaden av att arbeta inom utredningar, anpassningar, utbildning och matchning. Under åren har vi därför knutit till oss några av Sveriges bästa föreläsare som på ett engagerat och underhållande sätt föreläser om bemötande ur eget perspektiv.

För många med en funktionsnedsättning eller som av olika anledningar lever i utanförskap är bemötandet extra viktigt. Via Iris har din organisation möjlighet att boka någon av våra unika utbildningar som ger er såväl kunskap som verktyg i hur man på ett professionellt sätt möter alla människor.

Läs mer om våra utbildningar nedan. Varje utbildning kan skräddarsys efter din organisations önskemål.

Charlotte Ohlson Bresciani

Charbél Gabro

Bemötandeutbildning med Charbél Gabro

Med sin humor och gripande historia väcker Charbél Gabro känslor och utmanar vår tankevärld. Charbel älskar att beröra och bygger sina föreläsningar utifrån sin egen erfarenhet av kulturkrockar och utanförskap.

Han är känd som integrationisten, har lyfts i riksmedia och har bland annat utnämnts till Årets talare – Genombrott 2018. Här kan du läsa mer om honom!

Charlotte Ohlson Bresciani

Bemötandeutbildning med Charlotte Ohlson Bresciani

Charlotte Ohlson Bresciani var med om en svår olycka som gjorde henne rullstolsburen. I dag reser hon land och rike runt för att ändra organisationers, företags och individers attityder gentemot människor med funktionsnedsättningar.

Hon avdramatiserar och delar med sig av sin kunskap på ett lättsamt sätt – samtidigt som hon inspirerar oss till att se möjligheter istället för hinder i våra liv!

Ulrika Norelius

Bemötandeutbildning med Ulrika Norelius

Hur är det att vara helt blind? Att möta en person som är blind kan ibland skapa osäkerhet. Du kanske blir rädd för att säga eller göra fel, såra eller kränka.

Vill du att din organisation ska få värdefulla verktyg i att möta personer med funktionsnedsättning? Gå en bemötandeutbildning – vi lovar att det är en investering för framtiden, som ger fler och nöjdare kunder!

Teckenspråk

Bemötandeutbildning med Justyna Jankowska

Hur är det att inte höra? Hur ska du kommunicera med en person som inte hör? Du kanske blir rädd för att säga eller göra fel, såra eller kränka. Med kunskap och egna upplevelser ökar tryggheten i bemötandet.

Gå en bemötandeutbildning där Justyna Jankowska berättar och utmanar din tankevärld – vi lovar att det är en investering för framtiden, som ger fler och nöjdare kunder!

Bemötandeutbildning med Håkan Jansson

Vill din verksamhet ge ett gott bemötande till fler och nöjdare kunder? Investera i en bemötandeutbildning!

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF, även kallat neuropsykiatriska diagnoser) har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. Håkan Jansson berättar om sina diagnoser och ger er konkreta tips och verktyg i hur ni bemöter människor med NPF!

Bemötandeutbildningar

Föreläsningspaket – Få fler och nöjdare kunder

Visste du att ca två miljoner personer i Sverige lever med någon form av funktionsnedsättning? Vägen till goda relationer börjar med ett bra bemötande. Det gäller oavsett bransch och yrkesroll.

Gör något meningsfullt av nästa personalmöte eller kick-off – gå en bemötandeutbildning och få verktyg för ett professionellt bemötande av funktionsnedsatta personer!

Vill du ha en skräddarsydd
föreläsning för ditt företag?

Översätt »