Iris Arbetsgivartjänster

Iris erbjuder flera arbetsgivartjänster för arbetsgivare som söker nya möjligheter för sina anställda. Från hjälp med rehabilitering och rekryteringsstöd, till bemötandeutbildningar.

Intresserad av Iris
Arbetsgivartjänster?

Kontakta oss för
mer information »

Är du intresserad av Iris Arbetsgivartjänster? Kontakta oss för mer information »

Rehabmöte och rehabiliteringsplan | Kartläggning & Utredning | Iris.se

Rehabmöte och rehabiliteringsplan

Har du som arbetsgivare en anställd som är sjukskriven? Då genomför Iris ett Rehabiliteringsmöte som resulterar i en framåtsyftande rehabplan.

Syftet med planen är att det ska bli enklare och gå snabbare för den anställde att komma tillbaka till jobbet.

Arbetsförmågebedömning | Utredning av arbetsförmågan | Iris.se

Bedömning av arbetsförmåga

När du som arbetsgivare behöver underlag för att hjälpa den anställde tillbaka i arbete kan vi göra en Arbetsförmågebedömning.

Genom att utreda arbetsförutsättningar kan vi ge svar på vilka arbetsuppgifter den anställde kan utföra i det ordinarie arbetet.

Arbetsplatsanpassning | Anpassning av arbetsplatsen | Iris.se

Anpassning av arbetsplatser

Upplever du som arbetsgivare att din medarbetare behöver bättre förutsättningar att utföra sitt arbete, kan Iris göra en av anpassning av arbetsplatsen.

Den anpassning vi gör stöttar den anställde att med egen kraft klara sina arbetsuppgifter.

Arbetsträning | Uppnå full arbetsförmåga | Arbetsträna utan krav | Iris.se

Arbetsträning

Upplever du som arbetsgivare att din medarbetare behöver stöd att uppnå sin fulla arbetsförmåga, kan Iris erbjuda en välmatchad Arbetsträning.

Du som arbetsgivare kan ge den anställde möjlighet att arbetsträna på olika arbetsuppgifter utan krav på prestation som ett led i återgång till arbete.

Karriärplanering | Outplacement | Coachning & Matchning | Iris.se

Karriärplanering

Står du som arbetsgivare inför en förändring av verksamheten, där den anställde behöver ett nytt arbete, då leder Karriärplanering till nya jobbmöjligheter.

Karriärplanering/outplacement är en resultatinriktad tjänst som ger ett positivt avslut på anställningen och där vi hjälper den anställde att snabbt hitta nytt arbete.

Utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi | Kartläggning | Iris.se

Utredning av dyslexi

Om du som arbetsgivare, anställd eller privatperson upplever ett behov av att få klargjort om eventuella läs- och skrivsvårigheter finns kan vi göra en utredning.

Vårt expertteam kan erbjuda en pedagogisk utredning eller en medicinsk utredning.

Ett gott bemötande ger fler och nöjdare kunder!

Boka en bemötandeutbildning!

Iris har den längsta erfarenheten på marknaden av att arbeta inom utredningar, anpassningar, utbildning och matchning. Under åren har vi därför knutit till oss några av Sveriges bästa föreläsare som på ett engagerat och underhållande sätt föreläser om bemötande ur eget perspektiv.

För många med en funktionsnedsättning eller som av olika anledningar lever i utanförskap är bemötandet extra viktigt. Via Iris har din organisation möjlighet att boka någon av våra unika utbildningar. Utbildningarna ger er såväl kunskap som verktyg i hur man på ett professionellt sätt möter alla människor och kan skräddarsys efter din organisations önskemål.

Rekrytera personal via Iris Bemanning och Rekrytering!

Vi hittar rätt kandidat för din verksamhet!

Behöver du hjälp med bemanning och rekrytering av personal?

Vi erbjuder beprövade och kvalitetssäkrade processer samt ett professionellt partnerskap i bemannings- och rekryteringsfrågor för våra kunder inom såväl privat som offentlig sektor.

Genom vår breda verksamhetsinriktning, med anställda som själva har erfarenhet inom de branscher och yrkesområden som de rekryterar till, har vi erfarenheten och kunskapen att hitta rätt kandidat just för din verksamhet.

Stresshantering – förbygg och åtgärda!

Boka en föreläsning eller workshop!

Stresshantering | Föreläsning eller Workshop | Stress | Stressförebyggande | Iris.se

Iris stressföreläsning är speciellt framtagen för företag och organisationer som vill förebygga och åtgärda sjukfrånvaro och ohälsa på arbetsplatsen. Likaså för att höja den anställdas förmåga att känna igen tidiga tecken på stress samt få medarbetare att bli medskapare av en förebyggande kultur på arbetsplatsen.

Vi sätter ihop ett lärorikt föreläsningspaket utifrån er verksamhets behov. Önskar ni öka kunskapen med en interaktiv workshop i stället för en föreläsning skräddarsyr vi ett koncept som passar er. Kanske lagom till nästa personaldag?

Yrkessvenska

Anpassade utbildningsprogram i yrkessvenska inom olika yrkesområden!

Iris erbjuder Yrkessvenska inom olika yrkesområden | Skräddarsydd språkutbildning | Iris.se

Iris erbjuder skräddarsydd språkutbildning anpassad efter din bransch, organisation och dina medarbetares behov. Våra anpassade utbildningsprogram i yrkessvenska är specifikt utformade för att möta språkliga behov inom olika yrkesområden.

Vi erbjuder yrkessvenska för flera olika yrkesområden, exempelvis service, handel, lokalvård, restaurang, vård och omsorg, skola, industri, bygg eller transport. Oavsett område så kan vi skräddarsy kursinnehållet för att möta dina medarbetares och verksamhetsbehov.

Ett övningsföretag drivs som ett riktigt företag – i en fiktiv miljö. Den som går utbildningen tränas i företagets olika uppgifter.

Övningsföretag

Övningsföretag drivs som ett riktigt företag – i en fiktiv miljö.

Tillvägagångssätten är helt verklighetstrogna och det som händer i övningsföretaget är som vardagen i vilket företag som helst. Den som går utbildningen agerar som anställd och lär sig företagets olika uppgifter genom att träna på dem.

Iris Flex | Anpassat stöd för arbete och utbildning | Ansök idag | Iris.se

Iris Flex

Behöver du stöd för att klara av ett jobb eller studier? Med rätt anpassning och personlig coachning kan du jobba och plugga även med nedsatt arbetsförmåga.

Iris Flex är en skräddarsydd tjänst för dig som behöver en anpassad arbetsplats eller studiemiljö. Du får individuellt stöd med att kartlägga dina behov, prova ut hjälpmedel och anpassning.

Vi söker arbetsgivare där Iris samordnar ett rekryteringsstöd och kan också genomföra anpassning på arbetsplatsen samt utbildning av personal

Vi söker arbetsgivare!

Söker ditt företag personal? Vill du och ditt företag stärka andra personer och samtidigt göra samhällsnytta?

Iris arbetar med utbildning, stödinsatser och matchning. Vi kan hjälpa er att hitta arbetskraft och praktikanter med rätt kompetens.

Karriärplanering | Outplacement | Coachning & Matchning | Iris.se

Karriärplanering

Står du som arbetsgivare inför en förändring av verksamheten, där den anställde behöver ett nytt arbete, då leder Karriärplanering till nya jobbmöjligheter.

Karriärplanering/outplacement är en resultatinriktad tjänst som ger ett positivt avslut på anställningen och där vi hjälper den anställde att snabbt hitta nytt arbete.

Ett övningsföretag drivs som ett riktigt företag – i en fiktiv miljö. Den som går utbildningen tränas i företagets olika uppgifter.

Övningsföretag

Övningsföretag drivs som ett riktigt företag – i en fiktiv miljö.

Tillvägagångssätten är helt verklighetstrogna och det som händer i övningsföretaget är som vardagen i vilket företag som helst. Den som går utbildningen agerar som anställd och lär sig företagets olika uppgifter genom att träna på dem.

Iris Flex | Anpassat stöd för arbete och utbildning | Ansök idag | Iris.se

Iris Flex

Behöver du stöd för att klara av ett jobb eller studier? Med rätt anpassning och personlig coachning kan du jobba och plugga även med nedsatt arbetsförmåga.

Iris Flex är en skräddarsydd tjänst för dig som behöver en anpassad arbetsplats eller studiemiljö. Du får individuellt stöd med att kartlägga dina behov, prova ut hjälpmedel och anpassning.

Rekrytera via Iris Matchning

Vi hjälper dig att hitta rätt kandidat!

Matchning är en del av Arbetsförmedlingens tjänsteutbud för personer som söker arbete eller utbildning. Iris levererar tjänsten på över 50 orter i landet. Iris coacher lyfter fram och utvecklar deltagarens styrkor och de färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Vi lägger stor vikt vid personlighet, attityd och samlad kompetens när vi matchar en deltagare till ett visst yrkesområde. Detta resulterar i lyckade rekryteringar och ”vinnavinna” situationer för både deltagare och arbetsgivare.

Läs mer om Rekrytera vi Iris Matchning här »

Iris bistår inom rehabilitering, omställning, karriärplanering mm - hjälper arbetsgivare att hitta personal / praktikanter med rätt kompetens.

Translate »