fbpx

Våra tjänster för dig som arbetsgivare

Iris erbjuder flera tjänster för arbetsgivare som söker nya möjligheter för sina anställda.
Från hjälp med rehabilitering och rekryteringsstöd, till bemötandeutbildningar.

Rehabilitering och RTW (Return to Work). Företag som prioriterar sina anställdas hälsa är mer effektiva och lönsamma. Iris erbjuder tjänster inom rehabilitering för arbetsgivare.

Rehab och RTW (Return To Work)

Vi har lång erfarenhet av att jobba med olika tjänster inom rehabilitering, omställning, stöd och karriärplanering.

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster för arbetsgivare som söker nya möjligheter för sina anställda.

Vi söker arbetsgivare där Iris samordnar ett rekryteringsstöd och kan också genomföra anpassning på arbetsplatsen samt utbildning av personal

Vi söker arbetsgivare!

Söker ditt företag personal? Vill du och ditt företag stärka andra personer och samtidigt göra samhällsnytta?

Iris arbetar med utbildning, stödinsatser och jobbmatchning. Vi kan hjälpa er att hitta arbetskraft och praktikanter med rätt kompetens.

Ett övningsföretag drivs som ett riktigt företag – i en fiktiv miljö. Den som går utbildningen tränas i företagets olika uppgifter.

Övningsföretag

Övningsföretag drivs som ett riktigt företag – i en fiktiv miljö.

Tillvägagångssätten är helt verklighetstrogna och det som händer i övningsföretaget är som vardagen i vilket företag som helst. Den som går utbildningen agerar som anställd och lär sig företagets olika uppgifter genom att träna på dem.

Rekrytera via Iris Matchning

Vi hjälper dig att hitta rätt kandidat!

Matchning är en del av Arbetsförmedlingens tjänsteutbud för personer som söker arbete eller utbildning. Iris levererar tjänsten på över 50 orter i landet. Iris coacher lyfter fram och utvecklar deltagarens styrkor och de färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Vi lägger stor vikt vid personlighet, attityd och samlad kompetens när vi matchar en deltagare till ett visst yrkesområde. Detta resulterar i lyckade rekryteringar och ”vinnavinna” situationer för både deltagare och arbetsgivare.

Läs mer om Iris Matchning här

Iris bistår inom rehabilitering, omställning, karriärplanering mm - hjälper arbetsgivare att hitta personal / praktikanter med rätt kompetens.

Ett gott bemötande ger fler och nöjdare kunder – boka en bemötandeutbildning

Iris har den längsta erfarenheten på marknaden av att arbeta inom utredningar, anpassningar, utbildning och matchning. Under åren har vi därför knutit till oss några av Sveriges bästa föreläsare som på ett engagerat och underhållande sätt föreläser om bemötande ur eget perspektiv.

För många med en funktionsnedsättning eller som av olika anledningar lever i utanförskap är bemötandet extra viktigt. Via Iris har din organisation möjlighet att boka någon av våra unika utbildningar. Utbildningarna ger er såväl kunskap som verktyg i hur man på ett professionellt sätt möter alla människor och kan skräddarsys efter din organisations önskemål.

Läs mer och boka här

Charlotte Ohlson Bresciani

Translate »