Iris arbetsgivartjänster och företagsutbildningar

Iris erbjuder flera tjänster och utbildningar för arbetsgivare som söker nya möjligheter för sina anställda. Från hjälp med rehabilitering och rekryteringsstöd, till AI- och bemötandeutbildningar.

Intresserad av
Iris tjänster och
utbildningar
för arbetsgivare?

Kontakta oss för
mer information »

Är du intresserad av Iris arbetsgivartjänster och företagsutbildningar? Kontakta oss för mer information »

Hälsa, personlig utveckling och kompetensförsörjning

Iris Terapi – din partner för psykologisk hälsa och personlig utveckling

Iris Terapi | Psykoterapeut | Digital Psykoterapi | Mottagning | Boka tid | Iris.se

Iris Terapi erbjuder individuella och gruppbaserade samtalstjänster för företag, med fokus på att stärka din medarbetares välmående, ge verktyg för att hantera utmaningar och att nå mål. Vi erbjuder psykoterapi och samtal online och på plats på mottagning i Uppsala och Norrköping.

Rekrytera personal via Iris Bemanning och Rekrytering!

Genom vår breda verksamhetsinriktning, med anställda som själva har erfarenhet inom de branscher och yrkesområden som de rekryterar till, har vi erfarenheten och kunskapen att hitta rätt kandidat just för din verksamhet.

Karriär, Utredning och Rehabilitering

Upplever du behov av Arbetsanpassning | Anpassning av arbetsplatsen | Anlita oss | Iris.se

Arbetsanpassning för den anställde

Upplever du som arbetsgivare att din medarbetare behöver bättre förutsättningar att utföra sitt arbete, kan Iris göra en av anpassning av arbetsplatsen som stöttar den anställde att med egen kraft klara sina arbetsuppgifter.

Arbetsförmågebedömning | Utredning av arbetsförmågan | Iris.se

Arbetsförmågebedömning

När du som arbetsgivare behöver underlag för att hjälpa den anställde tillbaka i arbete kan vi göra en Arbetsförmågebedömning. Genom att utreda arbetsförutsättningar kan vi ge svar på vilka arbetsuppgifter den anställde kan utföra i det ordinarie arbetet.

Arbetsprövning | Att stärka personer som står långt från arbetsmarknaden | Iris.se

Arbetsprövning

Vill du och ditt företag stärka andra personer som står långt från arbetsmarknaden och på sikt kan komma ut i egen försörjning? Iris söker efter företag som önskar stärka andra personer och samtidigt göra samhällsnytta samt förändra liv genom Arbetsprövning.

Arbetsträning | Uppnå full arbetsförmåga | Arbetsträna utan krav | Iris.se

Arbetsträning

Upplever du som arbetsgivare att din medarbetare behöver stöd att uppnå sin fulla arbetsförmåga, kan Iris erbjuda en välmatchad Arbetsträning. Du som arbetsgivare kan ge den anställde möjlighet att arbetsträna på olika arbetsuppgifter utan krav på prestation som ett led i återgång till arbete.

Karriärplanering | Outplacement | Coachning & Matchning | Iris.se

Karriärplanering

Står du som arbetsgivare inför en förändring av verksamheten, där den anställde behöver ett nytt arbete, då leder Karriärplanering till nya jobbmöjligheter. Karriärplanering/outplacement är en resultatinriktad tjänst som ger ett positivt avslut på anställningen och där vi hjälper den anställde att snabbt hitta nytt arbete.

Rehabmöte och rehabiliteringsplan | Kartläggning & Utredning | Iris.se

Rehabmöte och rehabiliteringsplan

Har du som arbetsgivare en anställd som är sjukskriven? Då genomför Iris ett Rehabiliteringsmöte som resulterar i en framåtsyftande rehabplan, vars syfte är att det ska bli enklare och gå snabbare för den anställde att komma tillbaka till jobbet.

Utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi | Kartläggning | Iris.se

Dyslexiutredning

Om du som arbetsgivare, anställd eller privatperson upplever ett behov av att få klargjort om eventuella läs- och skrivsvårigheter finns kan vi göra en utredning. Vårt expertteam kan erbjuda en pedagogisk utredning eller en medicinsk utredning.

Utbildning och Workshop

AI Utbildningar | AI Kurser för Företag | Workshops i Artificiell Intelligens | Iris.se

AI utbildningar

Kurser i Artificiell Intelligens — AI-kurser och Workshops för företag

Våra utbildningar är speciellt anpassade för små till medelstora företag som är redo att ta klivet in i AI:s värld. De presenteras på ett språk som är lätt att förstå utan avancerade och krångliga tekniska detaljer. Vi erbjuder kurserna både på svenska och engelska.

Boka en Bemötandeutbildning - Bemöt människor på ett professionellt sätt | Iris.se

Boka en bemötandeutbildning!

För många med en funktionsnedsättning eller som av olika anledningar lever i utanförskap är bemötandet extra viktigt. Boka någon av våra unika bemötandeutbildningar. Utbildningarna ger er såväl kunskap som verktyg i hur man på ett professionellt sätt möter alla människor och kan skräddarsys efter din organisations önskemål.

Stresshantering | Föreläsning eller Workshop | Stress | Stressförebyggande | Iris.se

Boka en stressföreläsning eller workshop!

Iris erbjuder skräddarsydda stressföreläsningar och workshops för företag och organisationer som vill minska sjukfrånvaro och främja välmående på arbetsplatsen. Vi anpassar innehållet efter era behov och kan även arrangera interaktiva workshops. Ta steget mot en mer hälsosam arbetskultur.

Förändringsledning för chefer och ledare | Utbildning online | Digital utbildning | Iris.se

Förändringsledning för chefer och ledare

Onlineutbildningen tar upp ämnen som inre motivation i förändringsprocesser, hantering av medarbetarnas krav i arbetsmiljön, samt strategier för att effektivt bemöta motstånd i förändringsarbeten.

Inkluderande undervisning och studieteknik för lärare inom vuxenutbildning | Iris.se

Inkluderande undervisning och studieteknik för lärare

Onlineutbildningen i Studieteknik är skräddarsydd för lärare och pedagoger inom vuxenutbildning. Med fokus på studietekniker och inkluderande undervisning, kommer du som lärare att lära dig strategier för att stödja dina elever i deras inlärningsresa.

Supported Employment | Att stötta människor in på arbetsmarknaden genom anställning | Iris.se

Supported Employment

Onlineutbildningen i Supported Employment är för dig som arbetsgivare och erbjuder en metod som är utarbetad för att stötta personer som av olika skäl har svårt att få, återgå till, och behålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Iris erbjuder Yrkessvenska inom olika yrkesområden | Skräddarsydd språkutbildning | Iris.se

Yrkessvenska inom olika yrkesområden

Vi erbjuder yrkessvenska för flera olika yrkesområden, exempelvis service, handel, lokalvård, restaurang, vård och omsorg, skola, industri, bygg eller transport. Oavsett område så kan vi skräddarsy kursinnehållet för att möta dina medarbetares och verksamhetsbehov.

Ett övningsföretag drivs som ett riktigt företag – i en fiktiv miljö. Den som går utbildningen tränas i företagets olika uppgifter.

Övningsföretag

Övningsföretag drivs som ett riktigt företag – i en fiktiv miljö, där tillvägagångssätten är helt verklighetstrogna och det som händer i övningsföretaget är som vardagen i vilket företag som helst. Den som går utbildningen agerar som anställd och lär sig företagets olika uppgifter genom att träna på dem.

Translate »