Arbetsanpassning

Upplever du som arbetsgivare att din medarbetare behöver bättre förutsättningar att utföra sitt arbete, kan Iris göra en arbetsanpassning.

Intresserad av en
arbetsanpassning?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av Arbetsanpassning? Kontakta oss för mer information! »

Du som arbetsgivare kan behöva anpassa arbetsmiljön för att den anställde ska kunna fortsätta arbeta eller komma tillbaka till arbetet. Anpassningen kan också behöva ske i ett förebyggande syfte. Den anpassning vi gör stöttar den anställde att med egen kraft klara sina arbetsuppgifter.

Om Arbetsanpassning

Vi analyserar behovet av anpassning tillsammans med både dig som arbetsgivare och den anställde för att sedan lämna förslag på lösning. En anpassning kan bestå av kompenserande teknik, justering av arbetssätt eller annat som möjliggör fortsatt arbete.

Innehåll och upplägg
Anpassningen görs i flera steg. Först kartläggs den anställdes behov, arbetsplatsens krav samt vilken typ av anpassning som behövs. Därefter provar vi ut och tränar kompenserande teknik och strategier. Till sist installerar vi lösningen och säkerställer att anpassningen fungerar bra på arbetsplatsen. Vi kan också anpassa arbetsmaterial och ge individuellt stöd och utbildning till den anställde samt kollegor och dig som arbetsgivare.

Tidsåtgång
6-16 timmar samt uppföljning vid behov enligt överenskommelse

Förväntat resultat
Vårt mål är hållbara resultat för dig som arbetsgivare och dina anställda:

• Minskad sjukfrånvaro
• Bättre kvalitet, säkerhet och effektivitet på arbetsplatsen
• Stärkt egenkraft, bättre självkänsla och ökad arbetsglädje

Stöd från Försäkringskassan

Om en anställd behöver hjälp att återgå i arbete efter en längre tids sjukskrivning eller har en funktionsvariation och har behov av stöd för att klara arbetssituationen, kan du som arbetsgivare ansöka om bidrag från Försäkringskassan.

Iris är godkända av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

För flera av våra tjänster kan det vara aktuellt. Fråga oss för mer information.

 

Hjälp med arbetsanpassning

Om ni har en anställd med behov av arbetsanpassning så är vi mer än gärna till hjälp. Börja här med att läsa svaren på några vanliga frågor.

Vad innebär anpassningar på jobbet?

Anpassningar på jobbet innebär att en anställd som har varit, är, eller riskerar att bli långvarigt sjukskriven förses med strategier och kompenserande teknik för att få de allra bästa möjligheterna att klara av jobbet.

Vad gör en arbetsanpassare?

Det är en person som jobbar med arbetsanpassning och rehabilitering för anställda som är långtidssjukskrivna. Ofta sker anpassning med arbetshjälpmedel, men det finns som regel även andra faktorer att spela med. En arbetsanpassning kan till exempel innebära justeringar av arbetsinnehåll, arbetstid och arbetsmängd, men också av arbetsmiljön, samt styrning, kontroll och uppföljning av arbetsuppgifter.

Arbetsanpassaren utgår alltid från medarbetarens personliga förutsättningar och de förutsättningar som finns på arbetsplatsen för att bedöma vilka möjliga åtgärder som finns för anpassning.

Hur mycket ska man arbetsanpassa?

Arbetsanpassa så mycket som behövs för att ge den anställde så stor möjlighet som det bara går att arbeta så mycket som möjligt. Syftet är att den anställde inte ska behöva sjukpenning.

Hur länge och i vilken omfattning är arbetsgivaren skyldig att anpassa arbetet för den anställde?

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar enligt arbetsmiljölagen att erbjuda ett anpassat arbete, för att den anställde ska klara av att arbeta vidare i största möjliga mån. Så länge behovet finns så ska anpassningarna finnas kvar i den omfattning som krävs för att den anställde inte ska tvingas till sjukskrivning.

Om medarbetaren fortfarande inte klarar av att arbeta hela sin ordinarie arbetstid efter 180 dagars sjukskrivning på heltid eller deltid, så kan läget ändras. Försäkringskassan kommer nämligen normalt inte att betala ut mer sjukpenning om personen då bedöms klara ett annat jobb på arbetsmarknaden. Det innebär att medarbetaren antingen kan säga upp sig, eller välja att stanna kvar på deltid med bibehållna anpassningar.

Kontakta oss

  • Exempeltext: Hej! Jag är intresserad av att veta mer om tjänsten Utredning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Arbetsanpassning gav bättre resultat och arbetsglädjen åter

Arbetsanpassning gav bättre resultat och arbetsglädjen åter | Iris.se

Translate »