fbpx

Arbetsförmågebedömning

Vid behov av bedömning av den anställdes arbetsförmåga, vid funktionsvariation eller längre sjukskrivning, kan Iris bistå med framåtsträvande insatser.

Intresserad av en
bedömning av
arbetsförmåga?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av en Arbetsförmågebedömning? Kontakta oss för mer information »

När du som arbetsgivare behöver underlag för att hjälpa den anställde tillbaka i arbete kan vi göra en arbetsförmågebedömning. Våra specialister levererar ett tydligt underlag med förslag på anpassningar så du fullföljer ditt arbetsgivaransvar och den anställde blir delaktig i sin rehabilitering.

Om Arbetsförmågebedömning

Genom att utreda arbetsförutsättningar kan vi ge svar på vilka arbetsuppgifter den anställde kan utföra i det ordinarie arbetet. Vi gör en samlad bedömning där vi tittar på de motoriska färdigheterna, den kognitiva förmågan samt den psykosociala funktionen. Vårt team underlättar för dig som arbetsgivare genom att föreslå konkreta åtgärder för att hjälpa medarbetaren tillbaka till arbete.

Innehåll och upplägg
• Kartläggning av arbetsuppgifter
• Observation av arbetsutföranden, dialog med arbetsgivare och anställd
• Skriftlig rapport

Tidsåtgång
En arbetsvecka

Förväntat resultat
Ett väl underbyggt underlag med förslag på anpassning och stöd. Det möjliggör för dig som arbetsgivare att matcha den anställdes förutsättningar mot återgång till arbetet.

Stöd från Försäkringskassan

Om en anställd behöver hjälp att återgå i arbete efter en längre tids sjukskrivning eller har en funktionsvariation och har behov av stöd för att klara arbetssituationen, kan du som arbetsgivare ansöka om bidrag från Försäkringskassan.

Iris är godkända av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

För flera av våra tjänster kan det vara aktuellt. Fråga oss för mer information.

Kontakta oss

  • Klicka för att se samtliga val
  • Exempeltext: Hej! Jag är intresserad av att veta mer om tjänsten Utredning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Translate »