fbpx

Arbetsträning

Upplever du som arbetsgivare att din medarbetare behöver stöd att uppnå sin fulla arbetsförmåga, kan Iris erbjuda en välmatchad Arbetsträning.

Är du
intresserad av
Arbetsträning?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av Arbetsträning? Kontakta oss för mer information »

För att den anställde ska återfå sin arbetsförmåga behövs ofta en arbetsinriktad rehabiliteringsinsats. Du som arbetsgivare kan ge den anställde möjlighet att arbetsträna på olika arbetsuppgifter utan krav på prestation som ett led i återgång till arbete.

Om Arbetsträning

Vid återgång i arbete efter sjukskrivning kan den anställde genom arbetsträning ges möjlighet att återfå den fulla arbetsförmågan genom att utföra arbetsuppgifter i den ordinarie verksamheten utan krav på prestation.

Vid psykisk ohälsa rekommenderas ibland att arbetsträningen genomförs utanför ordinarie arbetsplats. När målet är att byta arbetsplats skapar vi möjligheter till arbete genom en väl matchad, planerad och förberedd arbetsträning hos annan arbetsgivare. Vi tar ansvar för att hitta rätt plats där det också finns goda förutsättningar för anställning och fortsatt arbete.

Under arbetsträningen fortgår coachningen regelbundet.

Innehåll och upplägg
• Förslag på passande arbetsträningsplatser
• Dialog om arbetsträningens upplägg till aktuell arbetsplats
• Uppstart av arbetsträning med coachande stöd
• Löpande uppföljning med den anställde
• Löpande avrapportering till arbetsgivaren

Tidsåtgång
Tre månader om den anställde ska gå tillbaka till ordinarie arbete. Vid arbetsträning på ett nytt arbete hos arbetsgivaren eller annan arbetsgivare kan tiden utökas.

Förväntat resultat
Arbetsträningen ska leda till att den anställde återfår så mycket som möjligt av sin arbetsförmåga och kan återgå till arbete – hos ny eller nuvarande arbetsgivare.

Stöd från Försäkringskassan

Om en anställd behöver hjälp att återgå i arbete efter en längre tids sjukskrivning eller har en funktionsvariation och har behov av stöd för att klara arbetssituationen, kan du som arbetsgivare ansöka om bidrag från Försäkringskassan.

Iris är godkända av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

För flera av våra tjänster kan det vara aktuellt. Fråga oss för mer information.

Kontakta oss

  • Klicka för att se samtliga val
  • Exempeltext: Hej! Jag är intresserad av att veta mer om tjänsten Utredning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Translate »