Karriärplanering

Står du som arbetsgivare inför en förändring av verksamheten, där den anställde behöver ett nytt arbete, då leder Karriärplanering till nya jobbmöjligheter.

Intresserad av
Karriärplanering/
outplacement?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av Karriärplanering/outplacement? Kontakta oss för mer information »

När du som arbetsgivare vill hjälpa den anställde att hitta nytt jobb kan du erbjuda karriärplanering. Karriärplanering/outplacement är en resultatinriktad tjänst som ger ett positivt avslut på anställningen och där vi hjälper den anställde att snabbt hitta nytt arbete.

Karriärsplan med en karriärcoach

Karriärplanering är en coachande och matchande tjänst som ger förutsättningar att hitta nytt arbete. Tjänsten kan genomföras under pågående anställning, i samband med uppsägning eller efter avslutad anställning. Våra team av karriärscoacher stödjer den anställdes drivkraft att komma vidare i arbetslivet och tar fram en karriärplan – när det gemensamma målet är ett nytt arbete.

Innehåll och upplägg
• Kartlägga den anställdes kompetenser och styrkor
• Matchning mot arbetsmarknaden
• Coachning – med fokus på nya möjligheter
• Konkreta förslag på nya yrkesområden, företag, arbetsgivare och branscher
• Riktade ansökningar samt CV
• Löpande avrapportering till beställaren

Tidsåtgång
Insatsen genomförs under en 3 månaders period med 12 coachande möten

Förväntat resultat
Att den anställde får motivation och verktyg till en ny karriär.

Kontakta oss

  • Exempeltext: Hej! Jag är intresserad av att veta mer om tjänsten Utredning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Translate »