fbpx

Karriärplanering

Står du som arbetsgivare inför en förändring av verksamheten, där den anställde behöver ett nytt arbete, då leder Karriärplanering till nya jobbmöjligheter.

Intresserad av
Karriärplanering/
outplacement?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av Karriärplanering/outplacement? Kontakta oss för mer information »

När du som arbetsgivare vill hjälpa den anställde att hitta nytt jobb kan du erbjuda karriärplanering. Karriärplanering/outplacement är en resultatinriktad tjänst som ger ett positivt avslut på anställningen och där vi hjälper den anställde att snabbt hitta nytt arbete.

Om Karriärplanering/outplacement

Karriärplanering är en coachande och matchande tjänst som ger förutsättningar att hitta nytt arbete. Tjänsten kan genomföras under pågående anställning, i samband med uppsägning eller efter avslutad anställning. Våra team stödjer den anställdes drivkraft att komma vidare i arbetslivet och tar fram en karriärplan – när det gemensamma målet är ett nytt arbete.

Innehåll och upplägg
• Kartlägga den anställdes kompetenser och styrkor
• Matchning mot arbetsmarknaden
• Coachning – med fokus på nya möjligheter
• Konkreta förslag på nya yrkesområden, företag, arbetsgivare och branscher
• Riktade ansökningar samt CV
• Löpande avrapportering till beställaren

Tidsåtgång
Insatsen genomförs under en 3 månaders period med 12 coachande möten

Förväntat resultat
Att den anställde får motivation och verktyg till en ny karriär.

Translate »