fbpx

Rehabilitering och RTW
(Return To Work)

Det finns ett tydligt samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Forskning visar att företag som prioriterar sina anställdas hälsa både är mer effektiva och lönsamma. Iris erbjuder flera tjänster för arbetsgivare som söker nya möjligheter för sina anställda.

Låter den
här tjänsten
intressant?

Kontakta oss för
mer information »

Låter tjänsten intressant? Så ansöker du »

Om tjänsten
Som arbetsgivare har du ansvar och skyldigheter inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi på Iris har lång erfarenhet av att jobba med olika tjänster inom rehabilitering, omställning, stöd och karriärplanering.

Låt vårt team ta ansvar för att jobba fram en plan som gör alla parter nöjda. Oavsett om målet är att den anställda ska vara kvar på arbetsplatsen eller gå vidare till möjligheter hos annan arbetsgivare så har vi expertisen som krävs för att hitta lösningar.

Kort om Iris rehabiliteringstjänster

RTW- möte och rehabiliteringsplan

Utredning och kartläggning vilket behov av stöd eller åtgärder medarbetaren har för att återgå i arbete. Tillsammans upprättar vi en hållbar rehabplan som passar alla parter.

Bedömning av arbetsförutsättningar

Kartläggning och bedömning av befintliga och möjliga arbetsuppgifter som den anställde kan utföra på befintlig arbetsplats. Förslag på anpassning och stöd.

Arbetsträning

En rehabiliteringsinsats med arbetsträning på olika arbetsuppgifter utan krav på prestation. Genomförs på befintlig eller annan arbetsplats. Arbetsträningen ska leda till att den anställde återfår så mycket som möjligt av sin arbetsförmåga och kan återgå till arbete – hos ny eller nuvarande arbetsgivare.

Arbetsplatsanpassning

Kartläggning, utprovning och installation av anpassningar och kompenserande teknik så att medarbetaren kan klara sina arbetsuppgifter. Stöd och utbildning till medarbetaren samt kollegor vid behov för att hitta ett hållbart resultat för dig som arbetsgivare och dina anställda.

Karriärplanering

En coachande och matchande tjänst som ger förutsättningar att hitta nytt arbete. Kan genomföras under pågående anställning, i samband med uppsägning eller efter avslutad anställning. Den anställde får motivation och verktyg till en ny karriär.

Läs mer om våra olika tjänster här »

Stöd från Försäkringskassan
Om en anställd behöver hjälp att återgå i arbete efter en längre tids sjukskrivning eller har en funktionsvariation och har behov av stöd för att klara arbetssituationen, kan du som arbetsgivare ansöka om bidrag från Försäkringskassan. För flera av våra tjänster kan det vara aktuellt. Fråga oss för att få mer information!

Ta kontakt för mer information om våra olika tjänster och hur vi kan skräddarsy ett upplägg för dig och din organisation!

Rehabilitering och RTW (Return to Work). Företag som prioriterar sina anställdas hälsa är mer effektiva och lönsamma. Iris erbjuder tjänster inom rehabilitering för arbetsgivare.

Kontaktpersoner

Göteborg, Halmstad, Mölndal och Skövde

Kristianstad, Malmö och Lund

Translate »