Rehabmöte och rehabiliteringsplan

Har du som arbetsgivare en anställd som är sjukskriven? Då genomför Iris ett Rehabiliteringsmöte som resulterar i en framåtsyftande rehabplan.

Intresserad av
ett Rehabmöte
och rehabplan?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av ett Rehabmöte och rehabiliteringsplan? Kontakta oss för mer information »

Du som arbetsgivare har ansvar att ta genomföra rehabmöte och ta fram rehabiliteringsplan för den anställde som är sjukskriven. Syftet med planen är att det ska bli enklare och gå snabbare för den anställde att komma tillbaka till jobbet. Vi på Iris genomför det första rehabiliteringsmötet och tar fram en konkret rehabiliteringsplan.

Få hjälp med plan för återgång i arbete

Vi genomför det första rehabiliteringsmötet som syftar till att kartlägga och utreda vilket behov av stöd eller åtgärder medarbetaren har för att återgå i arbete. Tillsammans med dig som arbetsgivare och den anställde upprättar vi en välgrundad, saklig och framåtsyftande rehabplan som passar alla parter.

Innehåll och upplägg
• Ett första möte med den anställde och eventuellt medföljande personligt stöd
• Kartläggning och utredning
• Upprättande av förslag till rehabiliteringsplan
• Avstämning av rehabiliteringsplan med arbetsgivaren och den anställde

Tidsåtgång
Insatsen genomförs under en halv dag, inklusive dokumentation och avstämning.

Förväntat resultat
En hållbar rehabiliteringsplan utifrån arbetsgivaransvaret.

Stöd från Försäkringskassan

Att ha anställda som är sjuka under en längre tid är illa både för den drabbade, företaget och samhället. Därför finns det regler från Försäkringskassan som säger att om den sjukskrivne antas vara sjukskriven i över 60 dagar så har arbetsgivaren skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan. Detta kan kännas besvärligt för den som inte gjort det förut och därför kan det vara bra att anlita oss för att få hjälp.

Om en anställd behöver hjälp att återgå i arbete efter en längre tids sjukskrivning eller har en funktionsvariation och har behov av stöd för att klara arbetssituationen, kan du som arbetsgivare ansöka om bidrag från Försäkringskassan.

Iris är godkända av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

För flera av våra tjänster kan det vara aktuellt. Fråga oss för mer information.

 

Vanliga frågor gällande rehabmöten:

Hur går en rehabilitering till?

Rehabilitering av en anställd som är sjukskriven länge görs i ett samarbete mellan vården och arbetsgivaren, under insyn av Försäkringskassan. Det som arbetsgivaren är skyldig att erbjuda den anställde är anpassningar av arbetsplats, arbetsuppgifter med mera, som syftar till att medarbetaren ska klara av att komma tillbaka till arbetet. Detta ska dokumenteras i en rehabplan.

När ska en rehabplan göras?

En rehabplan ska göras inom 30 dagar från sjukskrivningens start. Det första man gör är att kalla till rehabmöte – den anställde blir alltså kallad till möte med chef och HR. Detta är ett initialt avstämningsmöte under sjukskrivningen för att diskutera och dokumentera en rehabplan. Om man inte uppnår önskat resultat enligt den rehabplan som då tas fram så kan det bli aktuellt med ett avstämningsmöte försäkringskassan längre fram.

Vad ingår i en rehabiliteringsplan?

En rehabplan ska beskriva de konkreta åtgärder som ska göras för att möjliggöra för den anställde att komma igång och arbeta, inklusive tidsplan. Den kan innehålla ett ändrat upplägg för arbetstider, möjlighet till vila på arbetsplatsen och kanske att helt eller delvis arbeta hemifrån. Även fysiska och ergonomiska hjälpmedel ska erbjudas vid behov. Frågan om arbetstagaren kan få ändrade arbetsuppgifter eller annan placering (eventuellt efter omskolning) ska också tas upp.

Vem gör en rehabiliteringsplan?

Det är arbetsgivaren som ansvarar för rehabiliteringsplanen, men det är viktigt att medarbetaren är delaktig och ges möjlighet att påverka under rehabmötet med chefen. Vi har bra mallar för mötesstruktur och hjälper gärna till.

Kontakta oss

  • Exempeltext: Hej! Jag är intresserad av att veta mer om tjänsten Utredning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Translate »