fbpx

Rehabmöte och rehabiliteringsplan

Har du som arbetsgivare en anställd som är sjukskriven? Då genomför Iris ett Rehabiliteringsmöte som resulterar i en framåtsyftande rehabplan.

Intresserad av
ett Rehabmöte
och rehabplan?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av ett Rehabmöte och rehabiliteringsplan? Kontakta oss för mer information »

Du som arbetsgivare har ansvar att ta genomföra rehabmöte och ta fram rehabiliteringsplan för den anställde som är sjukskriven. Syftet med planen är att det ska bli enklare och gå snabbare för den anställde att komma tillbaka till jobbet. Vi på Iris genomför det första rehabiliteringsmötet och tar fram en konkret rehabiliteringsplan.

Om Rehabmöte och rehabiliteringsplan

Vi genomför det första rehabiliteringsmötet som syftar till att kartlägga och utreda vilket behov av stöd eller åtgärder medarbetaren har för att återgå i arbete. Tillsammans med dig som arbetsgivare och den anställde upprättar vi en välgrundad, saklig och framåtsyftande rehabplan som passar alla parter.

Innehåll och upplägg
• Ett första möte med den anställde och eventuellt medföljande personligt stöd
• Kartläggning och utredning
• Upprättande av förslag till rehabiliteringsplan
• Avstämning av rehabiliteringsplan med arbetsgivaren och den anställde

Tidsåtgång
Insatsen genomförs under en halv dag, inklusive dokumentation och avstämning.

Förväntat resultat
En hållbar rehabiliteringsplan utifrån arbetsgivaransvaret.

Stöd från Försäkringskassan

Om en anställd behöver hjälp att återgå i arbete efter en längre tids sjukskrivning eller har en funktionsvariation och har behov av stöd för att klara arbetssituationen, kan du som arbetsgivare ansöka om bidrag från Försäkringskassan.

Iris är godkända av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

För flera av våra tjänster kan det vara aktuellt. Fråga oss för mer information.

Kontakta oss

  • Klicka för att se samtliga val
  • Exempeltext: Hej! Jag är intresserad av att veta mer om tjänsten Utredning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Translate »