Studiestöd och Specialpedagogik

En miljon svenskar har någon form av funktionsnedsättning. Utan rätt insatser leder det i många fall till en nedsatt studie- och arbetsförmåga. Vi erbjuder era elever i behov av särskilt stöd, den anpassning och träning som krävs för att de ska klara sina studier.

Intresserad
av Studiestöd och
Specialpedagogik?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av Studiestöd och Specialpedagogik? Kontakta oss för mer information »

Om Studiestöd och Specialpedagogik

Iris har över 20 års erfarenhet av att ge stöd till personer med läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar. Våra pedagoger kan alternativa verktyg och arbetar med metoder speciellt utvecklade för elever med specifika svårigheter.

Bland våra specialpedagoger, beteendevetare och arbetsterapeuter finns även specialister inom kognitiva funktionshinder som ADHD, Aspergers syndrom och autism.

Vi kommer gärna till er skola, men kan också ta emot elever hos oss i lugn miljö.

Ett urval av tjänster vi kan erbjuda er skola:
• Analys av elevens hinder och möjligheter
• Utprovning av alternativa verktyg
• Utbildning/ träning i alternativa verktyg för elever och lärare
• Individuellt pedagogiskt stöd till eleven
• Stöd till lärare och elevens omgivning

En miljon svenskar har någon form av funktionsnedsättning. Utan rätt insatser leder det i många fall till en nedsatt studie- och arbetsförmåga. Våra tjänster syftar till att skapa möjligheter för människor
att nå sin fulla potential och förbättra förutsättningarna för ett fungerande studie- och arbetsliv.

Vi på Iris vänder oss till arbetsgivare, myndigheter och organisationer som i sin verksamhet behöver stödja personer med särskilda behov. Inom vårt samlade erbjudande av tjänster gör vi analyser,
kompenserar funktionsnedsättningar, utbildar och matchar till arbete.

Vi kan ge det stöd individen behöver för att komma vidare. Detta oavsett om personen arbetar, studerar, är arbetslös eller i behov av rehabilitering i samband med sjukskrivning. Tillsammans med våra kunder definierar vi både kortsiktiga och långsiktiga mål inför varje uppdrag – resultatet följer vi upp gemensamt.

Translate »