Våra Samarbetspartners

Ett samarbete med Iris syftar till en effektivare matchning på arbetsmarknaden. Ett partnerskap går ut på samverkan och att tillsammans lösa Sveriges kompetensbrist.

Vill du bli
samarbets-
partner?

Kontakta oss
för mer information »

Vill du bli samarbetspartner? Kontakta oss för mer information »

Iris Samarbetspartners

Ett partnerskap i kompetens - tillsammans löser vi Sveriges kompetensbehov

Många arbetsgivare i landet är i stort behov av kompetens och behöver många gånger stöd i att hitta personal.
Samtidigt är det många personer som inte är etablerade på arbetsmarknaden idag, som gör karriärbyten eller på annat sätt behöver stöd i mötet med sin nya arbetsgivare.

Iris arbetar tillsammans med kompetenta samarbetspartners i syfte att fylla arbetsgivares behov av kompetensförsörjning.

Tillsammans lyfter vi denna outnyttjade kraft och minskar Sveriges kompetenssvinn. Vi sätter stor vikt på att tillsammans lösa kompetensbehov och se till att få rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats så snabbt som möjligt.

Våra samarbetspartners

En breddad kompetensbas

Malin Persson VD Adecco Group Sverige

Första steget för att lyckas med mångfald och inkludering

– För företag idag är mångfald och inkludering en viktig och affärskritisk del för att nå framgång och stärka sin organisations konkurrenskraft. Våra uppdragsgivare är i stort behov av kompetens och vill också anpassa och satsa på personer som idag inte är etablerade på arbetsmarknaden. Däremot behöver arbetsgivare stöd och hjälp i matchningen. Här fyller Adecco tillsammans med Iris en viktig roll. Tillsammans kan vi skapa en E4 ut i jobb, säger Malin Persson, VD för Adecco Group Sverige.

Läs mer om samarbetet med Adecco »

En partner på arbetsmarknaden

Jenny Hultman VD Skillpartner

Att främja och öka hållbarheten på arbetsmarknaden

– Genom att utbilda, konsultera och skapa samarbeten bidrar vi till att den tillgängliga kompetensen nyttjas. Vi vill vara en förlängd arm för arbetssökande och skapa en länk mellan organisation och individ. Ungdomar ska få rätt förutsättningar att starta sin karriär, och för de som tidigare arbetat vill vi vara med att skapa vägar tillbaka till arbetsmarknaden, säger Jenny Hultman, VD på (Skillpartner) SKPA Gefleborg AB.

Mer information kommer inom kort »

Samarbetspartner för ökad inkludering

Malin Gadeborg VD iobb

Strävan efter en mer inkluderande arbetsmarknad

– Iris är en given samarbetspartner i vår strävan efter en mer inkluderande arbetsmarknad. Det finns gott om talangfulla kandidater som dessvärre står utanför arbetsmarknaden och deras kompetens vill vi ta tillvara på. Tillsammans med Iris kan vi hjälpa och stötta våra kunder i deras hållbarhetsarbete och samtidigt stärka arbetsmarknaden långsiktigt. Affärsnytta och samhällsnytta när det är som bäst, helt enkelt, säger Malin Gadeborg, VD på iobb AB.

Mer information kommer inom kort »

Translate »