Söker ditt företag personal? Vi söker arbetsgivare och erbjuder rekryteringsstöd!

Söker ditt företag personal? Vill du och ditt företag stärka andra personer och samtidigt göra samhällsnytta? Iris arbetar med utbildning, stödinsatser och matchning.

Låter den
här tjänsten
intressant?

Kontakta oss för
mer information »

Är du intresserad av rekryteringsstöd? Kontakta oss för mer information »

Om tjänsten
Vi på Iris hjälper ditt företag/din organisation att hitta arbetskraft och praktikanter med rätt kompetens.

Iris har en lång historia av uppfinningsrikedom och entreprenörskap. Vi finns över hela Sverige och har många goda exempel på när vi matchat företag med arbetsgivare. Vår styrka ligger i vår erfarenhet, engagemang och inte minst vårt stora nätverk av potentiella kandidater för ditt företag!

Vi erbjuder kostnadsfritt rekryteringsstöd

Övriga fördelar till varför du ska rekrytera via Iris:

 • Matchar rätt person med rätt jobb
 • Undersöker möjligheter till lönebidrag och nystartsjobb
 • Ordnar med praktikperiod innan anställning
 • Anordnar rekryteringsträffar
 • Bidrar med möjlighet till socialt ansvarstagande – CSR
 • Skapar potential för ökad mångfald

Vi kan samverka inom flera områden:

 • Anställningar
 • APL (Arbetsplatsförlagt lärande för de som går en yrkesinriktad utbildning)
 • LIA (Lärande i arbete för de som går en utbildning på yrkeshögskola)
 • Språkpraktik
 • Praktikplatser
 • Arbetsprövning
 • Studiebesök

Läs om Jan på Restaurang Kung Carls bakficka som har anställt flera medarbetare via Iris »

Vi samordnar stödet och kan också genomföra anpassning på arbetsplatsen samt utbildning av personal vid behov. Ta kontakt med oss för mer information om möjligheter till ekonomiskt och konsultativt stöd.

Är du ute efter särskild kompetens? Vill du rekrytera från EU/EES-länderna? Iris är anslutna till Eures – European Employment Services som är ett europeiskt nätverk. Uppdraget är att matcha arbetssökande mot arbetsgivare mellan länderna med fokus på bristyrken. Läs mer om Eures och hur vi på Iris kan hjälpa dig här.

Se filmen med hotellchef Maria på Quality Hotel Winn i Haninge som har rekryterat via Iris.

Vi söker arbetsgivare där Iris samordnar ett rekryteringsstöd och kan också genomföra anpassning på arbetsplatsen samt utbildning av personal

Kontakta oss

 • Exempeltext: Hej! Jag är intresserad av att veta mer om tjänsten Utredning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »