Förstärkt stöd vid omställning

Ohälsa, sjukdomar, funktionsvariationer eller andra former av arbetshinder innebär ofta att det finns ett särskilt behov av stöd för att hitta vägen fram till ett nytt arbete.

Intresserad av
förstärkt stöd
vid omställning?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av förstärkt stöd vid omställning? Kontakta oss för mer information »

Ohälsa, sjukdomar, funktionsvariationer eller andra former av arbetshinder innebär ofta att det finns ett särskilt behov av stöd för att hitta vägen fram till ett nytt arbete.

Förstärkt stöd vid omställning

Människors egenskaper och förutsättningar är inte lika för alla. På Iris har vi lång erfarenhet och väl utvecklade metoder för att bidra så att alla kan nå sina drömmar och hitta sin roll i samhället.

Inom förstärkt stöd vid omställning erbjuder vi följande

Hälsoanpassat omställningsstöd

  • Förstärkt individuellt stöd.
  • Utredningar, möjligheter, förutsättningar och behov.
  • Arbetsintegrerat socialt företagande genom Iriskraft.

Prövning och anpassning av stöd och hjälpmedel

  • Hjälpmedel och arbetsplatsanpassning för att skapa rätt arbetsförutsättningar.
  • Studietekniska hjälpmedel och pedagogiskt stöd för att kunna gå och slutföra en utbildning.
  • Supported Employment SE.
  • Fördjupad och anpassad matchning.
  • Praktikanskaffning, studiebesök.

Koordinator och samordnare för att optimera samverkan och resurser

  • Hjälp med att optimera samverkan och resurser mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun, sjukvård, utbildningsanordnare och arbetsgivare.

Stöd under utbildning

Kontakta oss gällande förstärkt stöd vid omställning

Relaterade länkar

Translate »