Omställningsstöd – Förstärkt stöd vid omställning

Ohälsa, sjukdomar, funktionsvariationer eller andra former av arbetshinder innebär ofta att det finns ett särskilt behov av stöd för att hitta vägen fram till ett nytt arbete.

Intresserad av
förstärkt stöd
vid omställning?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av förstärkt stöd vid omställning? Kontakta oss för mer information »

Ohälsa, sjukdomar, funktionsvariationer eller andra former av arbetshinder innebär ofta att det finns ett särskilt behov av stöd för att hitta vägen fram till ett nytt arbete.

Förstärkt stöd vid omställning

Människors egenskaper och förutsättningar är inte lika för alla. På Iris har vi lång erfarenhet och väl utvecklade metoder för att bidra så att alla kan nå sina drömmar och hitta sin roll i samhället.

Vem kan söka omställningsstöd?

Omställningsstöd är tillgängligt för personer mitt i arbetslivet som står inför förändringar på arbetsmarknaden. Det kan inkludera både anställda och arbetssökande som uppfyller vissa villkor. För att vara berättigad till omställningsstöd måste du vanligtvis ha varit anställd under en viss tid och vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Ytterligare kriterier kan variera beroende på det specifika programmet och de regler som gäller. För att få detaljerad information om vem som kan söka omställningsstöd, rekommenderas det att kontakta Arbetsförmedlingen eller besöka deras webbplats för aktuella riktlinjer och krav.

Inom förstärkt stöd vid omställning finns det en rad viktiga insatser och tjänster som syftar till att underlätta och stödja individer i deras övergång till nya arbets- eller utbildningssituationer. Ett av de centrala verktygen för att underlätta denna process är omställningsstöd. Genom att erbjuda ett hälsoanpassat omställningsstöd, möjliggör vi för individer att få ett förstärkt individuellt stöd, där utredningar, möjligheter, förutsättningar och behov tas i beaktande. Samtidigt är vi engagerade i att pröva och anpassa olika stöd och hjälpmedel för att skapa de bästa förutsättningarna för varje individ.

Inom förstärkt stöd vid omställning erbjuder vi följande

Hälsoanpassat omställningsstöd

  • Förstärkt individuellt stöd.
  • Utredningar, möjligheter, förutsättningar och behov.
  • Arbetsintegrerat socialt företagande genom Iriskraft.

Prövning och anpassning av stöd och hjälpmedel

  • Hjälpmedel och arbetsplatsanpassning för att skapa rätt arbetsförutsättningar.
  • Studietekniska hjälpmedel och pedagogiskt stöd för att kunna gå och slutföra en utbildning.
  • Supported Employment SE.
  • Fördjupad och anpassad matchning.
  • Praktikanskaffning, studiebesök.

Koordinator och samordnare för att optimera samverkan och resurser

  • Hjälp med att optimera samverkan och resurser mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun, sjukvård, utbildningsanordnare och arbetsgivare.

Stöd under utbildning

Läs mer om omställningsstudiestöd här »

Kontakta oss gällande förstärkt stöd vid omställning

Relaterade länkar

Translate »