i IPSU, Magasinet

Från arbetslös med dyslexi
till yrkesutbildad elektriker

Patrik Magnussons resa som med stöd av IPSU på Iris nu är yrkesutbildad elektriker.
Under 2021 påbörjade Patrik Magnusson en utbildning till elektriker. Trots det stora intresset för ämnet hade Patrik svårt att ta till sig informationen i kurserna eftersom han har dyslexi. Då det inte fanns tillgång till stöd i skolan påverkades hans studieresultat negativt. Men tack vare stödet från Iris pedagoger och läsverktyget Tor Talk har Patrik nu kunnat uppnå avsevärt bättre studieresultat.

Från arbetslös med dyslexi till yrkesutbildad elektriker

När Patrik var arbetssökande blev han, via arbetsförmedlingen, erbjuden att gå en arbetsmarknadsutbildning. Han valde då att gå en 1,5 årig yrkesutbildning till elektriker, ett yrke som verkligen tilltalar honom.

– Jag har alltid tyckt om att jobba praktiskt med händerna så elektrikeryrket passar mig väldigt bra, säger Patrik.

Men då Patrik har dyslexi så har han vissa svårigheter med att studera och därmed gick pluggandet lite trögt från början. För Patrik yttrar sig dyslexin bland annat genom svårigheter att läsa och skriva och symtomen förvärras av stress och trötthet.

– Det gick väldigt knackigt från början och det var svårt att hitta någon att prata med i skolan som kunde ge stöd och svara på frågor, säger Patrik.

Men i samtal med en lärare på skolan fick Patrik upplysning om att han kunde få stödinsatser via arbetsförmedlingen.

Pedagogiskt stöd via Iris

Patrik kontaktade sin handläggare på arbetsförmedlingen och blev beviljad individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning, IPSU, genom Iris. Stödet är personligt anpassat och schemalagt. För Patrik betyder det här stödet oerhört mycket. Det hjälper honom att hinna med skolarbetet även om tidspressen i skolan ibland är hög.

– Med det här stödet från pedagoger så har min stress minskat och allt har gått mycket lättare. Jag har fått bättre resultat på proven och kunnat få upp mina betyg, säger han.

Framför allt uppskattar Patrik möjligheten att kunna diskutera olika frågor med pedagogerna. Om det exempelvis är något ord som jag är osäker på hur det stavas så kan jag fråga dem. Att kunna ställa frågor till dem och ha diskussioner med dem betyder så mycket för mig, säger han.

Patrik upplever även att pedagogerna hjälper honom att på ett lättsamt sätt komma förbi hinder, exempelvis när det har blivit fel. Då börjar vi bara om igen, säger han. Han känner att han orkar mer än han skulle göra ensam och att pedagogen lyfter hans humör.

– De här två dagarna när jag har det pedagogiska stödet från Iris, det är dagar då jag skiner upp när jag pluggar. Hade jag fått välja själv hade jag haft stödet av en pedagog varje dag. De motiverar mig så otroligt mycket, säger Patrik.

Läsverktyget Tor Talk

Förutom stödet från Iris pedagoger har Patrik stor nytta av läsverktyget Tor Talk. Precis som för många andra som har dyslexi är det svårt för Patrik att ta till sig en stor mängd text.

– Läser jag en längre stund så börjar bokstäverna i texten hoppa och då det är vit bakgrund bakom texterna så blir ögonen väldigt ansträngda. Så jag blir trött i ögonen och det blir jobbigt att läsa, säger han.

Men tack vare Tor Talk kan Patrik nu, utan besvär, ta till sig all den text han behöver gå igenom i skolarbetet. Vidare beskriver han hur enkelt Tor Talk är att använda.

– Det är ett jättebra program och så lätt att använda. Jag markerar en text och förstorar upp den sedan trycker jag på Play och så läser Tor Talk upp texten, säger han.

Sammanfattningsvis tycker Patrik att han har blivit piggare och mindre trött i ögonen sedan han började använda hjälpmedlet. Han rekommenderar gärna andra att använda Tor Talk.

– Jag får mer energi över och orkar plugga mer tack vare Tor Talk. Och det går mycket bättre med studierna. Hade jag inte haft Tor Talk hade jag inte tagit mig fram lika fort som jag har gjort nu, säger Patrik.

Translate »