i IPSU, Magasinet

Från tyst och omotiverad till att få godkänt inom ellära med ett jobb i sikte genom stöd av IPSU från Iris

Läs om Hampus resa som med stöd av Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning - IPSU från Iris är på god väg att landa sitt första jobb som elektriker.

Under våren 2021 påbörjade Hampus sin utbildning till elektriker på Nercia i Nässjö. Trots att Hampus hade ett stort intresse för ämnet, stötte han på svårigheter som hindrade honom från att göra framsteg i sina studier. Under en lång tid var Hampus skolupplevelse präglad av en känsla av stagnation och brist på framsteg.

För att bryta denna negativa trend tog skolan initiativet att kontakta Iris för att få hjälp och genomföra en noggrann kartläggning av Hampus situation. Det var i detta skede som Annah Gullnered kom in i bilden som en respekterad specialpedagog med expertis inom området. Hennes närvaro och engagemang skulle visa sig vara avgörande för att förbättra Hampus studieresultat avsevärt.

Förbättrat studieresultat genom stöd av IPSU från Iris

I början var han relativt omotiverad och en tystlåten själ, men som fågeln fenix, reste sig Hampus ur askan och vaknade till liv. Hans potential var dold under ett lager av apati, men skolan insåg att något behövde göras. Där kom Annah Gullnered in i bilden, en visionär specialpedagog från Iris, som fick uppdraget att inte bara förstå Hampus behov, utan också att ge honom de verktyg han behövde för att verkligen blomstra i sin utbildning.

I början var det en tuff resa. Studieresultaten förblev trögstartade och frånvaron var hög. Men Annah gav inte upp. Hon dedikerade sig själv och sin expertis till att stödja Hampus som hans IPSU-stöd. Genom envisa ansträngningar och en djup förståelse för Hampus unika utmaningar, började ljuset bryta igenom mörkret.

Framsteg genom Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning – IPSU från Iris

Efter drygt sex månader av otroligt hårt arbete har framstegen varit hisnande. Hampus har transformeras från en ointresserad elev till en blomstrande individ. Det fanns till och med ett ögonblick av triumf efter ett stort prov, när Hampus uttryckte sin förväntan inför måndagar och onsdagar – dagarna då de samarbetade. Han lovordade Annah som en exceptionell lärare som var alltid närvarande och tillgänglig för honom. De orden vibrerade genom Annahs själ och fyllde henne med glädje. Att höra att hennes arbete blev uppskattat och att hon kunde vända en negativ trend bara genom att vara sig själv, bekräftade att hon hade förmågan att skapa förändring och göra skillnad.

Detta arbete, denna kallelse, är något som Annah inte tar för givet. Att se en ung människa gå från att vara förlorad i mörker till att upptäcka sitt eget ljus är en belöning som överträffar alla andra. Varje dag när hon stiger in i klassrummet, vet hon att hon är med och formar framtidens generation. Att vara en hjälte i Hampus historia ger henne kraften att fortsätta inspirera och skapa mirakel, en elev i taget.

Vi ställer ett par frågor till Annah om hennes arbete med Hampus och vad IPSU-stödet från Iris har inneburit

Vad var utgångsläget för din IPSU-elev Hampus när du började arbeta med honom?

– Hampus kände sig fast i en tröstlös labyrint av studieapati. Han famlade i mörkret, utan utsikter och utan hopp om att någonsin nå framgång. Med tunga steg stegade han fram till sin lärare och öppnade sitt hjärta. Ordens tyngd låg på hans läppar när han berättade om sin överväldigande känsla av att inte orka fortsätta.

Hur har du gått tillväga för att stötta Hampus och vad har varit det viktigaste verktyget i arbetet?

– Aldrig ge upp och tro på Hampus i alla lägen har varit mitt mantra. Tålmodighet, envishet och lyhördhet har varit mina verktyg längs vägen.

– Jag har alltid vetat att förändring inte kommer över en natt. Det kräver tid och uthållighet. Så jag har bestämt mig för att gå hand i hand med Hampus på denna utmanande resa, oavsett hur lång tid det tar. Jag har vägrat att släppa taget om tron på Hampus och hans förmåga att övervinna hindren som står i vägen.

– Min envishet har varit min ständiga följeslagare i de svåraste stunderna. Jag har vägrat att ge vika för tvivel eller motgångar. Varje hinder har blivit en möjlighet att lära mig och växa. Jag har justerat strategier, utforskat nya metoder och aldrig gett upp hoppet om att finna nyckeln till Hampus framgång. Det har varit min envishet som har gett Hampus modet att kämpa vidare trots alla utmaningar.

Vad har varit den största utmaningen i arbetet med Hampus?

– Att få Hampus att komma upp på morgonen och ge sig iväg till skolan i tid. Det har varit en kamp att övervinna den initiala motviljan och trögheten som har hindrat honom från att starta dagen på rätt sätt. Men när han väl har tagit sig till skolan och är på plats, är det fantastiskt att se hur väl vårt arbete fungerar.

– Att hantera denna utmaning har krävt en kombination av tålamod, kreativitet och envishet. Jag har försökt förstå de underliggande orsakerna till hans svårigheter att komma igång på morgonen och har försökt skapa strategier för att underlätta övergången från hemmet till skolan. Genom att vara lyhörd för Hampus behov har jag anpassat vårt arbete för att göra morgonrutinerna mer lockande och motiverande för honom.

Hur har du sett att Hampus har utvecklats under tiden ni har arbetat tillsammans?

– Under den tid vi har arbetat tillsammans har jag sett en imponerande utveckling hos Hampus. Han har verkligen tagit stora kliv framåt och visat en ökad motivation och engagemang i sitt arbete. Det är tydligt att han har hittat en inre drivkraft och en önskan att ta kontroll över sin egen inlärning.

– En av de mest påtagliga förändringarna är hans förmåga att ta egna initiativ. Tidigare var Hampus relativt passiv och väntade ofta på instruktioner och vägledning. Men nu ser jag honom ta mer ansvar för sitt eget lärande. Han tar initiativ till att undersöka och utforska ämnen på egen hand och kommer till våra träffar med egna idéer och frågor. Det är fantastiskt att se hur han har utvecklat sin självständighet och självförtroende.

– En annan positiv förändring är att Hampus kommer i större utsträckning i tid till våra träffar. Tidigare var det en utmaning att få honom att komma i tid och vara närvarande. Men nu är han medveten om vikten av att vara punktlig och visar respekt för vår gemensamma tid. Detta visar på en ökad disciplin och ansvarstagande, vilket har en direkt positiv inverkan på vårt arbete tillsammans.

Vilken betydelse tror du att din närvaro och stöttning har haft för Hampus framgångar?

– Den har haft en oerhört betydelsefull effekt på Hampus framgångar och välmående. Genom att vara där för honom både fysiskt och känslomässigt har jag kunnat skapa en meningsfull och stöttande miljö som har gjort skillnad i hans skolupplevelse.

– Först och främst har den gett Hampus en känsla av betydelse och värde. Genom att sitta bredvid honom under våra träffar och ge honom min fulla uppmärksamhet har jag visat att jag tror på hans förmågor och att jag är engagerad i hans framgång. Att ha någon som bryr sig och är dedikerad till hans utbildning har gett honom en ökad motivation och en starkare vilja att ge sitt bästa.

– För Hampus har det varit avgörande att veta att det finns någon som väntar på honom och bryr sig om hans välbefinnande. Ett enkelt SMS mellan våra träffar där jag frågar hur han mår och hur det planerade arbetet fungerar hemma har visat att jag är tillgänglig och intresserad av att hjälpa honom även utanför lektionerna. Detta har skapat en trygg och förtroendefull relation där han vet att han kan vända sig till mig när han behöver stöd eller råd.

Hur känns det för dig att ha kunnat vända en negativ spiral och se Hampus blomstra?

– Att kunna vända en negativ spiral och se min elev blomstra är en otroligt givande och glädjefylld upplevelse för mig. Det fyller mitt hjärta med stolthet och glädje att se hur mycket framsteg Hampus har gjort och hur han har förvandlat sin skolupplevelse till något positivt.

– Först och främst är det en otrolig lättnad att se att mitt arbete och engagemang har haft en verklig och positiv inverkan på Hampus liv. När jag först mötte honom var han fast i en negativ spiral och hade förlorat motivationen och tron på sig själv. Att kunna vara en del av hans förändringsresa och se hur han gradvis har tagit tag i sitt liv och sitt lärande är verkligen fantastiskt.

– Det är en glädje att se Hampus upptäcka sin egen potential och känna en meningsfullhet i att gå till skolan och studera. Att se honom öppna sig för nya möjligheter och ta egna initiativ ger mig en enorm tillfredsställelse. Att veta att jag har spelat en roll i att väcka hans intresse och lust att lära är verkligen en värdefull och meningsfull känsla.

Vad är det som gör ditt jobb så betydelsefullt för dig personligen?

– För det första ger det mig möjligheten att vara en kraft för förändring och att göra en positiv skillnad i människors liv. Att kunna vända negativitet till något positivt är en av de mest tillfredsställande aspekterna av mitt arbete. Att se människor, som Hampus, utvecklas och växa till att bli stolta över sina prestationer är en otroligt belönande upplevelse.

– För det andra ger mitt arbete mig en känsla av att vara betydelsefull och att göra verklig skillnad. Att få vara en del av en persons resa, som Hampus resa, och att kunna stödja dem genom utmaningar och framgångar ger mig en djup känsla av mening och syfte. Det är en påminnelse om att vi som lärare har potentialen att påverka människors liv på ett positivt sätt och att vi spelar en viktig roll i samhället.

– Att se elever som Hampus ta kontroll över sin egen inlärning och växa i självförtroende ger mig en stark känsla av glädje och uppfyllelse. Att kunna vara en del av den processen och ge dem de verktyg och stöd de behöver för att lyckas är en otroligt privilegierad position att befinna sig i. Att se dem nå sina mål och bli stolta över sina prestationer ger mig en oerhörd känsla av stolthet och tillfredsställelse.

Om Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning (IPSU)

Du som är arbetssökande och har en funktionsvariation kan få ett extra stöd för att lyckas med din planerade utbildning.
IPSU är ett personligt utformat stöd som kan öka dina möjligheter att blir klar med en utbildning; som förbereder dig för ett framtida jobb. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer och beslutar om du kan ta del av IPSU.

Läs mer här »

Translate »