i Magasinet, Matchning

Hur kan arbetsgivare dra nytta av ROM2?

Iris Rusta och matcha 2 (ROM2) – ett alternativt sätt att rekrytera medarbetare

På en ständigt föränderlig arbetsmarknad är rekrytering och att hitta kvalificerade medarbetare en utmaning som många företag och organisationer har. Ett alternativt sätt att hitta personal kan vara Iris Rusta och matcha 2. Det är ett program via Arbetsförmedlingen som erbjuds arbetssökande men som också kan erbjuda fördelar för arbetsgivare.

I denna artikel kommer vi att utforska hur företag och arbetsgivare kan dra nytta av ROM2 och hur tjänsten kan förenkla rekrytering av personal.

Vad är ROM2 och hur kan det hjälpa dig som arbetsgivare?

Innan vi fördjupar oss i hur Rusta och matcha 2 kan hjälpa arbetsgivare att hitta passande medarbetare, låt oss förstå mer vad programmet innehåller. ROM2 är en förkortning av Rusta och matcha 2, och det är en uppdaterad version av det tidigare Rusta och matcha-programmet som erbjuds av Arbetsförmedlingen. Programmet är utformat för att stötta arbetssökande att förbereda sig för arbetsmarknaden och att hitta rätt jobb. Som arbetssökande måste man vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att få ta del av programmet.

ROM2 – en kandidatbank

Rusta och matcha 2 rustar individen med det den behöver för att stärka sin position på arbetsmarknaden. Det kan vara till exempel vägledning, stöd att hitta sina unika styrkor och förmågor, kompetensutveckling, coaching och arbetsgivarkontakter.

Deltagarna får en personlig coach som förutom att stötta den arbetssökande också kan stötta dig som arbetsgivare att hitta en kandidat som passar dig och din organisation. Genom ROM2 kan du få tillgång till en grupp motiverade och engagerade individer som är redo att ta sig an nya utmaningar.

I ROM2 är coachen inriktad på att hitta en perfekt match. Som arbetsgivare ska du matchas med kandidater som har rätt kompetens och erfarenhet för dina behov.

Inga rekryteringskostnader genom ROM2

Att rekrytera och anställa nya medarbetare kan ofta vara både en kostsam och tidskrävande process. Den innebär exempelvis annonsering, intervjuer, urval och introduktion av nya medarbetare. Genom att samverka med Iris Rusta och matcha 2 kan du hitta kandidater som är redo att hitta sin plats på arbetsmarknaden och du kan spara både tid och resurser i rekryteringsprocessen.

Varför ska man rekrytera genom Iris Rusta och Matcha 2 (ROM2) ?

Iris är ett auktoriserat matchningsföretag med en över 100-årig historia. Vi är sedan 20 år tillbaka en stor leverantör till Arbetsförmedlingen och matchar 1000-tals arbetssökande till jobb och utbildning varje år. Vi är experter på att matcha arbetsgivare med arbetssökande och att få ut våra deltagare i en långsiktig lösning på arbetsmarknaden. Vi är en av de största leverantörer av Rusta och matcha 2 med kontor över hela landet.

Undersök om Iris Rusta och Matcha 2 (ROM2) kan vara ett sätt att rekrytera effektivt!

Rätt jobb eller utbildning via Iris Rusta och matcha - med Amanda Forsman | Iris.se

Iris Rusta och matcha (KROM och ROM2) | Om du söker jobb eller utbildning | Iris.se

93% är nöjda med personalens bemötande
92% rekommenderar oss till andra
88% är mer än nöjd med insatsen

Rätt jobb eller utbildning via Iris Rusta och matcha - med Amanda Forsman | Iris.se

Iris Rusta och matcha 2 (ROM2)

Vi hjälper dig att snabbt hitta rätt personal genom ROM2!

Läs mer om Iris Rusta och matcha 2 »

Iris Bemanning och Rekrytering

Iris Rusta och matcha (KROM och ROM2) | Om du söker jobb eller utbildning | Iris.se

Iris Bemanning och Rekrytering – din partner för pålitliga rekryteringar

Läs mer om Iris Bemanning och Rekrytering här »

Translate »