i Iris YH, Magasinet

Idag råder det stor brist på utbildade automationsingenjörer

Hösten 2021 startar Iris YH två nya utbildningar till Automationsingenjör processindustri på fyra olika orter i landet.

Idag råder det stor brist på utbildade automationsingenjörer – samtidigt har automationsingenjörer en viktig roll för hela samhället och inte minst för en mer hållbar och miljövänlig industri.

Automationsingenjörer en viktig pusselbit för ett konkurrenskraftigt Sverige

Sandra Mattsson är forskare inom området Människa-Automation interaktion och digitalisering på RISE. Hon säger att prognosen för den som vill utbilda sig till automationsingenjör är väldigt god.

– Ja, framtidsutsikterna är väldigt, väldigt goda. Behovet av automationsingenjörer kommer inte försvinna, utan snarare bara öka.

För Sandra, som är utbildad till civilingenjör, började intresset för automation, människor och teknik redan i tidig ålder.

– Jag är uppvuxen på en gård och där var automationsnivån hög. Användarvänligheten gjorde att jag blev fascinerad av ämnet. Jag har alltid tyckt att mötet mellan automation och människor har varit intressant och läste psykologi både innan och under min utbildning. Sen har ju intresset för teknik alltid funnits där, vilket gjorde att den breda ingången mot automation blev attraktivast för mig.

Det är just beröringspunkten mellan människa och automation som är central för den forskning hon bedriver på RISE. Hennes arbete går ut på en rad olika projekt och satsningar för att Sverige ska få en ökad automation, och för att stötta företag på olika sätt.

– Vi har ett projekt som heter Robotlyftet, som går ut på att göra medbedömningar om en organisation är redo för en robotisering eller inte. Ett annat är ett startprogram om automation, som riktar sig mot företag som inte varit mogna att ta robotsteget fullt ut. Automatiseringen går ju så himla fort och vissa har inga att prata och bolla med överhuvudtaget – RISE syfte blir då att ge stöttning och bli en mötesplats för dem.

Varför behövs automationsingenjörer?

– Man måste kunna automation och förstå produktionsflöden för att vi ska bli konkurrenskraftiga i Sverige. Även om digitalisering är stort, så är automation nödvändigt för att industrin ska hänga med. Man pratar om att digitalisering är en förutsättning, men man måste också ha med automatisering. De går hand i hand, man måste ha förståelse för båda.

Vilka kompetenser krävs för att vara framgångsrik i ditt arbete?

– Det är att hitta ett arbetssätt runtomkring automation, att förstå hur människan ska förstå de olika delarna. Jag har en mängd olika verktyg i min verktygslåda som gör mig bra på att lösa många olika typer av problem.

Translate »