i Magasinet

Iris Hadar debatterar kvalitet i upphandling

Läs debattartikeln publicerad den 3 juni i tidningen Arbetet, signerad Claus Forum, VD Iris Hadar. Artikeln är en del av en serie om tjänsten “Steg till arbete” som har publicerats i tidningen Arbetet de senaste veckorna. I artikeln betonar vi vikten av ansvarsfull upphandling.

”Steg till arbete” levereras på nära 130 orter i landet, och Iris Hadar är leverantör på 15 av dessa orter. Bakgrunden till artikelserien är de klagomål som inkommit till Arbetsförmedlingen gällande “Steg till arbete”. Trots tjänstens goda intentioner har klagomålen avslöjat betydande brister.

I debattartikeln lyfter vi fram att bristerna i genomförandet av “Steg till arbete” över hela landet är ett exempel på konsekvenserna av en upphandlingsmodell som prioriterar pris före kvalitet. När leverantörer tvingas pressa priser offras kvaliteten, vilket undergräver programmets syfte och trovärdighet. Denna strategi är inte bara demoraliserande utan även kostsam för samhället på lång sikt.

Det är dags att myndigheter utformar upphandlingar som prioriterar kvalitet och långsiktiga resultat. Leverantörer måste sätta priser som speglar de verkliga kostnaderna för att leverera hållbara tjänster. För en inkluderande och hållbar arbetsmarknad, som är en del av FN:a Agenda 2030, måste vi stå upp för rätten till kvalitativt stöd och rättvisa chanser för alla, oavsett funktionsnivå.

Läs Iris Hadars debattinlägg i Arbetet 24-06-03 här »

Translate »