Iris historia

Borstbinderi

Iris – en lång historia fylld av entreprenörskap och uppfinningsrikedom

Iris har sitt ursprung från slutet av 1800-talet då en grupp synskadade, som hade svårt att komma in i samhället och att få jobb, bestämde sig för att skapa sina egna arbeten. Ur ett utanförskap odlades en möjlighet och företaget Iris växte fram.
Idag arbetar Iris med funktionsstärkande tjänster, integration och matchning för att fler ska kunna ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Totalt bedriver Iris verksamhet på ca 70 orter  runt om i Sverige med ca 500 engagerade och kunniga medarbetare.
Värdegrundsarbetet är och har alltid varit framträdande i koncernen, vilket gör att vi har en stark och levande vision: Genom våra insatser där varje individ  når sin fulla potential skapar vi ett bättre  samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration.

Iris är en del av Irisgruppen som förutom Iris omfattar Medlearn och Competens.