Iris i Almedalen 2017 –
Inkluderande kommunikation

För att förstå det som kommuniceras behöver vi inte bara känna igen oss – utan också rent fysiskt uppfatta det som kommuniceras.

Vill du bli
Almedalspartner?

Kontakta oss
för mer information »

Vill du bli Almedalspartner? Kontakta oss för mer information »

Vi lever i ett kommunikationssamhälle. Vi vill alla bli talade till, och med, som individer. För att förstå det som kommuniceras behöver vi inte bara känna igen oss – utan också rent fysiskt uppfatta det som kommuniceras. Här kan du läsa mer om vårt fokusområde i Almedalen 2017 – inkluderande och tillgänglig kommunikation!

Under Almedalsveckan 2015 öppnade Iris en svartkrog vars syfte var att uppmärksamma olika sorters utanförskap i samhället. Den gången valde vi synskadades situation som ett exempel och våra gäster fick äta i totalt mörker. Med större förståelse för andras vardag kan vi bli bättre på att inkludera flera. I Almedalen 2017 valde vi därför att spinna vidare på konceptet och den här gången med kommunikation som tema.

Inbjudna var personer som på ett eller annat sätt jobbar med kommunikation: politiker, kommunalråd, föreningar, intresseorganisationer, HR-chefer inom hotell och resenäringen och föreläsare och konsulter inom kommunikation.

Nya perspektiv i kommunikationsarbetet

Under tisdagen den 4 juli samlades vi under två tillfällen i grupper om 15 personer för rundabordssamtal – ett format som uppskattades av deltagarna. Maria Tallén, hotelldirektör på Sveriges mest tillgängliga hotell, Quality Winn i Haninge inledde samtalen. Hon berättade om samarbetet med Iris och hur de på hotellet valt att anställa personer som ska spegla deras målgrupp. ”Ingen kan lära oss mer om hur vi blir bäst på tillgänglighet än de personer som själva behöver anpassningar”, berättade Maria. Därefter var samtalet igång!
Nedan har vi sammanfattat de två frågor vi utgick ifrån och vad vi kom fram till.

Inkluderande kommunikation - tillgänglig för alla | Almedalen | Iris.se

Hur kan kommunikation påverka upplevelsen av inkludering och tillgänglighet?

 • Undvik stigmatisering – att utmärka de som avviker mot den egna normen.
 • Kommunicera med tydlighet, struktur, konsekvent och förenklat – alla vinner på det.
 • Terminologi och fackspråk – vilka signaler sänder vi ut?
 • Utgå från mottagarnas olika perspektiv när du kommunicerar.
 • Använd fler format för att nå flera – textade kortfilmer, text, bilder, ljudfiler.
 • Universell utformning/universell design: att utformningen av produkter, miljöer, program och tjänster ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning.
 • Digital teknik ger många möjligheter att kommunicera på lika villkor.
 • Våga för att vinna – sök feedback och utvecklas. Att bli bättre på inkluderande och tillgänglig kommunikation är en pågående process.

Hur ser det ut i din organisation/verksamhet? Vad kan bli bättre? Vad krävs?

 • Inkluderande kommunikation internt i organisationen ger trygghet som gör att vi kan arbeta aktivt utåt.
 • Att ha rätt perspektiv på inkluderande kommunikation är viktigt: Att utgå från värdegrund är ett perspektiv – men också att inkludering, tillgänglighet och mångfald bidrar till affärsnytta.
 • Tillgänglig kommunikation är både individnyttigt, affärsnyttigt och samhällsnyttigt.
 • Använd digital teknik i högre grad!
 • Att uppmärksamma de som är framgångsrika inom inkluderande kommunikation ger incitament att jobba aktivt med det. Utmärkelser, certifikat och liknande är ett bra sätt.
 • Kom över rädslor att göra fel. Allt blir inte perfekt från början, men du måste starta någonstans för att utvecklas.
 • Investera i utveckling och kunskap som ger organisatoriska insikter om tillgänglighet och inkludering. Ta hjälp av andra – experter och de med erfarenhet.

Se filmen om Sveriges mest tillgängliga hotell för samma inspiration som våra gäster fick av Maria Tallén. ⬇

Vill du veta mer om inkludering, exempelvis boka en bemötandeföreläsning eller samarbeta med oss när du ska nyanställa? Kontakta Lisa Gustafsson.

Translate »