Iris i Almedalen 2018 –
Det livslånga lärandet ska gälla alla

Med en ökad funktionsnedsättning och psykisk ohälsa kräver dagens och inte minst morgondagens arbetsmarknad både flexibilitet och förmåga att lära nytt för att vi ska uppnå ett likvärdigt samhälle.

Vill du bli
Almedalspartner?

Kontakta oss
för mer information »

Vill du bli Almedalspartner? Kontakta oss för mer information »

Under måndagen den 2 juli befann sig Iris, Competens (nu införlivat i Iris) och systerbolaget Medlearn på Kitchen and Table i centrala Visby. Temat för dagen var ”Måndag hela veckan” med utgångspunkt i hur det livslånga lärandet ska gälla alla.

På Iris och Medlearn möter vi dagligen olika människoöden och perspektiv i våra verksamheter. Vi möter olika framtidsdrömmar och olika förutsättningar hos individer med behov av formell utbildning, med språkliga eller andra utmaningar.

Dessa upplevelser kan inte alltid förmedlas på ett enkelt sätt. Därför brinner vi så mycket för Almedalen som mötesplats – där vi får ge fler en inblick i vår värld.
Dagens och inte minst morgondagens arbetsmarknad kräver både flexibilitet och förmåga att lära nytt för att vi ska uppnå ett likvärdigt samhälle. Det livslånga lärandet ska gälla alla. Stannar vi i gamla spår så tappar vi möjligheter – vi står och stampar på måndag hela veckan. För oss som jobbar med att utveckla och utbilda människor blir det tydligt att om livslångt lärande ska gälla alla, så behöver vi tänka mer visionärt framåt.

Funktionsnedsättning och psykisk ohälsa på arbetsplatsen | Almedalen

Fler perspektiv och upplevelser stärker samhället

Vår ambition under Almedalen 2018 var att samtalen och idéerna under just vår måndag den 2 juli skulle fortsätta under resten av Almedalsveckan. Nedan har vi sammanfattat programpunkterna som alla syftade till att tillgängliggöra ett livslångt lärande för alla.

Så tar du emot och behåller personer med funktionsnedsättning på arbetsplatsen

Arbetslösheten hos personer med en funktionsnedsättning är betydligt högre än för andra. I den här programpunkten stod arbetsplatsanpassningar i fokus. Iris tillgänglighetsspecialister ledde ett samtal om hur arbetsgivare kan jobba smart och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad.

Måndag hela veckan? Har kompetensutvecklingsambitionen gått i stå?

Digitalisering och teknikutveckling påverkar alla yrken och samhällssektorer och därmed alla som står till arbetsmarknadens förfogande. I denna paneldebatt behandlades en av de viktigaste framtidsfrågorna – kompetensförsörjningen. Kompetensbristen är idag ett stort tillväxthinder och matchningen mellan arbetssökande och de arbeten som finns fungerar inte optimalt.

Så hur löser vi kompetenspusslet som har uppstått? En uppgift som blir än mer komplex för personer med exempelvis kort utbildning, begränsade kunskaper i svenska eller med särskilda behov. Vårt mål i debatten: genom att addera nya perspektiv nå lite längre i våra gemensamma tankar (än till måndag).

Psykisk ohälsa – kunskap gör skillnad

Vårt systerbolag Medlearn anordnade inom ramen för Måndag hela veckan sin egen programpunkt: Psykisk ohälsa – kunskap gör skillnad. I detta välbesökta seminarium möttes politiker, blåljuspersonal och brukare för att debattera ohälsans ökande påverkan på individ och samhälle. För många yrkesgrupper blir det allt viktigare att ha kunskap och förmåga att möta personer med psykisk ohälsa.

Integrera flera. Vänd utanförskap till gemenskap med Charbel Gabro

”Integrationisten” Charbél föreläste med glöd och värme och tog med oss på en resa mellan kulturer och livsöden. Hur skulle ditt liv se ut om du plötsligt fick starta om i ett annat land?
När vi får uppleva, inte bara lyssna, ökar förståelsen mellan människor och därmed också integrationen – på riktigt. Är du nyfiken på en föreläsning med Charbél Gabro?

Mer om föreläsning med Charbél Gabro.

Translate »