Iris i Almedalen 2019 –
Inkludera flera

En heldag med fokus på funktionsvariationer och integration – hur vi tillsammans kan bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad.

Vill du bli
Almedalspartner?

Kontakta oss
för mer information »

Vill du bli Almedalspartner? Kontakta oss för mer information »

Iris stöttar både arbetssökande och arbetsgivare och är en naturlig referens i samhällsfrågor kring funktionsvariationer och integration. Därför är det viktigt för oss att medverka i Almedalen, där vi får sprida vår kunskap och lyfta den outnyttjade kraften och styrkan i mångfald. Vilka går du miste om när du skriver en traditionell jobbannons?

Arbetslösheten bland utrikesfödda och personer med funktionsvariationer är högre jämfört med övriga befolkningen. I vårt Almedalsprogram 2019 pratade vi om hur vi tillsammans kan bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. Hur vi synliggör våra omedvetna fördomar och ökar medvetenheten om den enskilda individens potential.

Iris arbetar upplevelsebaserat och tillgängliggör på så vis livssituationen för funktionshindrade och nyanlända. Med ökad förståelse främjar vi samtalet gällande arbetsmarknadens och vuxenutbildningens framtid.

Möjliggör plats för fler på arbetsmarknaden

Måndagen den 1 juli var Iris dag i Almedalen. För att främja effektivare partnerskap på och för den offentliga marknaden höll vi till på Doublecheck Arena som hade samlat flera aktörer inom området. Dagen innehöll både öppna programpunkter och seminarium med inbjudna gäster.

Fotoutställning och Prova på-mässa

Genom fotoutställningen Möjliggör plats ville vi lyfta den outnyttjade kraften hos personer med funktionsvariationer – och inspirera med konkreta exempel på hur en liten anpassning kan göra stor skillnad.

Läs mer om fotoutställningen »

Programpunkten innehöll även prova på-aktiviteter där gästerna själva fick uppleva hur det är att ha en funktionsnedsättning. De fick testa hjälpmedel, prova att skriva en rättvis jobbannons och ta del av Iris rekryteringsverktyg Jobbra.se. På plats var intresseorganisationer som exempelvis Funktionsrätt Sverige, Dyslexiförbundet och Synskadades Riksförbund. Eventet hade många besökare och det var god stämning. Programpunkten var ett öppet arrangemang och en inledning till det påföljande Samtalsforum.

Jobbra.se »

Inkludera flera – fokus på funktionsvariationer och integration | Almedalen

Samtalsforum: Hur påverkar Arbetsförmedlingens reform målgruppen med funktionsnedsättning?

I arrangemanget Samtalsforum gjorde vi plats för dialog mellan inbjudna rikspolitiker, representanter från intresseorganisationerna ovan, SKL (numera SKR), Myndigheten för delaktighet, Arbetsförmedlingen, kommuner samt branschkollegor. Temat var hur Arbetsförmedlingens reform påverkar målgruppen med funktionshinder. Vi dokumenterade idéer, förslag och målsättningar från samtalet som blev en bra start på en fortsatt dialog.

Integration: Så integrerar vi flera

Genom en upplevelsebaserad föreläsning tog Charbél Gabro med publiken på en sinnrik resa mellan kulturer, livsöden och hårda fakta från arbetsmarknaden. En stark upplevelse och en unik möjlighet att få erfara nyanländas verklighet. Efteråt gav vår panel konkreta tips på hur vi kan leva mångfaldspolicyn på våra arbetsplatser. Hur vi kan lösa rekryteringsproblem och samtidigt ta tillvara på människors kompetens – så att fler kan lyckas på arbetsmarknaden.

Smart Talk: Talang 25

Iris sista programpunkt var ett intellektuellt samtal där tre profiler gav sin bild av omvärlden, framtidens utbildning och arbetsmarknad. Ett samarbete mellan Iris, Berghs och Sana Labs med inbjudna gäster.

Medverkan på andras arenor

Utöver vårt eget program bidrog Iris även med kunskap och expertis på andras arenor. Bland annat i programpunkter om hållbar digitalisering, matchning och SFI.

Almedalen 2019 var lyckat med bra forum för våra frågor och flera goda möten. Vi hoppas kunna återvända!

Translate »