Iris i Almedalen 2022 –
Almedalens viktigaste samtal

Almedalsveckan är den demokratiska mötesplatsen för alla. En plats där många olika röster och perspektiv bör höras. Iris aktivitet i Almedalen 2022 gick ut på att #möjliggöra plats för fler i de politiska samtalen. Tillsammans med våra partners gjorde vi Almedalen 2022 tillgängligt för fler. Tack till våra partners som bidrog till att 10 engagerade medborgare  reste med oss till Almedalen och deltog i våra rundabordssamtal!

Se Iris Almedalspartners  2022 »

Vill du bli Almedalspartner? Kontakta oss för mer information »

Så bidrog våra partners till Almedalens viktigaste samtal

Även om demokratin står stark i Sverige så finns det utmaningar. Med ökade klyftor och segregation befinner sig en stor del av befolkningen i ett demokratiskt utanförskap. Almedalsveckan är den demokratiska mötesplatsen för alla. En plats där många olika röster och perspektiv bör höras. Almedalen har dock fått kritik för att vara ett elitistiskt jippo. Tillsammans med våra partners ville vi på Iris möjliggöra att röster som vanligen inte får höras i Almedalen, får göra det valåret 2022. 
Med #möjliggörplats ville vi skapa en arena för flera att mötas och bidra till nya lösningar.

#möjliggörplats i Almedalen

Den 5:e juli arrangerade vi nio runda bords-samtal.  Vi öppnade Almedalen för medborgare som har olika utmaningar med att bli inkluderade i samhället. Vi bjöd också in företag, ideella organisationer, branschorganisationer och politiker för  samtal tillsammans. Samtal om utbildning, arbetsmarknad, inkludering och demokrati med dem det gäller allra mest.

Denna programpunkt gick av stapeln i Dagens Samhälles tält på Strandvägen 4 i Visby. Det fanns ingen panel och inga åskådare, det fanns bara deltagare. Så som det ska vara i ett samhälle!

Almedalens viktigaste samtal 2022 | #möjliggörplats | inkludera flera | Iris

Så gick det till

Våra partners bidrog till en plats i Almedalen för en person som normalt varken har arena eller ekonomi för att åka till Visby. Medlen bidrog till resa och boende under ett par dagar i Visby och möjliggjorde för tex nyanlända, arbetssökande, äldre och studenter att delta i samtalen på plats.

Iris arrangerade och faciliterade runda bords-samtal  på olika teman med  deltagarna, politiker, organisationer, partners och andra intressenter. Vi skapade en arena för olika röster och aktörer att mötas och bidra till nya lösningar.

Se foton från Iris runda bords-samtal i Almedalen 2022 här »

Bli Almedalspartner – välj mellan tre erbjudanden

Brons: 7000 kr

• Ni bidrar till resa och boende för en person som annars inte kunnat åka till Almedalen
• Synlighet på iris.se som medverkande partner och i Iris kommunikation om #möjliggörplats i Almedalen
• Möjlighet till synlighet på plats i Almedalen
• Digitalt sigill att använda i er kommunikation

Silver: 12 000 kr

• Ni bidrar till resa och boende för en person som annars inte kunnat åka till Almedalen
• Synlighet på iris.se som medverkande partner och i Iris kommunikation om #möjliggörplats i Almedalen
• Digitalt sigill att använda i er kommunikation
• Möjlighet till synlighet på plats i Almedalen
• Möjlighet att delta i samtalen
• PR-stöd
• Möjlighet att ta emot person på arbetsprövning/språkpraktik (frivilligt)

Guld: 20 000 kr

• Ni bidrar till resa och boende för en person som annars inte kunnat åka till Almedalen
• Synlighet på iris.se som medverkande partner och i Iris kommunikation om #möjliggörplats i Almedalen
• Digitalt sigill att använda i er kommunikation
• Möjlighet till synlighet på plats
• Möjlighet att delta i samtalen
• PR-stöd
• Inslag i Iris podcast Med målet i sikte (1000+ lyssnare i veckan)
• Ta emot person på arbetsprövning/språkpraktik alternativt mentor till person utanför arbetsmarknaden (frivilligt)
• Bilder/film från aktiviteten att använda i er kommunikation

Bli Iris Almedalspartner och inkludera fler i det demokratiska samtalet

Iris har en mångårig tradition att delta under Almedalsveckan

Iris Almedalspartners 2022

Almedalens viktigaste samtal 2022 | #möjliggörplats | inkludera flera | Iris.se

Menigo

Menigo är en helhetsleverantör som levererar mat, dryck och restaurangutrustning till privata och offentliga verksamheter.

Vårt mål är att vara den absolut bästa samarbetspartnern för dig som arbetar professionellt inom restaurang, storkök och servicehandel. Tillsammans skapar vi goda och hållbara matupplevelser genom livets alla skeden.

Läs mer om Menigo

Misa AB

Almedalens viktigaste samtal 2022 | #möjliggörplats | inkludera flera | Iris

“Med rätt stöd kan alla finna en plats i arbetslivet!”

Misa erbjuder arbetsinriktad verksamhet för dig med någon form av funktionsnedsättning. De samarbetar med kommuner, Arbetsförmedlingen, skolor, socialpsykiatrin, boenden samt näringslivet.

Läs mer om Misa »

Nyheter365 AB

Almedalens viktigaste samtal 2022 | #möjliggörplats | inkludera flera | Iris

“Specialister inom performance marketing – oavsett vilken KPI vi optimerar mot”

Nyheter365 är en contentbyrå med fokus på native advertising och datadriven optimering, med expertis inom konverteringskampanjer.

Läs mer om Nyheter365 »

Stjärnsäljarpodden

Almedalens viktigaste samtal 2022 | #möjliggörplats | inkludera flera | Iris

“Ökad synlighet och försäljning med LinkedIn”

Stjärnsäljarpodden är dels podcasten för dig som vill inspireras inom försäljning men också utbildningsbolaget som coachar dig som individ eller företag att öka synligheten och försäljningen med LinkedIn.

Läs mer om Stjärnsäljarpodden »

Destination Gotland

Almedalens viktigaste samtal 2022 | #möjliggörplats | inkludera flera | Iris

“Destination Gotland – skapar helhetsupplevelsen året om på Gotland”

Destination Gotland hjälper till med båt, boende, aktiviteter och andra reseanledningar. Gotland – Alla tiders Ö.

Läs mer om Destination Gotland »

Fotograf Jonas Borg

Almedalens viktigaste samtal 2022 | #möjliggörplats | inkludera flera | Iris

“Erbjuder foto, video och föreläsningar inom sin genre”

Mest prestigefyllda uppdraget är HKH Kronprinsessans bröllop 2010.

Läs mer om Jonas Borg »

TorTalk

Almedalens viktigaste samtal 2022 | #möjliggörplats | inkludera flera | Iris.se

“App med talsyntes för dyslektiker och personer med lässvårigheter”

TorTalks talsyntesprogram förbättrar arbetsmiljö, minskar stress samt ökar effektivitet för många människor.

Läs mer om TorTalk »

TB-Tolk AB

Almedalens viktigaste samtal 2022 | #möjliggörplats | inkludera flera | Iris.se

“Ett enmans-bolag som utför teckenspråkstolkning för döva, hörselskadade och dövblinda personer”

Tommy Bruhner – utgår ifrån Lerum, jobbar rikstäckande och utför översättningsarbeten.

0707-675688 –  tommybruhner@gmail.com

LEDA20

Almedalens viktigaste samtal 2022 | #möjliggörplats | inkludera flera | Iris.se

“LEDA20 saluför tjänster inom ledarskap, jämställdhets- och mångfaldsområdet”

De arbetar för att ledare och medarbetare ska få stöd i och kunskap om inkluderande ledarskap, jämställdhet och icke-diskrimineringsarbete.

Läs mer om LEDA20 »

Keystone Education Group

Almedalens viktigaste samtal 2022 | #möjliggörplats | inkludera flera | Iris.se

“Keystones vision är att hjälpa blivande studenter och utbildningssökande att fatta en av de viktigaste besluten i deras liv – nämligen att hitta rätt utbildning”

Translate »